Radauskas, Henrikas. Aleksejaus Tolstojaus Petras Pirmasis. Vairas, 1936 m. Nr. 10, p. 217-220.
Taip pat kn.: H. Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ir straipsniai. Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kritikoje. Baltos lankos, 1994. P. 54-62.

Atsisiųsti straipsnį (pdf) >>

Kazio Borutos atsakymas į šią recenziją: 
Sutinusi saulė, arba „Gramatiejų“ prasimanymai
.
Saugoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rankraštyne: Vinco Krėvės fondas (F9-155). 
Publikuojama kn.: H. Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ir straipsniai. Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kritikoje. Baltos lankos, 1994.

Nariams

Naujienlaiškis