Radauskas, Henrikas. Dailiosios literatūros vertimo menas Tarybų Sąjungoj ir LTSR-OJ. Raštai, 1940, Nr. 1, p. 111-115; Nr. 2, p. 254-258.
Taip pat kn.: H. Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ir straipsniai. Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kritikoje. Baltos lankos, 1994.

Atsisiųsti straipsnį (pdf) >>

Nariams

Naujienlaiškis