Vertimo kritika ir mokslas

Gogolis lietuviškai.

1952-03-16, p. 3-4. / Literatūra ir menas / Žirgulys, Aleksandras

Žirgulys, Aleksandras. Gogolis lietuviškai. Literatūra ir menas 1952-03-16, p. 3-4.   Taip pat žr.: Žirgulys, Aleksandras. Prie redaktoriaus stalo: Lingvistinės-literatūrinės apybraižos. Vilnius: Mokslas, ...

Vertimo darbo gairės.

1952-02-17 / Literatūra ir menas / Povilaitis, Pranas

Povilaitis, Pranas. Vertimo darbo gairės. Literatūra ir menas, ...

Gogolio raštų vertimai į lietuvių kalbą.

1952 / Rankraštis / Balčikonis, Juozas

Balčikonis, Juozas. Gogolio raštų vertimai į lietuvių kalbą. - Kn. Rinktiniai raštai, t. 1. Vilnius: Mokslas, 1978. P. 207-212. Spausdinama iš 1952 m. rankraščio. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Prozos vertimo klausimu.

1951-07-22, p. 3-4. / Literatūra ir menas / Žirgulys, Aleksandras

Žirgulys, Aleksandras. Prozos vertimo klausimu. Literatūra ir menas 1951-07-22, p. ...

Kelkime grožinės prozos vertimų lygį.

1950-03-19, p. 4. / Literatūra ir menas / Povilaitis, Pranas

Povilaitis, Pranas. Kelkime grožinės prozos vertimų lygį. Literatūra ir menas 1950-03-19, p. ...

Kai kurie Puškino poezijos vertimo klausimai.

1950 / - Kn. Puškinas ir lietuvių literatūra: [straipsnių rinkinys]. – [Vilnius], / Venclova, Antanas

Venclova, Antanas. Kai kurie Puškino poezijos vertimo klausimai. - Kn. Puškinas ir lietuvių literatūra: [straipsnių rinkinys]. – [Vilnius], [1950]. P. ...

Gogolio „Mirgorodas“.

1948-04-19 / Literatūra ir menas / Povilaitis, Pranas

Povilaitis, Pranas. Gogolio „Mirgorodas“. Literatūra ir menas, ...

M. Daukša – vertėjas menininkas.

1948 / Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraščių archyvas, / Lebedys, Jurgis

Lebedys, Jurgis. M. Daukša – vertėjas menininkas. 1948 m. Rankraštis saugomas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, f. 4. b. 928, lap. 24, ...

„Nusikaltimas ir bausmė“.

1947-10-21 / Literatūra ir menas / Povilaitis, Pranas

Povilaitis, Pranas. „Nusikaltimas ir bausmė“. Literatūra ir menas, ...

Lermontovo „Proza“.

1947-06-08 / Literatūra ir menas / Povilaitis, Pranas

Povilaitis, Pranas. Lermontovo „Proza“. Literatūra ir menas ...

A.Čechovo „Dauboje“.

1947-03-16 / Literatūra ir menas / Povilaitis, Pranas

Povilaitis, Pranas. A.Čechovo „Dauboje“. Literatūra ir menas ...

Pirmosios Gogolio apysakos.

1947-01-17 / Literatūra ir menas / Povilaitis, Pranas

Povilaitis, Pranas. Pirmosios Gogolio apysakos. Literatūra ir menas ...

Baltrušaitis tebelaukia vertėjo.

1947 m. Nr. 8, p. 371-372; 1962 m. Nr. 2, p. 95-96. / Aidai / Radauskas, Henrikas

Radauskas, Henrikas. Baltrušaitis tebelaukia vertėjo. Aidai 1947 m. Nr. 8, p. 371-372; 1962 m. Nr. 2, p. 95-96. Taip pat kn.: H. Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ir straipsniai. Henrikas Radauskas ...

Donelaičio „Metai“ rusiškai.

1947 m. Nr. 2. / Pergalė / Korsakas, Kostas

Korsakas, Kostas. Donelaičio „Metai“ rusiškai. Pergalė, 1947 m. Nr. ...

Literatūriniai elementai Mažvydo ir jo amžininkų raštuose.

1947 m. / - Kn. Raštai, t. 8. Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. Parašyta / Mykolaitis-Putinas, Vincas

Mykolaitis-Putinas, Vincas. Literatūriniai elementai Mažvydo ir jo amžininkų raštuose. - Kn. Raštai, t. 8. Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. P. 147-200. Parašyta 1947 m. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Der Übersetzer der litauischen Bibel Johannes Bretke und seine Helfer.

1941 / Köningsberg und Berlin, / Falkenhahn, Viktor

Falkenhahn, Viktor. Der Übersetzer der litauischen Bibel Johannes Bretke und seine Helfer. Königsberg und Berlin: Ost-Europa, ...

Vertimo menas seniau ir dabar.

1940-10-15, p. 6. / Tarybų Lietuva / Churginas, Aleksys

Churginas, Aleksys. Vertimo menas seniau ir dabar. Tarybų Lietuva, 1940-10-15, p. ...

Literatūrinių vertimų klausimu.

1940-10-08 / Tarybų Lietuva / Jocaitis, Viktoras

Jocaitis, Viktoras. Literatūrinių vertimų klausimu. Tarybų Lietuva ...

Bjaurojamas Anatole‘is France‘as.

1940-09-23 / Darbo Lietuva / Radauskas, Henrikas; Churginas, Aleksys

Radauskas, Henrikas; Churginas, Aleksys. Bjaurojamas Anatole‘is France‘as. Darbo Lietuva 1940-09-23. Taip pat kn.: Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ir straipsniai. Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kritikoje. Baltos lankos, 1994. Apie Anatole'io ...

Dailiosios literatūros vertimo menas Tarybų Sąjungoj ir LTSR-OJ.

1940, Nr. 1, p. 111-115; Nr. 2, p. 254-258. / Raštai / Radauskas, Henrikas

Radauskas, Henrikas. Dailiosios literatūros vertimo menas Tarybų Sąjungoj ir LTSR-OJ. Raštai, 1940, Nr. 1, p. 111-115; Nr. 2, p. 254-258. Taip pat kn.: H. Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ...

Fiodoro Dostojevskio "Idiotas".

1939 m. Nr. 2, p. 101-102 / Dienovidis / Radauskas, Henrikas

Radauskas, Henrikas. [Fiodoro Dostojevskio "Idiotas"]. Dienovidis 1939 m. Nr. 2, p. 101-102. Taip pat kn.: H. Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ir straipsniai. Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kritikoje. Baltos lankos, ...

Vertimai ir vertėjai. Išvertė Petras Cvirka.

1938 m. Nr. 5, p. 227-231. / Dienovidis / Čiukovskis, Kornejus

Čiukovskis, Kornejus. Vertimai ir vertėjai. Išvertė Petras Cvirka. Dienovidis 1938 m. Nr. 5, p. ...

Levo Tolstojaus "Chadži Muratas".

1938 m. Nr. 19, p. 203-205 / Vairas / Radauskas, Henrikas

Radauskas, Henrikas. Levo Tolstojaus "Chadži Muratas". Vairas 1938 m. Nr. 19, p. 203-205. Taip pat kn.: H. Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ir straipsniai. Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kritikoje. Baltos ...

Levo Tolstojaus "Prisikėlimas".

1938 m. Nr. 18, p. 142-144 / Vairas / Radauskas, Henrikas

Radauskas, Henrikas. [Levo Tolstojaus "Prisikėlimas"]. Vairas 1938 m. Nr. 18, p. 142-144. Taip pat kn.: H. Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ir straipsniai. Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kritikoje. Baltos ...

Dantės „Dieviškoji komedija“.

1938 m. Nr. 17, p. 10. / Vairas / Churginas, Aleksys

Churginas, Aleksys. Dantės „Dieviškoji komedija“. Vairas, 1938, Nr. 17, p. ...

Friedricho Nietzschės "Taip kalbėjo Zaratustra".

1938 m. Nr. 15-16, p. 996-998 / Vairas / Radauskas, Henrikas

Radauskas, Henrikas. [Friedricho Nietzschės "Taip kalbėjo Zaratustra"]. Vairas 1938 m. Nr. 15-16, p. 996-998. Taip pat kn.: H. Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ir straipsniai. Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kritikoje. ...

Levo Tolstojaus "Karas ir taika".

1937 m. Nr. 12, p. 494-495 / Vairas / Radauskas, Henrikas

Radauskas, Henrikas. Levo Tolstojaus "Karas ir taika". Vairas 1937 m. Nr. 12, p. 494-495. Taip pat kn.: H. Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ir straipsniai. Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kritikoje. ...

Aleksejaus Tolstojaus "Petras Pirmasis".

1936 m. Nr. 10, p. 217-220. / Vairas / Radauskas, Henrikas

Radauskas, Henrikas. Aleksejaus Tolstojaus Petras Pirmasis. Vairas, 1936 m. Nr. 10, p. 217-220. Taip pat kn.: H. Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ir straipsniai. Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kritikoje. Baltos ...

Sutinusi saulė, arba „Gramatiejų“ prasimanymai. (Atsakymas į Henriko Radausko kritiką apie Borutos verstą A. Tolstojaus „Petrą Pirmąjį“).

1936 / Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos rankraštynas, Vinco Krėvės fondas. / Boruta, Kazys

Boruta, Kazys. Sutinusi saulė, arba „Gramatiejų“ prasimanymai. Atsakymas į Henriko Radausko kritiką apie  Borutos verstą A. Tolstojaus „Petrą Pirmąjį“.  Saugoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rankraštyne: Vinco Krėvės fondas (F9-155). ...

B. Prūsas. Faraonas.

1935 m. Nr. 11 / Gimtoji kalba / Balčikonis, Juozas

Balčikonis, Juozas. B. Prūsas. Faraonas. Gimtoji kalba 1935 m. Nr. 11. Taip pat  Kn. Juozas Balčikonis. Rinktiniai raštai, t. 1. Vilnius: Mokslas, 1978. P. 147-151. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Lietuvių naujoji poezija lenkų kalba.

1934/1935 / Pradalgės Nr. 3-4 / Radauskas, Henrikas

Radauskas, Henrikas. Lietuvių naujoji poezija lenkų kalba. Pradalgės 1934/35 m., Nr. 3-4, p. 50-51. Taip pat kn.: Henrikas Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ir straipsniai. Henrikas Radauskas atsiminimuose ir ...

Apie vertimus.

1933 / Gimtoji kalba / Čiurlionienė, Sofija

Čiurlionienė, Sofija. Apie vertimus. Gimtoji kalba 1933 m. Nr. 2, p. 17-20; Nr. 4, p. 51-53; Nr. 8, p. ...

Lietuviškų knygų istorijos bruožai.

1930 / Kaunas: Spaudos fondas / Biržiška, Vaclovas

Biržiška, Vaclovas (1884-1956). Lietuviškų knygų istorijos bruožai. Kaunas: Spaudos fondas, ...

Apie kalbininkus ir rašytojus.

1927-01-17 / Lietuva / Sruoga, Balys

Sruoga, Balys. Apie kalbininkus ir rašytojus. Lietuva 1927-01-17 Nr. 12. Žr. Juozo Balčikonio "Atsakymą ponui Baliui Sruogai" "Lietuva" 1927-01-26 Nr. 20 >> Taip pat publikuota: Juozas Balčikonis. Rinktiniai raštai. T. 1. ...

V.J. Nemirovič-Dančenko. Auksinio saulėlydžio šalis. Vertė J. Žiugžda.

1927 m. Nr. 2, p. 175-179. / Švietimo darbas / Jablonskis, Jonas

Jablonskis, Jonas. V.J. Nemirovič-Dančenko. Auksinio saulėlydžio šalis. Vertė J. Žiugžda. Švietimo darbas  1927 m. Nr. 2, p. 175-179. Arba kn.: Rinktiniai raštai, t. II. Vilnius, 1959, p. ...

Elzės Ožeškienės raštai. I tomas. Stasio Dabušio vertimas.

1927 m. Nr. 197 / Lietuva / Jablonskis, Jonas

Jablonskis, Jonas. Elzės Ožeškienės raštai. I tomas. Stasio Dabušio vertimas. Lietuva 1927 m. Nr. 197 (2580). Arba kn.: Rinktiniai raštai, t. II. Vilnius, 1959, p. 436-443. (apie S. Dabušio ...

Tomo iš Kempių". Apie Jėzaus Kristaus sekimą keturios knygos, Žemaičių Vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus išverstos, 1852 metais Vilniuje pirmą kartą išleistos, 1925 metais šv. Kazimiero Draugijos Kaune antrą kartą atspausdintos.

1926 m. Nr. 4, p. 407-414. / Švietimo darbas / Jablonskis, Jonas

Jablonskis, Jonas. "Tomo iš Kempių". Apie Jėzaus Kristaus sekimą keturios knygos, Žemaičių Vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus išverstos, 1852 metais Vilniuje pirmą kartą išleistos, 1925 metais šv. Kazimiero Draugijos Kaune ...

Džekas Londonas. Pagonis. Vertė K. Puida.

1926 m. Nr. 2, p. 158-159. / Švietimo darbas / Jablonskis, Jonas

Jablonskis, Jonas. Džekas Londonas. Pagonis. Vertė K. Puida. Švietimo darbas 1926 m. Nr. 2, p. 158-159. Arba kn.: Rinktiniai raštai, t. II. Vilnius, 1959, p. ...

Mūsų gramatikai ima suprasti.

1926 m. Nr. 1 / Pradai ir žygiai / Kirša, Faustas

Kirša, Faustas. Mūsų gramatikai ima suprasti. Pradai ir žygiai 1926 m. Nr. 1, p. ...

Mūsų literatūros kalbos reikalu.

1926 m. Nr. 1 / Pradai ir žygiai / Krėvė, Vincas

Krėvė, Vincas. Mūsų literatūros kalbos reikalu. Pradai ir žygiai 1926 m. Nr. 1, p. ...

H. Beecher-Stowe. Dėdės Tomo trobelė. Vertė K. Karklys.

1925 m. Nr. 1, p. 54-57. / Švietimo darbas / Jablonskis, Jonas

Jablonskis, Jonas. H. Beecher-Stowe. Dėdės Tomo trobelė. Vertė K. Karklys. Švietimo darbas 1925 m. Nr. 1, p. 54-57. Arba kn.: Rinktiniai raštai, t. II. Vilnius, 1959, p. ...

J. F. Cooper. Medžiotojas. Vertė K. Karklys.

1925 m. Nr. 1, p. 53-54. / Švietimo darbas / Jablonskis, Jonas

Jablonskis, Jonas. J. F. Cooper. Medžiotojas. Vertė K. Karklys. Švietimo darbas 1925 m. Nr. 1, p. 53-54. Arba kn.: Rinktiniai raštai, t. II. Vilnius, 1959, p. ...

J. I. Kraševskis. Vitolio rauda (F. Kiršos vertimas).

1924 m. Nr. 12 / Švietimo darbas / Jablonskis, Jonas

Jablonskis, Jonas. J. I. Krašėvskis. Giesmės iš Lietuvos padavimų. Vitolio rauda. Pirmosios giesmės pirmoji dalis. Iš lenkų kalbos vertė Faustas Kirša. Švietimo darbas, 1924 m. Nr. 12, p. 1114-1116 . ...

Oscar Wilde. Granatų pavėsy. Vertė K.Puida.

1924 m. Nr. 11. / Švietimo darbas / Jablonskis, Jonas

Jablonskis, Jonas. Oscar Wilde. Granatų pavėsy. Vertė K.Puida. Švietimo darbas 1924 m. Nr. 11., p. 1048-1050. Arba kn.: Rinktiniai raštai, t. II. Vilnius, 1959, p. 283- ...

Dantės „Dieviškoji komedija“. Vertė kan. Jurgis Narjauskas.

1923 m. Nr. 8, p. 23-24. / Vairas / Jablonskis, Jonas

Jablonskis, Jonas. Dantės „Dieviškoji komedija“. Vertė kan. Jurgis Narjauskas. Vairas 1923 m. Nr. 8, p. 23-24. Arba kn.: Rinktiniai raštai, t. II. Vilnius, 1959, p. ...

Batuotas katinas. Broliukas ir sesutė.

1923 m. Nr. 20 (1137). / Lietuva / Jablonskis, Jonas

Jablonskis, Jonas. Batuotas katinas. Broliukas ir sesutė. Lietuva 1923 m. Nr. 20 (1137). Arba kn.: Rinktiniai raštai, t. II. Vilnius, 1959, p. ...

Dantės „Dieviškoji komedija“ / Vertė J. Narjauskas.

1923 / Skaitymai, kn. 23, 24, / Churginas, Aleksys

Churginas, Aleksys. Dantės „Dieviškoji komedija“ / Vertė J. Narjauskas. Skaitymai, kn. 23, 24, 1923 ...

Vertėjai ir pornografija.

1922 m. Nr.12 / Krašto balsas / Tumas-Vaižgantas, Juozas

Tumas-Vaižgantas, Juozas. Vertėjai ir pornografija. Krašto balsas 1922 m. Nr.12. (Apie vertimų ...

Molier. Šykštuolis. Vertė R. Iešmanta.

1921 m. Nr. 232 (759). / Lietuva / Jablonskis, Jonas

Jablonskis, Jonas. Molier. Šykštuolis. Vertė R. Iešmanta. Lietuva 1921 m. Nr. 232 (759). Arba kn.: Rinktiniai raštai, t. II. Vilnius, 1959, p. ...

Nuostabūs skruzdės gyvenimo atsitikimai.

1920 m. Nr. 11, p. 68-73. / Švietimo darbas / Jablonskis, Jonas

Jablonskis, Jonas. Nuostabūs skruzdės gyvenimo atsitikimai. Švietimo darbas 1920 m. Nr. 11, p. 68-73. Arba kn.: Rinktiniai raštai, t. II. Vilnius, 1959, p. ...

Nariams

Naujienlaiškis