Vertimo kritika ir mokslas

Sarbievijus ir trys aidingos sielos.

1995-11-25, p. 10. / Šiaurės Atėnai / Dilytė, Dalia

Dalia Dilytė. Sarbievijus ir trys aidingos sielos. Šiaurės Atėnai 1995-11-25 Nr. 46 (290), p. 10.   Recenzuotas Onos Daukšienės, Ritos Katinaitės ir Eugenijos Ulčinaitės vertimas: Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lemties žaidimai. Poezijos rinktinė. ...

Amžinasis šventės ilgesys.

1995-05-27, p. 14. / Šiaurės Atėnai / Dilytė, Dalia

Dalia Dilytė. Amžinasis šventės ilgesys. Šiaurės Atėnai 1995-05-27 Nr. 21 (265), p. 14. Recenzuotas Sigito Narbuto vertimas: Anakreontiniai eilėraščiai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, ...

De usu moderno: [dėl bendrinės kalbos norminimo].

1995 m. Nr. 5 / Naujasis židinys / Savukynas, Bronys

Savukynas, Bronys. De usu moderno: [dėl bendrinės kalbos norminimo]. Naujasis židinys 1995 m. Nr. 5, p. ...

H. K. Andersenas lietuviškai.

1995 m. Nr. 1 (2) / Rubinaitis / Augustaitienė, Aldona

Augustaitienė, Aldona. H. K. Andersenas lietuviškai. Rubinaitis 1995 m. Nr. 1 ...

Dialogai ir monologai.

1994-11-19, p. 12. / Šiaurės Atėnai / Dilytė, Dalia

Dalia Dilytė. Dialogai ir monologai. Šiaurės Atėnai 1994-11-19 Nr. 42. (238), p. 12.   Recenzuotas Vaidilės Stalioraitytės vertimas: Aurelijus Augustinas. Pokalbiai su savimi. Vilnius: Aidai. ...

J.Vaičiūnaitė norvegiškai.

1994-10-01. / Literatūra ir menas / Krištopaitė, Danutė

Krištopaitė, Danutė. J.Vaičiūnaitė norvegiškai. Literatūra ir menas 1994-10-01. Recenzija apie knygą: Judita Vaičiūnaitė. Dikt fra Søvnløshetens Drake og andre samlinger. Solum Forlag, Oslo, 1994. Vertė Odd Abrahamsen ir Alma ...

Prieš šešis dešimtmečius... : šiek tiek kuklaus vertėjo prisiminimų.

1994 m. Nr. 5, p. 121-126. / Metai / Raila, Bronys

Raila, Bronys. Prieš šešis dešimtmečius... : šiek tiek kuklaus vertėjo prisiminimų. Metai 1994 m. Nr. 5, p. 121-126. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Gražus gražaus žmogaus gyvenimas: [vertėjo D. Urbo 85-osioms metinėms].

1993-05-14 / Šiaurės Atėnai / Tolvaiša, Paulius

Tolvaiša, Paulius. Gražus gražaus žmogaus gyvenimas: [vertėjo D. Urbo 85-osioms metinėms]. Šiaurės Atėnai 1993-05-14 Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Apie poezijos vertimą.

1993 m. Nr. 6, p. 89-92. / Metai / Zdanys, Jonas

Jonas Zdanys. Apie poezijos vertimą. Metai 1993 m. Nr. 6, p. 89-92. Iš anglų kalbos vertė Elena Macevičiūtė. Atsisiųsti straipsnį ...

Nepagarba ir diskreditacija [Apie dviejų „Livonijos kronikų“ vertimus].

1993 m. Nr. 3, p. 80-84 / Naujasis Židinys - Aidai / Dubonis, Artūras

Dubonis, Artūras. Nepagarba ir diskreditacija. Naujasis Židinys - Aidai 1993 m. Nr. 3, p. 80-84 (Apie dviejų „Livonijos kronikų“ vertimus)   Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Darbai ir dienos: [grožinės literatūros vertėjo atsiminimai].

1993 m. Nr. 3, p. 114-121. / Santara / Urbas, Dominykas

Urbas, Dominykas. Darbai ir dienos: [grožinės literatūros vertėjo atsiminimai]. Santara 1993 m. Nr. 3, p. 114-121. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Vergilijaus “Georgikos” lietuviškai.

1993 m. Nr. 11, p. 17-27. / Naujasis židinys / Aidai / Dilytė, Dalia

Dalia Dilytė. Vergilijaus “Georgikos” lietuviškai. Naujasis židinys/Aidai. 1993 m. Nr. 11, p. 17 – 27. Analitinis straipsnis apie tris Vergilijaus “Georgikų” vertimų variantus. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Ausa Ducesque Cano, Litavique Trophaea Gradivi [Apie Laurencijaus Bojerio „Karolomachijos“ vertimą].

1993 m. Nr. 1, p. 84-87 / Naujasis Židinys – Aidai / Antanavičius, Darius

Antanavičius, Darius. Ausa Ducesque Cano, Litavique Trophaea Gradivi. Naujasis Židinys – Aidai 1993 m. Nr. 1, p. 84-87 (Apie Laurencijaus Bojerio „Karolomachijos“ vertimą) Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Gyvenimas palaidais viržiais? [Vertėjo prisiminimai.] Užrašė Antanas Gailius.

1993 m. gegužės 15-21 d., Nr. 20, p. 9. / Amžius / Urbas, Dominykas

Urbas, Dominykas. Gyvenimas palaidais viržiais? [Vertėjo prisiminimai]. Užrašė Antanas Gailius. Amžius 1993 m. gegužės 15-21 d., Nr. 20, p. ...

K. Donelaičio "Metai" anglų kalba. - Kn. Darbai apie Kristijoną Donelaitį

1993 / Vaga / Vabalienė, Dalia

Vabalienė, Dalia. K. Donelaičio "Metai" anglų kalba. - Kn. Darbai apie Kristijoną Donelaitį. Vaga, ...

Apie savo kraštą ir save: [Prisiminimai].

1992-06-26 / Panevėžio balsas / Urbas, Dominykas

Urbas, Dominykas. Apie savo kraštą ir save: [Prisiminimai]. Panevėžio balsas 1992-06-26, tęsinys ...

Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė.

1992, p. 241-250. / Vaga / Karmalavičius, Ramutis

Karmalavičius, Ramutis. Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė. Vilnius: Vaga, 1992. Apie S. Čiurlienienę kaip vertėją p. ...

Šventasis vertėjų globėjas.

1992 m. Nr. 7-8 / Naujasis Židinys/ Aidai / Adomėnas, Mantas

Mantas Adomėnas. Šventasis vertėjų globėjas [Šv. Jeronimas]. Naujasis Židinys/ Aidai 1992 m. Nr. 7-8, p. 8-15. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Lietuvių Gradyvo triumfas [Apie Laurencijaus Bojerio „Karolomachijos“ vertimą].

1992 m. Nr. 6, p. 74-76 / Naujasis Židinys – Aidai / Ulčinaitė, Eugenija

Ulčinaitė, Eugenija. Lietuvių Gradyvo triumfas. Naujasis Židinys – Aidai 1992 m. Nr. 6, p. 74-76 (Apie Laurencijaus Bojerio „Karolomachijos“ vertimą) Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Nebrandžių sielų gundytojas [Apie F. Nietzsches vertimus].

1992 m. Nr. 5, p. 84-87. / Naujasis Židinys – Aidai / Percas, Mykolas

Percas, Mykolas. Nebrandžių sielų gundytojas. Naujasis Židinys – Aidai 1992 m. Nr. 5, p. 84-87 (apie F. Nietzsches vertimus) Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

„Prabilis skaititoiop mieloiop“ [apie M. Daukšos "Postilės prakalbas"].

1992 m. Nr. 4, p. 76-77 / Naujasis Židinys – Aidai / Subačius, Paulius

Subačius, Paulius. „Prabilis skaititoiop mieloiop“. Naujasis Židinys – Aidai 1992 m. Nr. 4, p. 76-77 (apie M. Daukšos „Postilės prakalbas") Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Kai du ginčijasi, trečias tyli.

1992 m. Nr. 3, p. 79 / Naujasis Židinys – Aidai / Ulčinaitė, Eugenija

Ulčinaitė, Eugenija. Kai du ginčijasi, trečias tyli. Naujasis Židinys – Aidai 1992 m. Nr. 3, p. 79.   (Atsakymas kritikei D. Narbutienei, paskelbusiai Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio „Kelionė į Jeruzalę“ vertimo ...

Septyniasdešimt metų šalia Homero.

1991-10-05, p. 11. / Literatūra ir menas / Dilytė, Dalia

Dalia Dilytė. Septyniasdešimt metų šalia Homero. Literatūra ir menas 1991-10-05 Nr. 40 (2340), p. 11. Analitinis straipsnis apie Jeronimo Ralio atliktą pirmąjį Homero “Odisėjos” vertimą į lietuvių ...

‘Principium primarium in lingva Lithvanica‘. Surastas M. Merlino 1706 m. traktatas.

1991, p. 8-11. / Gimtasis žodis 12, / Drotvinas, Vincentas

Drotvinas, Vincentas. ‘Principium primarium in lingva Lithvanica‘. Surastas M. Merlino 1706 m. traktatas. Gimtasis žodis 12, 1991, p. ...

Šilerio dramos. Jų vertimai ir pastatymai // Kn.: Fridrichas Šileris ir lietuvių drama.

1990. P. 37-74. / Vaga / Andrijauskas, Alfredas

Andrijauskas, Alfredas. Šilerio dramos. Jų vertimai ir pastatymai. Kn.: Fridrichas Šileris ir lietuvių drama. Vaga, 1990. P. 37-74. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Pasidalyta gerumo duona.

1990-03-10 / Literatūra ir menas / Krištopaitė, Danutė

Krištopaitė, Danutė. Pasidalyta gerumo duona. Literatūra ir menas 1990-03-10. Recenzija apie knygą: Justinas Marcinkevičius. Godhetens brød. Dreyers Forlag A/S, Oslo, 1989. Vertė Alma ...

Transkribuoti, versti ar aiškinti.

1990 m. Nr. 59, P.21-24. / Kalbos kultūra / Marcinkevičienė, Rūta

Marcinkevičienė, Rūta. Transkribuoti, versti ar aiškinti (To transcribe, to translate or to explain). Kalbos kultūra 1990 m. Nr. 59, ...

Oskaras Milašius lietuvių kritikoje.

1990 m. Nr. 32 (3). / Literatūra / Dručkutė, Genovaitė

Dručkutė, Genovaitė. Oskaras Milašius lietuvių kritikoje. Literatūra, VU, 1990 m. Nr. 32 ...

Keli stilistiniai mažmožiai: iš D. Urbo vertimų rankraščių.

1990 m. Nr. 2, p. 10-12. / Gimtoji kalba / Tarvydaitė, Danutė

Tarvydaitė, Danutė. Keli stilistiniai mažmožiai: iš D. Urbo vertimų rankraščių. Gimtoji kalba 1990 m. Nr. 2, p. 10-12. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Vertimo teorijos pradmenys: (mokymo priemonė).

1990 / Vilniaus universitetas, / Armalytė, Olimpija, Pažūsis, Lionginas

Olimpija Armalytė, Lionginas Pažūsis. Vertimo teorijos pradmenys: (mokymo priemonė). - Vilnius : Vilniaus universitetas, 1990. - 249 ...

Apie redaktoriaus darbą leidykloje: [apie redaktorių Aleksandrą Žirgulį, 1909-1986 m.].

1989 m. Nr. 5, p. 118-120. / Pergalė / Urbas, Dominykas

Urbas, Dominykas. Apie redaktoriaus darbą leidykloje: [apie redaktorių Aleksandrą Žirgulį, 1909-1986 m.]. Pergalė 1989 m. Nr. 5, p. 118-120. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Knygos metrikoje: redaktorius Juozas Naujokaitis: [Pasisakymai].

1989 m. Nr. 1, p. 40-41. / Knygnešys / Baliulienė, Aldona; Petrauskas, Valdas; Urbas, Dominykas

Baliulienė, Aldona; Petrauskas, Valdas; Urbas, Dominykas. Knygos metrikoje: redaktorius Juozas Naujokaitis: [Pasisakymai]. Knygnešys 1989 m. Nr. 1, p. ...

Kai kurios Šekspyro sonetų vertimo problemos.

1989 / Literatūra 31 (3) / Kuosaitė-Jašinskienė, Elena

Kuosaitė-Jašinskienė, Elena. Kai kurios Šekspyro sonetų vertimo problemos. Literatūra 31 (3), ...

Baladės žanro vertimai XIX amžiuje.

1988. P. 49-53. / - Kn. Lietuvių literatūrinė baladė. Vaga, / Žalys, Aleksandras

Žalys, Aleksandras. Baladės žanro vertimai XIX amžiuje. - Kn. Lietuvių literatūrinė baladė. Vaga, 1988. P. 49-53. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Lietuviškoji meninio vertimo mokykla?: vertėjų konferenciją pasitinkant.

1988-09-10, p. 2. / Literatūra ir menas / Petrauskas, Valdas

Petrauskas, Valdas. Lietuviškoji meninio vertimo mokykla?: vertėjų konferenciją pasitinkant. Literatūra ir menas 1988-09-10, p. 2. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Smagiai joti draudžia Servantesas: pasikalbėjimas su vertėju.

1988-07-11 / Vakarinės naujienos / Petrauskas, Valdas

Petrauskas, Valdas. Smagiai joti draudžia Servantesas: [pasikalbėjimas su vertėju V. Petrausku/ Užrašė Emilija Liegutė]. Vakarinės naujienos ...

Vertimo mokyklos kūrėjas [Dominykas Urbas].

1988-04-30 / Literatūra ir menas / Sabonis, Stasys

Sabonis, Stasys. Vertimo mokyklos kūrėjas. Literatūra ir menas 1988-04-30 Apie vertėją, redaktorių Dominyką Urbą. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Kopimas į viršūnę [Dominyko Urbo gimimo 80-osios metinės].

1988-04-25 / Vakarinės naujienos / Šiaudinytė, Dana

Šiaudinytė, Dana. Kopimas į viršūnę [Dominyko Urbo gimimo 80-osios metinės]. Vakarinės naujienos ...

Ar kaltas Horacijus? [poetinė kalba ir gramatika].

1988-04-09 / Literatūra ir menas / Geda, Sigitas

Geda, Sigitas. Ar kaltas Horacijus? [poetinė kalba ir gramatika]. Literatūra ir menas ...

Laurynas Ivinskis.

1988, p. 205-230. / Mokslas / Petkevičiūtė, Danutė

Petkevičiūtė, Danutė. Laurynas Ivinskis. Vilnius: Mokslas, 1988 Apie L. Ivinskio vertimus p. 205-230. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Įsiamžinęs žodyje [E. Viskanta].

1988 m. Nr. 9, p. 18-19. / Naujos knygos / Petrauskas, Valdas

Petrauskas, Valdas. Įsiamžinęs žodyje [E. Viskanta]. Naujos knygos, 1988 m. Nr. 9, p. ...

Gyvenimas knygai. D. Urbo 60-osioms gimimo metinėms.

1988 m. Nr. 5, p. 183-184 / Pergalė / Miliūnas, Viktoras

Miliūnas, Viktoras. Gyvenimas knygai. D. Urbo 60-osioms gimimo metinėms. Pergalė 1988 m. Nr. 5, p. ...

Gimtojo žodžio puoselėtojas [Dominykas Urbas].

1988 m. Nr. 4 / Pergalė / Petrauskas, Valdas

Petrauskas, Valdas. Gimtojo žodžio puoselėtojas. Pergalė 1988 m. Nr. 4 Apie vertėją ir redaktorių Dominyką Urbą. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Kūrinio pavadinimas. Kaip jį verčiame?

1988 m. Nr. 4 / Naujos knygos / Marcinkevičienė, Rūta

Marcinkevičienė, Rūta. Kūrinio pavadinimas. Kaip jį verčiame? Naujos knygos, 1988 m. Nr. 4, p. ...

Lakštingala, virtusi žvirbliu.

1988 m. Nr. 3, p. 175-178. / Pergalė / Vabalienė, Dalia

Vabalienė, Dalia. Lakštingala, virtusi žvirbliu. Salomėja Nėris. Blue Sister, River Vilija. Poems. "Raduga" Publishers. Moscow, 1987, 264 p. Pergalė 1988 m. Nr. 3, p. 175-178. Atsisiųsti straipsnį ...

Romano "Mobi Dikas, arba banginis" vertimo problematika.

1988 / Literatūros metraštis / Balčiūnienė, Irena

Balčiūnienė, Irena. Romano "Mobi Dikas, arba banginis" vertimo problematika. Vilnius: “Literatūros metraštis”, ...

Požiūris į vertėjus.

1987-11- 21, p. 6. / Literatūra ir menas / Ambrasas-Sasnava, Kazimieras

Ambrasas-Sasnava, Kazimieras. Požiūris į vertėjus. Literatūra ir menas 1987-11- 21, p. 6. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Kelti vertėjo prestižą.

1987-05-30, p. 14. / Literatūra ir menas / Sabonis, Stasys

Sabonis, Stasys. Kelti vertėjo prestižą. Literatūra ir menas, 1987-05-30, p. 14. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Kebli sintaksės klaida (Pažyminio ir pažymimojo žodžio tvarka).

1987-01-03 / Literatūra ir menas / Subatavičius, Juozas

Subatavičius, Juozas. Kebli sintaksės klaida (Pažyminio ir pažymimojo žodžio tvarka). Literatūra ir menas 1987-01-03 (Pažyminio ir pažymimojo žodžio ...

J. Balčikonio vertimų pragmatika ir stilistika.

1987 m. Nr.26, p. 48-53 / Lietuvių kalbotyros klausimai / Marcinkevičienė, Rūta

Marcinkevičienė, Rūta. J. Balčikonio vertimų pragmatika ir stilistika. Lietuvių kalbotyros klausimai 1987 m. Nr.26, p. ...

Vyksta apklausa

Balsuokite už vertingiausią 2018 m. verstinę knygą!

Dalyvauti apklausoje

Apklausų sąrašas

Nariams

Naujienlaiškis