Radauskas, Henrikas. Baltrušaitis tebelaukia vertėjo. Aidai 1947 m. Nr. 8, p. 371-372; 1962 m. Nr. 2, p. 95-96.
Taip pat kn.: H. Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ir straipsniai. Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kritikoje. Baltos lankos, 1994.

Tuo pačiu pavadinimu paskelbti du Henriko Radausko rašiniai: recenzija Jurgio Baltrušaičio eilėraščių vertimams į lietuvių kalbą ir atsiliepimas į vertėjo Jono Valaičio straipsnį „Didieji rusai apie Jurgį Baltrušaitį" (Naujienos, 1961, lapkričio 18), kuriame vertėjas polemizuoja su 1947 metų recenzija.

Atsisiųsti straipsnį (pdf) >>

Nariams

Naujienlaiškis