Jablonskis, Jonas. "Tomo iš Kempių". Apie Jėzaus Kristaus sekimą keturios knygos, Žemaičių Vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus išverstos, 1852 metais Vilniuje pirmą kartą išleistos, 1925 metais šv. Kazimiero Draugijos Kaune antrą kartą atspausdintos. Švietimo darbas 1926 m. Nr. 4, p. 407-414. Arba kn.: Rinktiniai raštai, t. II. Vilnius, 1959, p. 364-371.

Nariams

Naujienlaiškis