Dalia Dilytė. Lotyniškojo periodo vertimo problemos. Literatūra. Mokslo darbai. Acta scientifica universitatis Vilnensis. Nr. 40 (3). 1998, p. 122–131.

Periodo vertimo teorijai ir praktikai skirtas straipsnis.

Nariams

Naujienlaiškis