Vertimo kritika ir mokslas

Apie vertimo ekvivalentiškumą.

1996 m. Nr. 2 (11), p. 79-86 / Darbai ir dienos / Masaitienė, Dalia

Masaitienė, Dalia. Apie vertimo ekvivalentiškumą. Darbai ir dienos 1996 m. Nr. 2 (11), p. ...

Tarp Scilės ir Charibdės.

1996 m. Nr. 2 (11), p. 67-78. / Darbai ir dienos / Marcinkevičienė, Rūta

Marcinkevičienė, Rūta. Tarp Scilės ir Charibdės. Darbai ir dienos 1996 m. Nr. 2 (11), p. 67-78. (Originalo kalbos įtaka ...

Dominyką Urbą palydėjus: [kultūros veikėjo, vertėjo atminimui].

1996 m. Nr. 10, p. 153-154 / Metai / Druktenis, Adomas

Druktenis, Adomas. Dominyką Urbą palydėjus: [kultūros veikėjo, vertėjo atminimui]. Metai 1996 m. Nr. 10, p. ...

Žodžiai apie Dominyką Urbą.

1996 / Kaunas: Atmintis, / Markevičius, Valentinas

Valentinas Markevičius. Žodžiai apie Dominyką Urbą. Kaunas: Atmintis, ...

Sarbievijus ir trys aidingos sielos.

1995-11-25, p. 10. / Šiaurės Atėnai / Dilytė, Dalia

Dalia Dilytė. Sarbievijus ir trys aidingos sielos. Šiaurės Atėnai 1995-11-25 Nr. 46 (290), p. 10.   Recenzuotas Onos Daukšienės, Ritos Katinaitės ir Eugenijos Ulčinaitės vertimas: Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lemties žaidimai. Poezijos rinktinė. ...

Amžinasis šventės ilgesys.

1995-05-27, p. 14. / Šiaurės Atėnai / Dilytė, Dalia

Dalia Dilytė. Amžinasis šventės ilgesys. Šiaurės Atėnai 1995-05-27 Nr. 21 (265), p. 14. Recenzuotas Sigito Narbuto vertimas: Anakreontiniai eilėraščiai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, ...

De usu moderno: [dėl bendrinės kalbos norminimo].

1995 m. Nr. 5 / Naujasis židinys / Savukynas, Bronys

Savukynas, Bronys. De usu moderno: [dėl bendrinės kalbos norminimo]. Naujasis židinys 1995 m. Nr. 5, p. ...

H. K. Andersenas lietuviškai.

1995 m. Nr. 1 (2) / Rubinaitis / Augustaitienė, Aldona

Augustaitienė, Aldona. H. K. Andersenas lietuviškai. Rubinaitis 1995 m. Nr. 1 ...

Dialogai ir monologai.

1994-11-19, p. 12. / Šiaurės Atėnai / Dilytė, Dalia

Dalia Dilytė. Dialogai ir monologai. Šiaurės Atėnai 1994-11-19 Nr. 42. (238), p. 12.   Recenzuotas Vaidilės Stalioraitytės vertimas: Aurelijus Augustinas. Pokalbiai su savimi. Vilnius: Aidai. ...

J.Vaičiūnaitė norvegiškai.

1994-10-01. / Literatūra ir menas / Krištopaitė, Danutė

Krištopaitė, Danutė. J.Vaičiūnaitė norvegiškai. Literatūra ir menas 1994-10-01. Recenzija apie knygą: Judita Vaičiūnaitė. Dikt fra Søvnløshetens Drake og andre samlinger. Solum Forlag, Oslo, 1994. Vertė Odd Abrahamsen ir Alma ...

Prieš šešis dešimtmečius... : šiek tiek kuklaus vertėjo prisiminimų.

1994 m. Nr. 5, p. 121-126. / Metai / Raila, Bronys

Raila, Bronys. Prieš šešis dešimtmečius... : šiek tiek kuklaus vertėjo prisiminimų. Metai 1994 m. Nr. 5, p. 121-126. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Gražus gražaus žmogaus gyvenimas: [vertėjo D. Urbo 85-osioms metinėms].

1993-05-14 / Šiaurės Atėnai / Tolvaiša, Paulius

Tolvaiša, Paulius. Gražus gražaus žmogaus gyvenimas: [vertėjo D. Urbo 85-osioms metinėms]. Šiaurės Atėnai 1993-05-14 Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Apie poezijos vertimą.

1993 m. Nr. 6, p. 89-92. / Metai / Zdanys, Jonas

Jonas Zdanys. Apie poezijos vertimą. Metai 1993 m. Nr. 6, p. 89-92. Iš anglų kalbos vertė Elena Macevičiūtė. Atsisiųsti straipsnį ...

Nepagarba ir diskreditacija [Apie dviejų „Livonijos kronikų“ vertimus].

1993 m. Nr. 3, p. 80-84 / Naujasis Židinys - Aidai / Dubonis, Artūras

Dubonis, Artūras. Nepagarba ir diskreditacija. Naujasis Židinys - Aidai 1993 m. Nr. 3, p. 80-84 (Apie dviejų „Livonijos kronikų“ vertimus)   Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Darbai ir dienos: [grožinės literatūros vertėjo atsiminimai].

1993 m. Nr. 3, p. 114-121. / Santara / Urbas, Dominykas

Urbas, Dominykas. Darbai ir dienos: [grožinės literatūros vertėjo atsiminimai]. Santara 1993 m. Nr. 3, p. 114-121. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Vergilijaus “Georgikos” lietuviškai.

1993 m. Nr. 11, p. 17-27. / Naujasis židinys / Aidai / Dilytė, Dalia

Dalia Dilytė. Vergilijaus “Georgikos” lietuviškai. Naujasis židinys/Aidai. 1993 m. Nr. 11, p. 17 – 27. Analitinis straipsnis apie tris Vergilijaus “Georgikų” vertimų variantus. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Ausa Ducesque Cano, Litavique Trophaea Gradivi [Apie Laurencijaus Bojerio „Karolomachijos“ vertimą].

1993 m. Nr. 1, p. 84-87 / Naujasis Židinys – Aidai / Antanavičius, Darius

Antanavičius, Darius. Ausa Ducesque Cano, Litavique Trophaea Gradivi. Naujasis Židinys – Aidai 1993 m. Nr. 1, p. 84-87 (Apie Laurencijaus Bojerio „Karolomachijos“ vertimą) Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Gyvenimas palaidais viržiais? [Vertėjo prisiminimai.] Užrašė Antanas Gailius.

1993 m. gegužės 15-21 d., Nr. 20, p. 9. / Amžius / Urbas, Dominykas

Urbas, Dominykas. Gyvenimas palaidais viržiais? [Vertėjo prisiminimai]. Užrašė Antanas Gailius. Amžius 1993 m. gegužės 15-21 d., Nr. 20, p. ...

K. Donelaičio "Metai" anglų kalba. - Kn. Darbai apie Kristijoną Donelaitį

1993 / Vaga / Vabalienė, Dalia

Vabalienė, Dalia. K. Donelaičio "Metai" anglų kalba. - Kn. Darbai apie Kristijoną Donelaitį. Vaga, ...

Apie savo kraštą ir save: [Prisiminimai].

1992-06-26 / Panevėžio balsas / Urbas, Dominykas

Urbas, Dominykas. Apie savo kraštą ir save: [Prisiminimai]. Panevėžio balsas 1992-06-26, tęsinys ...

Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė.

1992, p. 241-250. / Vaga / Karmalavičius, Ramutis

Karmalavičius, Ramutis. Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė. Vilnius: Vaga, 1992. Apie S. Čiurlienienę kaip vertėją p. ...

Šventasis vertėjų globėjas.

1992 m. Nr. 7-8 / Naujasis Židinys/ Aidai / Adomėnas, Mantas

Mantas Adomėnas. Šventasis vertėjų globėjas [Šv. Jeronimas]. Naujasis Židinys/ Aidai 1992 m. Nr. 7-8, p. 8-15. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Lietuvių Gradyvo triumfas [Apie Laurencijaus Bojerio „Karolomachijos“ vertimą].

1992 m. Nr. 6, p. 74-76 / Naujasis Židinys – Aidai / Ulčinaitė, Eugenija

Ulčinaitė, Eugenija. Lietuvių Gradyvo triumfas. Naujasis Židinys – Aidai 1992 m. Nr. 6, p. 74-76 (Apie Laurencijaus Bojerio „Karolomachijos“ vertimą) Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Nebrandžių sielų gundytojas [Apie F. Nietzsches vertimus].

1992 m. Nr. 5, p. 84-87. / Naujasis Židinys – Aidai / Percas, Mykolas

Percas, Mykolas. Nebrandžių sielų gundytojas. Naujasis Židinys – Aidai 1992 m. Nr. 5, p. 84-87 (apie F. Nietzsches vertimus) Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

„Prabilis skaititoiop mieloiop“ [apie M. Daukšos "Postilės prakalbas"].

1992 m. Nr. 4, p. 76-77 / Naujasis Židinys – Aidai / Subačius, Paulius

Subačius, Paulius. „Prabilis skaititoiop mieloiop“. Naujasis Židinys – Aidai 1992 m. Nr. 4, p. 76-77 (apie M. Daukšos „Postilės prakalbas") Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Kai du ginčijasi, trečias tyli.

1992 m. Nr. 3, p. 79 / Naujasis Židinys – Aidai / Ulčinaitė, Eugenija

Ulčinaitė, Eugenija. Kai du ginčijasi, trečias tyli. Naujasis Židinys – Aidai 1992 m. Nr. 3, p. 79.   (Atsakymas kritikei D. Narbutienei, paskelbusiai Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio „Kelionė į Jeruzalę“ vertimo ...

Septyniasdešimt metų šalia Homero.

1991-10-05, p. 11. / Literatūra ir menas / Dilytė, Dalia

Dalia Dilytė. Septyniasdešimt metų šalia Homero. Literatūra ir menas 1991-10-05 Nr. 40 (2340), p. 11. Analitinis straipsnis apie Jeronimo Ralio atliktą pirmąjį Homero “Odisėjos” vertimą į lietuvių ...

‘Principium primarium in lingva Lithvanica‘. Surastas M. Merlino 1706 m. traktatas.

1991, p. 8-11. / Gimtasis žodis 12, / Drotvinas, Vincentas

Drotvinas, Vincentas. ‘Principium primarium in lingva Lithvanica‘. Surastas M. Merlino 1706 m. traktatas. Gimtasis žodis 12, 1991, p. ...

Šilerio dramos. Jų vertimai ir pastatymai // Kn.: Fridrichas Šileris ir lietuvių drama.

1990. P. 37-74. / Vaga / Andrijauskas, Alfredas

Andrijauskas, Alfredas. Šilerio dramos. Jų vertimai ir pastatymai. Kn.: Fridrichas Šileris ir lietuvių drama. Vaga, 1990. P. 37-74. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Pasidalyta gerumo duona.

1990-03-10 / Literatūra ir menas / Krištopaitė, Danutė

Krištopaitė, Danutė. Pasidalyta gerumo duona. Literatūra ir menas 1990-03-10. Recenzija apie knygą: Justinas Marcinkevičius. Godhetens brød. Dreyers Forlag A/S, Oslo, 1989. Vertė Alma ...

Transkribuoti, versti ar aiškinti.

1990 m. Nr. 59, P.21-24. / Kalbos kultūra / Marcinkevičienė, Rūta

Marcinkevičienė, Rūta. Transkribuoti, versti ar aiškinti (To transcribe, to translate or to explain). Kalbos kultūra 1990 m. Nr. 59, ...

Oskaras Milašius lietuvių kritikoje.

1990 m. Nr. 32 (3). / Literatūra / Dručkutė, Genovaitė

Dručkutė, Genovaitė. Oskaras Milašius lietuvių kritikoje. Literatūra, VU, 1990 m. Nr. 32 ...

Keli stilistiniai mažmožiai: iš D. Urbo vertimų rankraščių.

1990 m. Nr. 2, p. 10-12. / Gimtoji kalba / Tarvydaitė, Danutė

Tarvydaitė, Danutė. Keli stilistiniai mažmožiai: iš D. Urbo vertimų rankraščių. Gimtoji kalba 1990 m. Nr. 2, p. 10-12. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Vertimo teorijos pradmenys: (mokymo priemonė).

1990 / Vilniaus universitetas, / Armalytė, Olimpija, Pažūsis, Lionginas

Olimpija Armalytė, Lionginas Pažūsis. Vertimo teorijos pradmenys: (mokymo priemonė). - Vilnius : Vilniaus universitetas, 1990. - 249 ...

Apie redaktoriaus darbą leidykloje: [apie redaktorių Aleksandrą Žirgulį, 1909-1986 m.].

1989 m. Nr. 5, p. 118-120. / Pergalė / Urbas, Dominykas

Urbas, Dominykas. Apie redaktoriaus darbą leidykloje: [apie redaktorių Aleksandrą Žirgulį, 1909-1986 m.]. Pergalė 1989 m. Nr. 5, p. 118-120. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Knygos metrikoje: redaktorius Juozas Naujokaitis: [Pasisakymai].

1989 m. Nr. 1, p. 40-41. / Knygnešys / Baliulienė, Aldona; Petrauskas, Valdas; Urbas, Dominykas

Baliulienė, Aldona; Petrauskas, Valdas; Urbas, Dominykas. Knygos metrikoje: redaktorius Juozas Naujokaitis: [Pasisakymai]. Knygnešys 1989 m. Nr. 1, p. ...

Kai kurios Šekspyro sonetų vertimo problemos.

1989 / Literatūra 31 (3) / Kuosaitė-Jašinskienė, Elena

Kuosaitė-Jašinskienė, Elena. Kai kurios Šekspyro sonetų vertimo problemos. Literatūra 31 (3), ...

Baladės žanro vertimai XIX amžiuje.

1988. P. 49-53. / - Kn. Lietuvių literatūrinė baladė. Vaga, / Žalys, Aleksandras

Žalys, Aleksandras. Baladės žanro vertimai XIX amžiuje. - Kn. Lietuvių literatūrinė baladė. Vaga, 1988. P. 49-53. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Lietuviškoji meninio vertimo mokykla?: vertėjų konferenciją pasitinkant.

1988-09-10, p. 2. / Literatūra ir menas / Petrauskas, Valdas

Petrauskas, Valdas. Lietuviškoji meninio vertimo mokykla?: vertėjų konferenciją pasitinkant. Literatūra ir menas 1988-09-10, p. 2. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Smagiai joti draudžia Servantesas: pasikalbėjimas su vertėju.

1988-07-11 / Vakarinės naujienos / Petrauskas, Valdas

Petrauskas, Valdas. Smagiai joti draudžia Servantesas: [pasikalbėjimas su vertėju V. Petrausku/ Užrašė Emilija Liegutė]. Vakarinės naujienos ...

Vertimo mokyklos kūrėjas [Dominykas Urbas].

1988-04-30 / Literatūra ir menas / Sabonis, Stasys

Sabonis, Stasys. Vertimo mokyklos kūrėjas. Literatūra ir menas 1988-04-30 Apie vertėją, redaktorių Dominyką Urbą. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Kopimas į viršūnę [Dominyko Urbo gimimo 80-osios metinės].

1988-04-25 / Vakarinės naujienos / Šiaudinytė, Dana

Šiaudinytė, Dana. Kopimas į viršūnę [Dominyko Urbo gimimo 80-osios metinės]. Vakarinės naujienos ...

Ar kaltas Horacijus? [poetinė kalba ir gramatika].

1988-04-09 / Literatūra ir menas / Geda, Sigitas

Geda, Sigitas. Ar kaltas Horacijus? [poetinė kalba ir gramatika]. Literatūra ir menas ...

Laurynas Ivinskis.

1988, p. 205-230. / Mokslas / Petkevičiūtė, Danutė

Petkevičiūtė, Danutė. Laurynas Ivinskis. Vilnius: Mokslas, 1988 Apie L. Ivinskio vertimus p. 205-230. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Įsiamžinęs žodyje [E. Viskanta].

1988 m. Nr. 9, p. 18-19. / Naujos knygos / Petrauskas, Valdas

Petrauskas, Valdas. Įsiamžinęs žodyje [E. Viskanta]. Naujos knygos, 1988 m. Nr. 9, p. ...

Gyvenimas knygai. D. Urbo 60-osioms gimimo metinėms.

1988 m. Nr. 5, p. 183-184 / Pergalė / Miliūnas, Viktoras

Miliūnas, Viktoras. Gyvenimas knygai. D. Urbo 60-osioms gimimo metinėms. Pergalė 1988 m. Nr. 5, p. ...

Gimtojo žodžio puoselėtojas [Dominykas Urbas].

1988 m. Nr. 4 / Pergalė / Petrauskas, Valdas

Petrauskas, Valdas. Gimtojo žodžio puoselėtojas. Pergalė 1988 m. Nr. 4 Apie vertėją ir redaktorių Dominyką Urbą. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Kūrinio pavadinimas. Kaip jį verčiame?

1988 m. Nr. 4 / Naujos knygos / Marcinkevičienė, Rūta

Marcinkevičienė, Rūta. Kūrinio pavadinimas. Kaip jį verčiame? Naujos knygos, 1988 m. Nr. 4, p. ...

Lakštingala, virtusi žvirbliu.

1988 m. Nr. 3, p. 175-178. / Pergalė / Vabalienė, Dalia

Vabalienė, Dalia. Lakštingala, virtusi žvirbliu. Salomėja Nėris. Blue Sister, River Vilija. Poems. "Raduga" Publishers. Moscow, 1987, 264 p. Pergalė 1988 m. Nr. 3, p. 175-178. Atsisiųsti straipsnį ...

Romano "Mobi Dikas, arba banginis" vertimo problematika.

1988 / Literatūros metraštis / Balčiūnienė, Irena

Balčiūnienė, Irena. Romano "Mobi Dikas, arba banginis" vertimo problematika. Vilnius: “Literatūros metraštis”, ...

Nariams

Naujienlaiškis