Dalia Dilytė. Septyniasdešimt metų šalia Homero. Literatūra ir menas 1991-10-05 Nr. 40 (2340), p. 11.

Analitinis straipsnis apie Jeronimo Ralio atliktą pirmąjį Homero “Odisėjos” vertimą į lietuvių kalbą.

Nariams

Naujienlaiškis