Jablonskis, Jonas. Elzės Ožeškienės raštai. I tomas. Stasio Dabušio vertimas. Lietuva 1927 m. Nr. 197 (2580). Arba kn.: Rinktiniai raštai, t. II. Vilnius, 1959, p. 436-443.

(apie S. Dabušio vertimą)

Nariams

Naujienlaiškis