Vertimo kritika ir mokslas

Chylinskio Naujojo Testamento vertimas ir jo šaltiniai: įrašai bei teksto taisymai.

2001, p. 105–128. / Acta Linguistica Lithuanica 44, / Kavaliūnaitė, Gina

Kavaliūnaitė, Gina. Chylinskio Naujojo Testamento vertimas ir jo šaltiniai: įrašai bei teksto taisymai. Acta Linguistica Lithuanica 44, 2001, p. ...

Keletas poezijos vertimo aspektų.

2001, 50 (3) / Kalbotyra / Baranauskaitė, Liucija

Baranauskaitė, Liucija. Keletas poezijos vertimo aspektų. Kalbotyra 2001, 50 ...

Prasmės perteikimo tikslumas vertime.

2001, 50 (3) / Kalbotyra / Baranauskaitė, Liucija

Baranauskaitė, Liucija. Prasmės perteikimo tikslumas vertime. Kalbotyra 2001, 50 ...

„Skardinio būgnelio“ groteskas vokiškai ir lietuviškai.

2001 m. T. 2, Nr. 3 p. 96-101. / Žmogus ir žodis / Vaitiekūnienė, Solgita

Vaitiekūnienė, Solgita. „Skardinio būgnelio“ groteskas vokiškai ir lietuviškai. Žmogus ir žodis 2001 m. T. 2, Nr. 3 p. ...

Vertimas: įmanoma ir neįmanoma.

2001 m. Nr. 3. / Kultūros barai / Staponkutė, Dalia

Staponkutė, Dalia. Vertimas: įmanoma ir neįmanoma. Kultūros barai, 2001 m. Nr. ...

Lietuvių pasakų vertimai į prancūzų kalbą.

2001 / Literatūra 43 (4) / Dručkutė, Genovaitė

Dručkutė, Genovaitė. Lietuvių pasakų vertimai į prancūzų kalbą. Literatūra 43 (4), ...

Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo.

2001 / Lietuvių kalbos instituto leidykla / Rimša, Vaidotas

Rimša, Vaidotas. Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, ...

Dominyko Budriko knygos "Namų kryžius" (1859) kalba.

2001 / Archivum Lithuanicum 3 / Cidzikaitė, Dalia

Cidzikaitė, Dalia. Dominyko Budriko knygos "Namų kryžius" (1859) kalba. Archivum Lithuanicum 3, 2001. P ...

Germanizmai Mažosios Lietuvos raštuose.

2000. P. 463–464. / Mažosios Lietuvos enciklopedija, t. I., Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, / Čepienė, Nijolė

Čepienė, Nijolė. Germanizmai Mažosios Lietuvos raštuose. Mažosios Lietuvos enciklopedija, t. I., Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. P. ...

Bretkūno Postilė.

2000, p. 206–207. / Mažosios Lietuvos enciklopedija 1, Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas / Aleknavičienė, Ona

Aleknavičienė, Ona. Bretkūno Postilė. Mažosios Lietuvos enciklopedija 1, Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. ...

Kaip Mikalojus Daukša vertė Jokūbo Vuiko naujadarus.

2000, p. 11–50. / Archivum Lithuanicum 2, Vilnius, / Urbutis, Vincas

Urbutis, Vincas. Kaip Mikalojus Daukša vertė Jokūbo Vuiko naujadarus. Archivum Lithuanicum 2, Vilnius, 2000, p. 11–50. Iš apžvalgos ryškėja bendra išvada, kad su naujadarų vertimo sunkumais Daukša dažniausiai yra dorojęsis ...

Ar Jono Bretkūno Biblija buvo jo Postilės redagavimo šaltinis?

2000, p. 11–50. / Archivum Lithuanicum 2, Vilnius, / Aleknavičienė, Ona

Aleknavičienė, Ona. Ar Jono Bretkūno Biblija buvo jo Postilės redagavimo šaltinis? Archivum Lithuanicum 2, Vilnius, 2000, p. ...

Kaip prabyla lietuviškasis A. Churgino ir A. A. Jonyno Faustas.

2000 m. T. 2, Nr. 2 / Žmogus ir žodis / Kavaliauskaitė, Gitana

Kavaliauskaitė, Gitana. Kaip prabyla lietuviškasis A. Churgino ir A. A. Jonyno Faustas. Žmogus ir žodis 2000 m. T. 2, Nr. 2, p. ...

Recenzija apie H. Fielding "Bridžitos Džouns dienoraštis" vertimą.

2000 m. Nr. 7-9 / Gimtoji kalba / Mataitytė, Inga

Inga Mataitytė Recenzija apie H.Fielding "Bridžitos Džouns dienoraštis" vertimą Helen Fielding. Bridžitos Džouns dienoraštis. Vertė R. Drazdauskienė. Vilnius: Alma littera, 1999. 271 p. Publikuota: Gimtoji kalba 2000 m. Nr. 7-9 Kartkartėmis knygų recenzijose gali ...

Oskaras Milašius – lietuvių liaudies dainų vertėjas.

2000 m. Nr. 42 (4). / Literatūra / Dručkutė, Genovaitė

Dručkutė, Genovaitė. Oskaras Milašius – lietuvių liaudies dainų vertėjas. Literatūra, 2000 m. Nr. 42 ...

Piteris Penas lietuviškai.

2000 m. Nr. 1 / Rubinaitis / Vabalienė, Dalia Judita

Dalia Judita Vabalienė PITERIS PENAS LIETUVIŠKAI Publikuota: Rubinaitis 2000 m. Nr. 1 Iš anglų literatūrinės pasakos garsusis berniūkštis Piteris Penas išskrido pas Lietuvos vaikus pro „Vaigos" ir „Tyto albos" leidyklų langus beveik ...

Dešimtosios mūzos užkariavimo strategija ir taktika.

2000 / Šviesa, / Mažeikienė, Vanda

Mažeikienė, Vanda. Dešimtosios mūzos užkariavimo strategija ir taktika. Kaunas: Šviesa, 2000 Leidinyje pateikiama trumpa vertimų istorija, mokslo ir praktikos apžvalga, duodama vertimų pavyzdžių, rekomendacijų lyginamajai vertimų analizei, įvairių užduočių, kurios ...

Biblijos vertimai į lietuvių kalbą. // Kn.: Krikščionybės istorija.

2000 / Alma littera / Gelumbeckaitė, Jolanta

Gelumbeckaitė, Jolanta. Biblijos vertimai į lietuvių kalbą. Kn.: Krikščionybės istorija. Vilnius: Alma littera, 2000, p. ...

Lotyniško originalo poveikis Jono Bretkūno Evangelijos pagal Luką (BLk) vertimui.

1999. P. 303–320 / Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai 17, / Gelumbeckaitė, Jolanta

Gelumbeckaitė, Jolanta. Lotyniško originalo poveikis Jono Bretkūno Evangelijos pagal Luką (BLk) vertimui. Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai 17, 1999. P. ...

Pridėtos ir praleistos Biblijos eilutės Jono Bretkūno Postilės perikopėse.

1999, p. 67-84. / Archivum Lithuanicum 1, Vilnius, / Aleknavičienė, Ona

Aleknavičienė, Ona. Pridėtos ir praleistos Biblijos eilutės Jono Bretkūno Postilės perikopėse. Archivum Lithuanicum 1, Vilnius, 1999, p. ...

Vilniaus humanistų „lotynintojų“ lingvistika.

1999, p. 115-126 / Archivum Lithuanicum 1, / Dini, Pietro U.

Dini, Pietro U. Vilniaus humanistų „lotynintojų“ lingvistika. Archivum Lithuanicum 1, Vilnius, 1999, p. ...

Francois Villono recepcija Lietuvoje.

1999 m. T. 1, Nr. 2, p. 47-53. / Žmogus ir žodis / Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Nijolė

Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Nijolė. Francois Villono recepcija Lietuvoje. Žmogus ir žodis 1999 m. T. 1, Nr. 2, p. ...

Jono iš Svisločės (1823) žemaičių kalba ir vertėjo tapatybės problema.

1999 / Archivum Lithuanicum 1, / Baltrušaitytė, Jurgita

Baltrušaitytė, Jurgita. Jono iš Svisločės (1823) žemaičių kalba ir vertėjo tapatybės problema. Archivum Lithuanicum 1, ...

J. Balčikonis – tautinio stiliaus puoselėtojas.

1999 / Humanistica 4 (6), / Knabikaitė, Vaida

Knabikaitė, Vaida. J. Balčikonis – tautinio stiliaus puoselėtojas. Humanistica 4 (6), 1999. Santrauka: 1999 m. vasario 5 d. sukako 30 metų nuo žymaus lietuvių kalbininko Juozo Balčikonio mirties. Visuomenei šis taurus ...

Paralelizmo sampratos istorija. Vertimo poetikos tendencijos (H. Meschonnicas). Paralelinės struktūros romane (Céline’o kūryba).

1999 / Literatūra 41 (3), / Naujokaitienė, Elina

Naujokaitienė, Elina. Paralelizmo sampratos istorija. Vertimo poetikos tendencijos (H. Meschonnicas). Paralelinės struktūros romane (Céline’o kūryba). Literatūra 41 (3), ...

Jono Bretkūno Biblijos germanizmai.

1998. P. 91-96. / Baltistica, V priedas, / Čepienė, Nijolė

Čepienė, Nijolė. Jono Bretkūno Biblijos germanizmai. Baltistica, V priedas, 1998. P. ...

Mikalojaus Daukšos raštų germanizmai.

1998. P. 31-38. / Lietuvių kalbotyros klausimai, t. 39, Lietuvių kalbos institutas, / Čepienė, Nijolė

Čepienė, Nijolė. Mikalojaus Daukšos raštų germanizmai. Lietuvių kalbotyros klausimai, t. 39, Lietuvių kalbos institutas, 1998. P. ...

Some derivative features in the writings by M. Mažvydas from the diachronic point of view.

1998. P. 175–188. / //Kn. Martynas Mažvydas and Old Lithuania, Pradai, / Ambrazas, Saulius

Ambrazas, Saulius. Some derivative features in the writings by M. Mažvydas from the diachronic point of view. //Kn. Martynas Mažvydas and Old Lithuania, Pradai, 1998. P. ...

Pūkuotuko pasaulis - mažiems ir dideliems. Aldonos Svirbutavičiutės pokalbis su vertėju.

1998-12-31 / Lietuvos žinios / Virgilijus Čepaitis

"Lietuvos žinios" 1998 m. gruodžio 31 d. Aldona Svirbutavičiutė PŪKUOTUKO PASAULIS - MAŽIEMS IR DIDELIEMS Lietuviškajam "Mikei Pūkuotukui" - 40 metų! Ketvirtą kartą Lietuvoje išleista nuostabi knyga vaikams ir, be abejo, suaugusiems Aleno ...

Gimtoji kalba liturgijoje. Lotyniškųjų maldų vertimas.

1998, p. 49-92 / Kn.: Daiktas ir žodis. Aidai / Maceina, Antanas

Maceina, Antanas. Gimtoji kalba liturgijoje. Lotyniškųjų maldų vertimas. Kn.: Daiktas ir žodis. Aidai, 1998, p. ...

Jono Bretkūno Postilės perikopių autorystė: „Kosanies“ šaltiniai.

1998, p. 39–80. / Lietuvių kalbotyros klausimai XXXIX, Vilnius, / Aleknavičienė, Ona

Aleknavičienė, Ona. Jono Bretkūno Postilės perikopių autorystė: „Kosanies“ šaltiniai. Lietuvių kalbotyros klausimai XXXIX, Vilnius, 1998, p. ...

Balys Sruoga, Forest of the Gods. Translated by Aušrinė Byla (Vilnius: Vaga), 1996.

1998 Volume 44, No. 3 - Fall / Lithuanian quarterly journal of arts and sciences / Davoliutė, Violeta

Davoliutė, Violeta. Balys Sruoga, Forest of the Gods. Translated by Aušrinė Byla (Vilnius: Vaga), 1996. Lithuanian quarterly journal of arts and sciences, Volume 44, No. 3 - Fall 1998 ...

Meninio vertimo meistras: metmenys D.Urbo biografijai.

1998 m. Nr. 6, p. 64-68. / Kultūros barai / Ruzgas, Albertas

Ruzgas, Albertas. Meninio vertimo meistras: metmenys D.Urbo biografijai. Kultūros barai, 1998 m. Nr. 6, p. 64-68. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Lotyniškojo periodo vertimo problemos.

1998 m. Nr. 40 (3), p. 122–131. / Literatūra / Dilytė, Dalia

Dalia Dilytė. Lotyniškojo periodo vertimo problemos. Literatūra. Mokslo darbai. Acta scientifica universitatis Vilnensis. Nr. 40 (3). 1998, p. 122–131. Periodo vertimo teorijai ir praktikai skirtas ...

Žmogus ir žodis: [apie vertėją D. Urbą].

1998 m. Nr. 4, p. 151-153. / Metai / Visockas, Vytautas

Visockas, Vytautas. Žmogus ir žodis: [apie vertėją D. Urbą]. Metai, 1998 m. Nr. 4, p. 151-153. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Keli M.Mažvydo raštų žodžių darybos bruožai istoriniu požiūriu.

1997. P. 213–219 / Baltistica 32 (2), / Ambrazas, Saulius

Ambrazas, Saulius. Keli M.Mažvydo raštų žodžių darybos bruožai istoriniu požiūriu. Baltistica 32 (2), 1997. P. ...

Mažvydo žodžiai: [recenzija apie D.Urbo sudarytą Martyno Mažvydo raštų žodyną].

1997-01-25 / Literatūra ir menas / Daujotytė, Viktorija

Daujotytė, Viktorija. Mažvydo žodžiai. Literatūra ir menas 1997-01-25, p. 5. Recencija apie knygą: Martyno Mažvydo raštų žodynas / Dominykas Urbas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, ...

Istoriografinis Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblijos vertimo kontekstas ir vertimo šaltinio problema.

1997, p. 74–84. / Lituanistica 3 (31), / Kavaliūnaitė, Gina

Kavaliūnaitė, Gina. Istoriografinis Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblijos vertimo kontekstas ir vertimo šaltinio problema. Lituanistica 3 (31), 1997, p. ...

Postpoziciniai vietininkai J. Bretkūno "Evangelijos pagal Luką“ vertime.

1997, p. 179–202. / Baltistica 32 (2), / Gelumbeckaitė, Jolanta

Gelumbeckaitė, Jolanta. Postpoziciniai vietininkai J. Bretkūno "Evangelijos pagal Luką“ vertime. Baltistica 32 (2), 1997, p. ...

Kalbos kultūra ir mada.

1997 m. Nr. 69, p. 86-89. / Kalbos kultūra / Švambarytė, Janina

Švambarytė, Janina. Kalbos kultūra ir mada. Kalbos kultūra 1997 m. Nr. 69, p. ...

Visuomenė apie kalbą ir kalbininkus.

1997 m. Nr. 69 / Kalbos kultūra / Miliūnaitė, Rita

Miliūnaitė, Rita. Visuomenė apie kalbą ir kalbininkus. Kalbos kultūra 1997 m. Nr. 69, p. ...

Vokiečių intelektualinės prozos vertimo į lietuvių kalbą dėsningumai: H. Hesse's "Stiklo karoliuko žaidimas" vertimas.

1997 m. Nr. 39 (3) / Literatūra / Gamziukaitė-Mažiulienė, Raminta

Gamziukaitė-Mažiulienė, Raminta. Vokiečių intelektualinės prozos vertimo į lietuvių kalbą dėsningumai: H. Hesse's "Stiklo karoliuko žaidimas" vertimas. Literatūra 39 (3), 1997 m. P. ...

Grynuolis: [apie vertėją Dominyką Urbą].

1996-11-02 / Kauno diena / Markevičius, Valentinas

Markevičius, Valentinas. Grynuolis: [apie vertėją Dominyką Urbą]. Kauno diena ...

"Kaip sakė mano senas bičiulis Tevje Pienininkas...": [vertėjo D.Urbo atminimui].

1996-08-24, p. 2. / Šiaurės Atėnai / Čekys, Jonas

Jonas Čekys "Kaip sakė mano senas bičiulis Tevjė Pienininkas ...“ Publikuota: „Šiaurės Atėnai“ 1996-08-24 Atsisveikinome su Dominyku Urbu, gražų amželį gražiai nugyvenusiu Žmogumi, daug didelių ir mūsų tautai reikšmingų kultūros darbų nudirbusiu. Jis ...

In memoriam Dominykas Urbas.

1996-08-23 / Dienovidis / Dvarionaitė, Margarita

Dvarionaitė, Margarita. In memoriam Dominykas Urbas. Vilnius, 1996 rugpjūčio 9. Dienovidis 1996-08-23 Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Išėjo lietuvių vertėjų patriarchas [Dominykas Urbas].

1996-08-17 / Literatūra ir menas / Visockas, Vytautas

Visockas, Vytautas. Išėjo lietuvių vertėjų patriarchas. Literatūra ir menas 1996-08-17 Apie vertėją, redaktorių Dominyką Urbą Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Užgeso mūsų literatūros ir kultūros šviesulys [vertėjas, redaktorius D.Urbas].

1996-08-16 / 7 meno dienos / Sabonis, Stasys

Sabonis, Stasys. Užgeso mūsų literatūros ir kultūros šviesulys [vertėjas, redaktorius D.Urbas]. 7 meno dienos, 1996-08-16. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Vulgatos prielinksninių konstrukcijų santykis su inesyvu J. Bretkūno ,,Evangelijos pagal Luką“ vertime.

1996, p. 155–161. / Baltistica 31 (2), / Gelumbeckaitė, Jolanta

Gelumbeckaitė, Jolanta. Vulgatos prielinksninių konstrukcijų santykis su inesyvu J. Bretkūno ,,Evangelijos pagal Luką“ vertime. Baltistica 31 (2), 1996, p. ...

Skiriasi laikas – skiriasi kalba (Du V. Haufo pasakų vertimai).

1996, 2 (11), p. 87-92. / Darbai ir dienos / Barniškienė, Sigita

Barniškienė, Sigita. Skiriasi laikas – skiriasi kalba. Darbai ir dienos, 1996, 2 (11), p. 87-92. Du V. Haufo pasakų ...

Prarasto laiko beieškant.

1996 m. Nr. 2 (11), p. 93-106. / Darbai ir dienos / Lūžys, Sigitas

Lūžys, Sigitas. Prarasto laiko beieškant. Darbai ir dienos 1996 m. Nr. 2 (11), p. 93-106. (Vertimų keliai ir ...

Nariams

Naujienlaiškis