Radauskas, Henrikas; Churginas, Aleksys. Bjaurojamas Anatole‘is France‘as. Darbo Lietuva 1940-09-23.
Taip pat kn.: Radauskas. Apie kūrybą ir save. Recenzijos ir straipsniai. Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kritikoje. Baltos lankos, 1994.

Apie Anatole'io France'o apysakos "Silvestro Bonnard'o nusikaltimas" vertimą, atliktą Juozo Žlabio.

Atsiliepimas parašytas drauge su Aleksiu Churginu (plg. Sigito Gedos ir Aleksio Churgino pokalbį, šios knygos p. 332-333). Rašinys palydėtas „Redakcijos pastaba": „šis incidentas, kokių ir seniau būta gana apsčiai, galų gale bus labai naudinga pamoka neatsargiems savotiškai atkakliems vertėjams, kurie redakcijoms savo vertimus siūlo didžiausiu atkaklumu ir ne mažesniu atkaklumu užtikrina, kad vertimas tikslus. Bet rezultate matome didžiausį veikalo suniokojimą. Tebus tai paskutinė pamoka visiems nerūpestingiems vertėjams, nes patarimų žodžiu tokie atkaklūs vertėjai visai neklauso."

Atsisiųsti straipsnį (pdf) >>

Nariams

Naujienlaiškis