Atmintinė

Kaip teisingai sudaryti knygos išleidimo sutartį

 

 • Atsiminkite – sutartį reikia pasirašyti prieš faktinį kūrinio išleidimą!
 • Sutarties forma – rašytinė.
 • Autoriaus turtinių teisių suteikimas leidėjui – sutartyje aiškiai išvardinkite leidėjui suteikiamas teises (pvz. atgaminimo, išleidimo, platinimo, vertimo ir t.t.). Būtinai numatykite, ar teisės suteikiamos išimtinai (išimtinė licencija) ar tas pačias teises autorius gali suteikti ir kitam leidėjui tuo pačiu metu (neišimtinė licencija).
 • Autorinis atlyginimas:

                     o    galima tartis dėl konkrečios autoriui mokėtinos sumos, kuri gali būti mokama:

                               1. vienkartiniu mokėjimu;

                       2. sumokant avansą, kai leidyklai įteikiamas rankraštis ar užsakomas kūrinio sukūrimas, ir likusią autorinio atlyginimo dalį po kūrinio išleidimo;

                     o   galima tartis dėl procento nuo išleisto kūrinio pardavimų:

                       1. jeigu tariamasi dėl procento nuo pardavimų reikia apsibrėžti sutartyje kokia bus mažmeninė ir didmeninė pardavimo kaina bei aiškiai nurodyti nuo kurios kainos yra skaičiuojamas sutartas procentas;

                              2. leidėjas turi pareigą suteikti autoriui informaciją apie gautas pajamas.

 • Įvardinkite kūrinio išleidimo formą: popierinė, skaitmeninė ar abejos.
 • Būtinai nurodykite teisių suteikimo/perdavimo terminą, pvz. 5 metai nuo sutarties pasirašymo.
 • Sutarkite dėl tiražo bei išleidžiamų kūrinio egzempliorių skaičiaus.
 • Sutartyje būtinai numatykite, ar leidėjas turi teisę jam suteiktas teises perleisti tretiesiems asmenims.
 • Sutartyje reikėtų paminėti, jog po kūrinio išleidimo kūrinio rankraštis grįžta autoriui.
 • Leidėjas privalo ant visų išleidžiamo kūrinio egzempliorių nurodyti kūrinio autoriaus vardą ar pseudonimą;
 • Atsiminkite, jeigu per sutartyje numatytą terminą kūrinys nėra išleidžiamas autorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir pasilikti jau gautą autorinį atlyginimą.

 

Informacija paimta iš Radvilės Bieliauskaitės seminaro vertėjams.

Daugiau informacijos galima rasti:  Informacija LLVS nariams

 

Projekto rėmėjas

Nariams

Naujienlaiškis