Dalia Dilytė. Amžinasis šventės ilgesys. Šiaurės Atėnai 1995-05-27 Nr. 21 (265), p. 14.

Recenzuotas Sigito Narbuto vertimas: Anakreontiniai eilėraščiai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995.

Nariams

Naujienlaiškis