Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga

2008 m. gruodžio 10 d. Vilniaus mokytojų namų Svetainėje

surengė minikonferenciją

Nauji to paties kūrinio vertimai

Perskaityti pranešimai:

Dalia Dilytė. Viena lietuviška „Iliada“ ar dvi? >>

Genovaitė Dručkutė. Du Dantės „Pragaro“ vertimai >> 

 Jadvyga Bajarūnienė. Du J.W. Goethe‘s „Fausto“ lietuviški vertimai >>

Vytautas Bikulčius. Tarp „Kryčio“ ir „Nuopuolio“. Du A. Camus romano "La Chute" vertimai >>


 

 

Nuorodos į straipsnius, kuriuose lyginimai vertimai:

Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė, Ieva. Beveik detektyvinė Astridos Lindgren knygų apie seklį Kalį vertimų istorija. Literatūra ir menas 2008-05-16

Merkevičiūtė, Austėja. Sava sermėga ar svetimos plunksnos? arba Jelinek versus Jelinek. Šiaurės Atėnai 2007-02-24

Jonušys, Laimantas. Vertimo mįslė – leidybos mįslė. Literatūra ir menas 2006-07-07

Černiuvienė, Liucija. POEZIJOS VERTIMAS: PRASMĖS PERTEIKIMO PROBLEMOS. Dviejų O.Milašiaus eilėraščio "Beždžionės šokis" vertimų analizė. Literatūra ir menas 2005-12-09

Jonušys, Laimantas. Antroji "Lolita" ne geresnė. Šiaurės Atėnai 2005-06-11

Kavaliauskaitė, Gitana. Kaip prabyla lietuviškasis A. Churgino ir A. A. Jonyno Faustas. Žmogus ir žodis 2000 m. T. 2, Nr. 2

Vabalienė, Dalia Judita. Piteris Penas lietuviškai. Rubinaitis 2000 m. Nr. 1

Dilytė, Dalia. Vergilijaus “Georgikos” lietuviškai. Naujasis židinys / Aidai 1993 m. Nr. 11, p. 17-27.

Kubilius, Vytautas. „Faustas“ keliauja į Lietuvą. Pergalė 1980 m. Nr. 3, p. 133-154.

Petrauskas, Valdas. Tikrojo Stendalio beieškant. Pergalė 1977 m. Nr. 6, psl. 121-127.

 

Nariams

Naujienlaiškis