Mūsų kalba 1971 m. Nr. 7 (29).

1970 m. rugsėjo 21-22 d. suorganizuoto pirmojo Lietuvoje teorinio seminaro aktualiais vertimų kalbos klausimais medžiaga. Kalbininkai, redakcijų, leidyklų ir institutų darbuotojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir kitų profesijų atstovai nagrinėjo vertimų kalbą, frazeologizmus, vertimo tikslumą, originalo ir vertimo kalbos santykius, transkripciją ir kt.

Turinys:

Pratarmė; Aldonas Pupkis - Įžanginis žodis. P. 1-6

Ambrasas, Kazys. Teorinės vertimo problemos.  P. 7-14.

Stašaitienė, Valentina. Vertimo klausimu.  P. 14-19.

Gudavičius, Aloyzas. Kalbų leksinių semantinių sistemų savitumas ir adekvataus vertimo problema. P. 20-30.

Urbas, Dominykas. Verstinės kalbos bėdos.  P. 30-32.

Galnaitytė, Elzė. V. Lenino raštų frazeologinių junginių vertimas į lietuvių kalbą. P. 33-47.

Balčiūnienė, Irena. Naujosios amerikiečių literatūros žargono vertimo sunkumai. P. 47-56.

Savukynas, Bronys. Apie poezijos vertimų kalbą. P. 56-70.

Klimavičius, Jonas. Vertimas ar išvirkščioji pusė? P. 70-75.

Kilius, Jonas. Vertimai į vokiečių kalbą. P. 75-84.

Būda, Vytautas. Viena skolinių žodžio galo lietuvinimo problema. P. 85-92

Prazauskas, Algimantas. Kinų kalbos vardų transkripcija. P. 92-97

Diskusijos. Vytautas Ambrazas, Antanas Balašaitis, Aloyzas Gudavičius, Bronys Savukynas, Jonas Barcys, Domininkas Urbas, Aldonas Pupkis, Elzė Galnaitytė, Kazys Ambrasas. Baigiamasis žodis. Zigmas Zenkevičius.
P. 98-110. >>

Nariams

Naujienlaiškis