Nerekomenduojamos knygos

Dėl prasto vertimo, redagavimo ar/ir parengimo spaudai
LLVS pataria NEPIRKTI, NESKAITYTI ir NEREKLAMUOTI šių knygų:

NB: būtina atkreipti dėmesį į leidyklos pavadinimą, vertėjo ar redaktoriaus pavardę. Į sąrašą įtrauktos Antipremiją gavusios ir kai kurios skaitytojų labai neigiamai įvertintos knygos.
Šis sąrašas toli gražu nėra išsamus, jis nėra visų pačių blogiausių, visų prasčiausiai suredaguotų vertimų sąrašas. Deja, nekokybiškų vertimų vis dar išleidžiama nemažai. Todėl kviečiame visus skaitytojus, susidūrusius su akį badančiu vertimu,
pranešti apie jį LLVS.
 

Ebershoff, David. Danų mergina. Iš anglų kalbos vertė Donatas Masilionis. Didakta, 2018.
Karyševas, Valerijus. Aleksandras Solonikas. Samdomasis žudikas gyvas?! Iš rusų k. vertė Lina Vyšniauskienė. Mileda, 2014.
Ebert, Sabine. Pribuvėjos paslaptis. Pribuvėjos nuodėmė. Pribuvėjos išpažintis. Pribuvėjos prakeiksmas. Iš vokiečių k. vertė Ina Barzelytė ir Inga Stančikaitė. Obuolys, 2009, 2010, 2010, 2012.
Jean M. Auel. Urvinio lokio gentis. Iš anglų k. vertė Rasa Krulikauskienė ir Nomeda Berkuvienė, redagavo Viktorija Šenbergs. Kaunas: Obuolys, 2012.
Fossum, Karin "Neatsigręžk". Iš anglų k. vertė Ignė Norvaišaitė-Aleliūnienė, Metodika, 2011.
James Meek "Ir štai mes leidžiamės". Iš anglų k. vertė Migla Surkevičienė, redaktorė Violeta Mickevičiūtė.
Gimtasis žodis, 2011.

Varlam Šalamov "Kolymos pasakojimai". Iš rusų k. vertė Nikolajus Sagulinas. Žara, 2010.
Wilde, Oscar. Ketinimai. Esė. Iš anglų k. vertė Rima Neverauskytė-Brundzienė. Metodika, 2011.
Sartre, Jean Paul. Brandos amžius. Iš prancūzų k. vertė Jūratė Karazijaitė. Vaga, 2011.
Asensi, Matilde „Paskutinysis Kato”. Jotema, 2007 m. Vertė Indrė Žakevičienė, redaktorius Jonas Vabuolas.
Boyne, John „Berniukas dryžuota pižama“. Gimtasis žodis, 2009. Iš anglų k. vertė Vida Bėkštienė, red. Albina Venskevičienė.
Chandler, Raymond „Ledi ežero dugne”. Žaltvykslė, 2005. Iš anglų k. vertė Jeronimas Brazaitis, redaktorė Agnė Iešmantaitė.
Chandler, Raymond „Mažoji sesutė”. Žaltvykslė, 2005. Iš anglų k. vertė Jeronimas Brazaitis, redaktorė Agnė Iešmantaitė.
„Didžiųjų XX a. rašytojų apsakymai”. Sudarė Nadine Gordimer. Alma littera, 2006.
Eggen, Torgrim „Hermanas“. Alma littera, 2007. Iš norvegų kalbos vertė Asta Grabauskienė, redaktorė Rita Markulienė.
Haris, Joanne „Penki ketvirčiai apelsino“. Versus aureus, 2005. Iš anglų k. vertė Galina Baužytė-Čepinskienė, redaktorė Margarita Dautartienė.
Harris, Robert „Imperium“. Jotema, 2007 m. Vertė Arvydas Malinauskas, redaktorius Jonas Vabuolas.
Harris, Robert „Pompėja“. Jotema, 2004 m. Vertė Indrė Žakevičienė, redaktorės Asta Kristinavičienė, Neringa Žilinskaitė.
Hemingvėjus, Ernestas „Senis ir jūra“ (serija „Mokinio skaitiniai“). Žaltvykslė, 2006, 2007. Parengė Agnė Iešmantaitė; iš anglų k. vertė Jeronimas Brazaitis. (Nepainioti su Romualdo Lankausko vertimu, anksčiau leistu „Vagos“ leidyklos).
Yamamoto Tsunetomo „Hagakurė: slaptoji samurajų knyga“. Obuolys, 2006. Iš anglų k. vertė Linas Ruzgys.
Jelinek, Elfriede „Pianistė”. Eridanas, 2005. Vertė Nomeda Berkuvienė, redaktorius Gintaras Aleksonis.
Jelinek, Elfriede „Pianistė”. Vada, 1994. Iš vokiečių k. vertė Laima Bareišienė, redaktorė Laima Bareišienė.
Mazzantini, Margaret „Nejudėk“. Alma littera, 2005. Iš italų k. vertė Audronė Mulevičiūtė. Redaktorė Beata Gervickaitė.
Miyamoto Musashi „Penkių žiedų knyga“. Obuolys, 2007. Iš anglų k. vertė Jurgita Jėrinaitė.
Piperno, Alessandro „Su blogiausiais ketinimais“. Alma littera, 2006. Iš italų k. vertė Audronė Mulevičiūtė.
Sánchez Pińol, Albert „Šalta oda”. Alma littera, 2006. Iš katalonų k. vertė Audronė Mulevičiūtė.
Sei Shōnagon „Priegalvio knyga“. Obuolys, 2007. Iš anglų k. vertė Giedrė Tartėnienė.
Sun Tzu „Karo menas“. Obuolys, 2006. Iš anglų k. vertė Linas Ruzgys.
Takuan Soho „Nesupančiotas protas: Dzen meistro laiškai kardo meistrui“. Obuolys, 2007. Iš anglų k. vertė Kęstutis Samsonas.
Wassmo, Herbjørg „Namas su akla stiklo veranda“. Alma littera, 2007. Iš norvegų kalbos vertė Asta Grabauskienė, redaktorė Simona Kaziukonytė.
John Katzenbach "Pamišėlio istorija". Tyto alba, 2006. Iš anglų kalbos vertė Ieva Pukelytė.
Laima Vincė "Vaiduoklė svetainėje". Gimtasis žodis, 2007. Vertė Vida Bėkštienė.
Gerard Delanty "Europos išradimas". RS leidykla, 2002. Vertė Almantas Samalavičius.
J. Randy Taraborrelli "Michael Jackson: Magija. Manija. Visa istorija". Vertė Rimvydas Kuzas, Margarita Pilkaitė, Martynas Vaitkus. Obuolys, 2009. 
Donald Woods Winnicott "Žaidimas ir realybė". Iš anglų kalbos vertė Milda Morkytė. Vaga, 2009.
John Irving “Cirko sūnus”. Margi raštai, 1998. Vertė Aleksandra Gobienė, redagavo Skirmantė Ramanauskaitė. (Nepainioti su nauju A. Jucytės vertimu, 2009 m. išleistu "Almos litteros").
Patricia Scanlan "Frančeskos vakarėlis". Iš anglų kalbos vertė Aloyza Lukšienė. Vaga, 2006.
 
Vaikiškos knygos

„Auksinės žirgo pasagos“. Sudarė Valdimaras Sasnauskas. Norekso valdos, 2006.
„Bjaurusis ančiukas“. Sudarė Valdimaras Sasnauskas. Dajalita, 2006.
„Brolių Grimų pasakas“. Vertė ir sudarė P. ir V. Sasnauskai. Norekso valdos, 2006.

„Geriausių pasaulio pasakų aukso knyga“. Vaiga, 2005.
„Gražiausios Anderseno pasakos“.Vertė ir sudarė Pranas ir Valdimaras Sasnauskai. Vaiga, 2006.
„Linksmosios Europos tautų pasakos“. Vertė ir sudarė Pranas Sasnauskas. Vaiga, 2001.
„Pasakos apie karalius ir karalaites“. Sudarė Valdimaras Sasnauskas. Norekso valdos, 2006.
„Pelenė“. Sudarė Valdimaras Sasnauskas. Dajalita, 2006.
„Šauniausios Europos šalių pasakos“. Vertė ir sudarė Pranas Sasnauskas. Norekso valdos, 2007.
„Trys paršiukai“. Sudarė Valdimaras Sasnauskas. Dajalita, 2005.

__________

LLVS kreipimasis į leidėjus >>

Nariams

Naujienlaiškis