Apie vertėjus

Vertėjas Mihkel Loodus (1937 - 2022)

Staškevičius, Ignas. Dalia Dilytė: „Ir Seneka, ir Donelaitis žiūrėjo į dangų“

Tumasonytė, Jurga. Alma Naujokaitienė: „Mezoamerikos literatūra tokia spalvinga ir gausi, kad viską perskaityti ir aprėpti – neįmanomas dalykas“

Vertėjas Virgilijus Čepliejus (1947 - 2020)

Vertėjo krėslo premija - Laurai Laurušaitei!

Jonušys, Laimantas. Arvydas Sabonis: „Jeigu ne sportas, iki vertimo gal nė nebūčiau atvingiavęs“

Grinevičiūtė, Agnė. O.Tokarczuk knygų vertėjas Vyturys Jarutis: „Ne visi rašytojai sukuria savo pasaulį, kuriame traukia apsigyventi“

Vertėjas Andrius Rondomanskis (1957 - 2019)

Vertėjas Adomas Druktenis (1931 - 2019)

Vertėjas Vitas Agurkis (1944 - 2018)

Vertėjas Valdemaras Kvietkauskas (1928 - 2018)

Dručkutė, Genovaitė. Vytautas Bikulčius: „Mane ugdė ir prancūzų literatūra“. Hieronymus, 2018 Nr. 5

Aleksaitė, Irena. Izabela Korybut Daszkiewicz: „Tarp vertėjo ir verčiamo teksto turi žirti kibirkštys“. Hieronymus, 2018 Nr. 6

Sprindžiūnaitė, Kristina. Nijolė Regina Chijenienė: „Didžiųjų rašytojų tekstuose daugiau mįslių ir slaptų durelių“. Hieronymus, 2018 Nr. 6 

Klioštoraitytė, Rasa. I.Tuliševskaitė: „Versti reiškia kalbėtis su verčiamos knygos autorium, su savim ir su būsimais skaitytojais“ . „Hieronymus“, 2018 Nr. 6

Bučiūtė, Diana. Prancūzų kultūra - jaukūs ir saugūs namai. Diana Bučiūtė kalbina Vilniaus universiteto dėstytoją, vertėją Genovaitę Dručkutę. „Prie Nemunėlio“, 2018 Nr. 1 (40)

Bučiūtė, Diana. Virgilijus Čepliejus: „Vertėju gali būti tiktai smalsus žmogus“. „Hieronymus“, Nr. 3.

Šabasevičienė, Daiva. Kas parašė Shakespeaere'ą lietuviškai? „Krantai“, 2017 m. Nr. 4

Baužaitė, Elvina. Daiva Daugirdienė: vertėjas niekada nebūna visiškai laisvas. www.kamane.lt 2017-04-03

Masytė, Laima. Antonija Penčeva: „Kartais susizgrimbu bemąstanti kaip Mikė Pūkuotukas“. Literatūra ir menas 2017-03-03

Dolinina, Kristina Luna. „Buvau savo rogėse“ – vertėją Žanetą Markevičienę kalbina Kristina Luna Dolinina. Hieronymus 2016-02-01

Jonuškaitė, Birutė. Apie obuolių kvapą ir literatūrinę uoslę. Su vertėja Alma Lapinskiene kalbasi rašytoja Birutė Jonuškaitė. Hieronymus 2016-01-01

Kazijevaitė - Astratovienė Kazimiera ir Aleksaitė Irena. „Versdamas visada stoji į akistatą su nauju, nepažįstamu pasauliu,“ – vertėją Praną Bieliauską kalbina Kazimiera Kazijevaitė - Astratovienė ir Irena Aleksaitė. Hieronymus 2016-01-01

Sprindžiūnaitė, Kristina. „Nepasakęs žodžiais nesuvoksi, o nesuvokęs nepasakysi žodžiais“ – vertėją Rūtą Jonynaitę kalbina Kristina Sprindžiūnaitė. Hieronymus 2016-01-01

Veličkienė, Deimantė. Poezija yra ir išverčiama, ir neišverčiama. Vertėją Lionginą Pažūsį kalbina Deimantė Veličkienė. Metai Nr.10 2016-10-01

Musteikis, Audrius. S.Banionytė: prancūziškų riešutų gliaudymas. Lietuvos žinios 2016-09-27

Vertėja Elena Kuosaitė - Jašinskienė (1922 - 2016)

Urnėžiūtė, Rita. Radijo kalbos valandėlės, vertimai ir kiti filologo Andriaus Patiomkino darbai. Gimtoji kalba 2016-07-01

Čepaitytė, Marija. Septintojo dešimtmečio katakombos. Pokalbis su Tomu Venclova. Literatūra ir menas 2016-06-10

Vertėja Marytė Kontrimaitė (1947 - 2016)

Vertėjas Vilmantas Vilkončius (1954 - 2015)

Vainalavičiūtė, Indrė. Aurelijus Vijūnas: 20 kalbų studijavęs lietuvis laimę rado Taivane. Lietuvos rytas 2016-01-17

Malažinskaitė, Erika. Teodoras Četrauskas: „Leidžiant knygas reikia protingos kom­binacijos“. Literatūra ir menas 2016-01-08

Aleksaitė, Irena. Gyvenimas – ilga vientisa pamoka. Su vertėju iš ukrainiečių kalbos VYTU DEKŠNIU ir vertėju į ukrainiečių kalbą VLADISLAVU ŽURBA kalbasi vertėja Irena Aleksaitė. Šiaurės Atėnai 2015-12-23

Malažinskaitė, Erika. Lionginas Pažūsis: „Bene labiausiai man rūpėjo versti klasikinę lietuvių poeziją“.Literatūra ir menas 2015-12-04

Bučiūtė, Diana. Pusė pasaulio Tartu mieste. Estų teologą ir vertėją Kalle Kasemaa kalbina Diana Bučiūtė. Metai 2015 Nr. 11

Rašytojas Vidas Morkūnas: „Visada bus menininkų, kurių nepaimsi už jokius pinigus“. Literatūra ir menas 2015-11-13

Audrius Musteikis.Vertėja R. Zajančkauskaitė: neregima ugnis. Lietuvos žinios, 2015-09-28

Erika Malažinskaitė. Valdas V.Petrauskas: „Priklausau lietuviškajai meninio vertimo mokyklai“. Literatūra ir menas 2015-07-17

Dvilaitienė, Asta. Pašnekėsiai su doc.dr.Lionginu Pažūsiu. Lietuvos konferencijų vertėjų asociacija 2015-07

Erika Malažinskaitė. Vertėja Irena Balčiūnienė: „Niekada negirdėjau aimanų, kad lietuvių kalboje trūksta žodžių“. Literatūra ir menas 2015-06-19

Laimutė Adomavičienė. Laima Masytė: „Nekokybiškas vertimas – kaip suplyšę batai“. Literatūra ir menas 2015-06-05

Audrius Musteikis. Kazys Uscila: Vertimo kryžiažodžiai ir vertėjo misija. Lietuvos žinios, 2015-05-13

Vertėja Dalia Lenkauskienė (1937 -2015)

Vertėja Ramutė Ramunienė (1918 - 2015)

Musteikis, Audrius. Viltaras Alksnėnas – tai Kęstutis Urba. Lietuvos žinios 2014-12-05

Vertėją Vitą Agurkį kalbina Audrius Musteikis.V. Agurkis: „Ir nusižiūrėti, ir pajausti“ . Lietuvos žinios, 2014-10-22

Vertėjas Leonas Petravičius (1940 - 2014)

Vertėją Dalią Dilytę kalbina Kristina Sprindžiūnaitė. "Mokslų daktarė: antika - visa ko pagrindas". Kauno diena, 2014-10-06

Vertėją Zigmantą Ardicką kalbina Audrius Musteikis. "Tapti vertėju paskatino "Sidharta". Lietuvos žinios, 2014-09-04

Vertėją Ireną Potašenko kalbina Diana Bučiūtė. "Mes pirmiausia išbandome žodį". Metai, 2014 Nr.8-9

Audrius Musteikis. Vertėja J. Išganaitytė: Vengrija - motinėlė. Lietuvos žinios, 2014-07-03

Vertėją Carmen Caro Dugo kalbina Birutė Jouškaitė: „Donelaičio kelionė į Cervanteso gimtinę“. Metai, 2014  Nr.5-6

Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė. "Komercija ir kokybė - ar tai suderinama?". Lietuvos žinios, 2014-05-13

Audrius Musteikis kalbina Dianą Bučiūtę."Sveika, Diana". Lietuvos žinios, 2014-05-06

Diana Bučiūtė. Basomis per šabakštynus. Vertėjas, žurnalistas Audrius Musteikis atsako į Dianos Bučiūtės klausimus. Rubinaitis 2014 m. Nr. 4 (72)

Kristina Sprindžiūnaitė kalbina Violetą Tauragienę. "Geriausia metų vertėja: turtingiausia – rusų kalba". Kauno diena, 2014-02-24

Vertėjas Juozas Naujokaitis (1923 - 2014)

Vertėjas Talridas Rullis (1940- 2014)

Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė kalbina Vytautą Dumčių. „Kartais atrodo, kad pagrindinė vertėjo misija yra užtikrinti taiką Žemėje“. Literatūra ir menas, 2014-02-10

Irena Aleksaitė kalbina Vyturį Jarutį. „Apie kalbą ir kitus demonus“. Šiaurės Atėnai, 2014-01-10

Audrius Musteikis kalbina Astą Žūkaitę. „Su itališkais tekstais – Musteikoje ir Karmėlavoje“. Lietuvos žinios, 2014-01-16

Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė kalbina Aidą Krilavičienę. „A. Krilavičienė: vertėjo darbas man - kaip hobis.“ Kauno diena, 2013-12-24.

Vertėjas Jonę Ramunytę ir Ramutę Ramunienę kalbina Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė.

Apie vertėją Dominyką Urbą (1908-1996)

Audrius Musteikis kalbina Viktoriją Labuckienę. "Pasaulinių bestselerių vertėja iš Utenos". Lietuvos žinios, 2013-09-04.

Diana Bučiūtė ir Birutė Gedgaudaitė kalbina Juozą Naujokaitį. "Pašaukimas - darbas su knyga". Krantai, 2013 Nr.2.

Vertėja Jonė Ramunytė atsako į Rūtos Jonynaitės klausimus. "Su glėbiu knygų žaliomis Žvėryno gatvelėmis". Rubinaitis, 2013 Nr.1 (65)

Pokalbis su vertimo meistre Eugenija Vengriene, mininčia savo šimtąjį gimtadienį. Ryto allegro, 2013-08-16

Audrius Musteikis. Vertėjos Eugenijos Vengrienės šimtmetis: tegu būna atlyginta šimteriopai. Lietuvos žinios 2013-08-06

Dalia Dilytė. Audronės Kudulytės - Kairienės ieškojimai ir atradimo džiaugsmas. Literatūra ir menas 2013-06-14

Rūta Šetikaitė kalbina Gediminą Puloką. "Verčiu tik tai, kas įdomu man pačiam". 2013-05-20, www.kamane.lt.

Noreikienė, Jurgita. 2013 Metų vertėjo krėslas - Povilui Gasiuliui. Vertėją kalbina Jurgita Noreikienė www.lrytas.lt 2013-02-14

Antanas Šimkus kalbina Marių Buroką. „Skaičiau viską, ką rasdavau“. Metai 2013 m. Nr.1

Živilė Kavaliauskaitė kalbina Marką Rodunerį. "Vertėjas formuoja skaitytojo kalbą". 2013-01-25, www.skrastas.lt

Audrius Musteikis kalbina Talridą Rullį. "Ragana ir lietus" vėl Latvijoje. Lietuvos žinios, 2013-01-28

Vertėja Rožė Jankevičiūtė (1925-2012)

Bučiūtė, Diana. Knygų, vaizdų ir žmonių karuselė. Pokalbis su Aldona Baliuliene. Metai 2012-11-01

Dilytė, Dalia; Bučiūtė, Diana. Antikos šviesoje [pokalbis su Dalia Dilyte]. Metai 2011-02-01

Vertėjas Kazimieras Algimantas Antanavičius (1931-2010)

Bučiūtė, Diana; Musteikis, Audrius. Literatūrinė piligrimystė [interviu su Diana Bučiūte]. Šiaurės Atėnai 2010-10-01

Bučiūtė, Diana; Jonynaitė, Rūta. Kūryba yra jų būsena [interviu su R. Jonynaite]. Metai 2010-05/6

Vertėja Aldona Merkytė (1924-2009)

Tekorius, Alfonsas; Bučiūtė, Diana. Prasmingos lenktynės su laiku. [Pokalbis su AlfonsuTekorium]. Metai 2009-03

Sunkiausia tarp keturių sienų. Eglę Išganaitytę kalbina Audrius Musteikis. Lietuvos žinios 2009-02-26

Audrius Musteikis. "Vertimai man buvo išsigelbėjimas". [Pokalbis su Antanu Gailiumi]. Lietuvos žinios 2009-01-26

Antanavičius, Kazimieras Algimantas; Daugirdaitė, Solveiga. „Pažodiškumo virusas labai gajus”. Vertėją, redaktorių Kazimierą Algimantą Antanavičių kalbina Solveiga Daugirdaitė. Literatūra ir menas 2009-01-23

„Knygai išversti man reikia mažiausiai metų“. Povilą Gasiulį kalbina Jurgita Mikutytė. Literatūra ir menas 2009-01-09

„Vertimas yra tokia keista būsena tarp amato ir meno“. R.Drazdauskienės pokalbis su Virgilijum Čepaičiu apie vertėjo darbą. Naujasis židinys/Aidai 2008 m. Nr. 2

"Geriausius metus paaukojau Grimmų pasakoms". Su Adomu Drukteniu kalbasi Jurgita Mikutytė. Literatūra ir menas 2008-03-21 >>

Užburto žodžio beieškant. Su Palmira Čebeliene kalbasi Diana Bučiūtė. Metai 2008 m. Nr. 5 >>

Kuosaitė, Elena; Dilytė, Dalia. Apie vertėjo vergiją ir laisvę. Su Elena Kuosaite-Jašinskiene kalbasi Dalia Dilytė. Literatūra ir menas 2008-06-27

Musteikis, Audrius. E.Vengrienė: "Ir dabar mintyse verčiu". Lietuvos žinios 2008-07-01

Zagorskienė, Roma; Bučiūtė, Diana. Tarp redagavimo ir vertimo. Su Roma Zagorskiene kalbasi Diana Bučiūtė Literatūra ir menas 2008-09-19

Musteikis, Audrius. L.Petravičius: paskui tobulą tekstą. Lietuvos žinios 2008-10-22

Sirijos Giraitė, Danutė; Musteikis, Audrius. "Kuo tik nesu buvusi". Su Danute Sirijos Giraite kalbasi Audrius Musteikis. Lietuvos žinios 2008-12-04

Kęstutis Šidiškis. Vertėjo kūrybinė biografija. Kalambūrpokštis

Vertėjos Eugenijos Stravinskienės prisiminimai "Mano metai leidykloje". Metai, 2007 m. Nr. 5

Vertėja Eugenija Stravinskienė atsako į Elonos Varnauskienės klausimus. Rubinaitis 2003 m. Nr. 2

Vertėja Ramutė Iešmantaitė-Ramunienė. A.Musteikio straipsnis "Lietuvos žinių" žurnale "Sveikata ir grožis" 2007-02-20

Pokalbis su Šv. Jeronimo premijos laureatais P.Bieliausku ir I.Balčiūniene. Gimtoji kalba 2006 m. Nr. 11

Vertėjos Ingos Tuliševskaitės portretas. Lietuvos žinios, 2006-07-08

Lietuvių literatūros vertėją Cornelių Hellį kalbina Jolanta Kryževičienė

Su Adomu Drukteniu kalbasi Alma Valantinienė ir Kęstutis Urba. Rubinaitis 2006 m. Nr. 1 (37)

Apie vertėją Valį Drazdauską (1906-1981)

Žmogus už knygos. Vertėją Danutę Krištopaitę kalbina rašytoja Birutė Jonuškaitė. "Metai" 2005 m. Nr. 12

Vertėją Valdą V. Petrauską kalbina Arvydas Valionis. "Metai" 2005 m. Nr. 1

Apie lietuvių literatūros vertėją į latvių kalbą Kazį Duncį. Nemunas 2005-09-08

Dalia Dilytė apie vertėją Leoną Valkūną (1914-1990). Literatūra ir menas 2004-01-30

Rašytojas ir vertėjas - abu labu tokiu? Į rašytojo Petro Dirgėlos klausimus atsako vertėjos, Literatūros vertėjų centro įkūrėjų iniciatyvinės grupės narės Irena Aleksaitė, Rūta Jonynaitė, Jonė Ramunytė. "Metai" 2003 m. Nr. 12

Vertimų horizontai ir vertėjo situacija. Vertėjas Ireną Aleksaitę, Rūtą Jonynaitę, Jonę Ramunytę, Jurgitą Mikutytę ir vertėją Teodorą Četrauską kalbina Liudvikas Jakimavičius. "Literatūra ir menas" 2003-09-26

Teodoras Četrauskas. Prisiminimai apie darbą "Vagos" leidykloje. Šiaurės Atėnai 2003-09-20, tęsinys Šiaurės Atėnai 2003-09-27

Vytautas Kubilius. Vertėjai kelia didelę kultūros naštą

Pokalbis su Virgilijum Čepaičiu. Pūkuotuko pasaulis - mažiems ir dideliems. Lietuvos žinios 1998-12-31

Vertėja Auksė Mardosaitė (1935-2006)

Vertėjas Kęstutis Šidiškis (1950-2008)

Nariams

Naujienlaiškis