Jablonskis, Jonas. J. I. Krašėvskis. Giesmės iš Lietuvos padavimų. Vitolio rauda. Pirmosios giesmės pirmoji dalis. Iš lenkų kalbos vertė Faustas Kirša. Švietimo darbas, 1924 m. Nr. 12, p. 1114-1116 . Arba kn.: Rinktiniai raštai, t. II. Vilnius, 1959, p. 290-292.

Nariams

Naujienlaiškis