Vertimo kritika ir mokslas

Puškinas ir Lietuva.

1976 / Vaga, / Sideravičius, Rimantas

Sideravičius, Rimantas. Puškinas ir Lietuva. Vaga, 1976.   Vytauto Kubiliaus atsiliepimas apie šią knygą: Po rimtų V. Mykolaičio-Putino ir K. Korsako studijų sunku ką nors nauja ir reikšminga pasakyti tema – Puškinas ...

Laikas susirūpinti vertimo terminais.

1975-09-06, p. 4. / Literatūra ir menas / Ambrasas-Sasnava, Kazimieras

Ambrasas-Sasnava, Kazimieras. Laikas susirūpinti vertimo terminais. Literatūra ir menas 1975-09-06, p. ...

Vertimo mokslas ir menas.

1975-07-05, p. 13. / Literatūra ir menas / Ambrasas-Sasnava, Kazimieras

Ambrasas-Sasnava, Kazimieras. Vertimo mokslas ir menas. Literatūra ir menas 1975-07-05, p. 13. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

„Ponas Tadas“ lietuviškai.

1975-06-28 / Literatūra ir menas / Kostkevičiūtė, Irena

Kostkevičiūtė, Irena. „Ponas Tadas“ lietuviškai. Literatūra ir menas 1975-06-28, p. ...

Anglų poezijos vertimų klausimai.

1975, t. XVII (b) / LTSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Literatūra / Vabalienė, Dalia

Vabalienė, Dalia. Anglų poezijos vertimų klausimai. LTSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Literatūra 1975, t. XVII ...

Artimas ir savas.

1975 m. Nr. 6, p. 32. / Naujos knygos / Matuzevičius, Eugenijus

Matuzevičius, Eugenijus. Artimas ir savas. Naujos knygos 1975 m. Nr. 6, p. ...

Nesijaučiu jos gelmių svetys [Apie savo vertimus].

1975 m. Nr. 6, p. 23 / Naujos knygos / Churginas, Aleksys

Churginas, Aleksys. Nesijaučiu jos gelmių svetys. Naujos knygos 1975 m. Nr. 6, p. 23 (apie savo ...

Dvi bevaisės žemės: T. S. Elioto ir T. Venclovos.

1975 m. Nr. 29, p. 21-36 / Metmenys / Valiukėnaitė, Delija

Valiukėnaitė, Delija. Dvi bevaisės žemės: T. S. Elioto ir T. Venclovos. Metmenys 1975 m. Nr. 29, p. ...

„Varlė karalienė“ angliškai.

1975 m. Nr. 10, p. 170-172. / Pergalė / Pažūsis, Lionginas

Pažūsis, Lionginas. „Varlė karalienė“ angliškai. Pergalė, 1975 m. Nr. 10, p. 170-172. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Impresijos ir ekspresijos santykis meniniame vertime.

1975 m. Nr. 10 / Naujos knygos / Balčiūnienė, Irena

Balčiūnienė, Irena. Impresijos ir ekspresijos santykis meniniame vertime. Naujos knygos 1975 m. Nr. 10, p. ...

Dostojevskio vertėjas.

1974-10-26 / Literatūra ir menas / Juršė, Bronius

Juršė, Bronius. Dostojevskio vertėjas. Literatūra ir menas ...

Kazys Boruta – vertėjas.

1974-08-06 / Literatūra ir menas / Kubilius, Vytautas

Kubilius, Vytautas. Kazys Boruta – vertėjas. Literatūra ir menas, ...

Iš tikrųjų: kokia vertėjų pamaina.

1974-02-09, p. 12 / Literatūra ir menas / Ambrasas-Sasnava, Kazimieras Juozas

Ambrasas-Sasnava, Kazimieras Juozas. Iš tikrųjų: kokia vertėjų pamaina. Literatūra ir menas 1974-02-09, p. 12 Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Replika “Pero Giunto” recenzentui.

1974-02-02, p. 11. / Literatūra ir menas / Rostovaitė, Tatjana

Rostovaitė, Tatjana. Replika “Pero Giunto” recenzentui. Literatūra ir menas 1974-02-02, p. 11. [Atsakymas į recenziją: Judelevičius, Dovydas. Ginčytina, bet įdomu. Pergalė 1973 m. Nr. 11, p. 169-173. (Apie H. Ibseno "Peras ...

Lietuvių daina ir rusų poetai.

1974 m. Nr. 5, p. 69-70. / Kultūros barai / Venclova, Tomas

Venclova, Tomas. Lietuvių daina ir rusų poetai. Kultūros barai 1974 m. Nr. 5, p. 69-70. (Lietuvių dainų vertimai į rusų kalbą) Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Vertėjo žodis.

1974 m. Nr. 4, p. 17. / Naujos knygos / Dambrauskas, Antanas

Dambrauskas, Antanas. Vertėjo žodis. Naujos knygos 1974 m. Nr. 4, p. ...

Lietuvių ir anglų kalbos prozodinės galimybės ir poetinis vertimas.

1974 m. Nr. 3 (6). / Mokslo kalbos problemos. Metodinė filologinė medžiaga. LTSR MA Užsienio kalbų katedra / Vabalienė, Dalia

Vabalienė, Dalia. Lietuvių ir anglų kalbos prozodinės galimybės ir poetinis vertimas. Mokslo kalbos problemos. Metodinė filologinė medžiaga. LTSR MA Užsienio kalbų katedra. 1974 m. Nr. 3 ...

Kovose dėl žodžio.

1974 m. Nr. 2, p. 144-157. / Pergalė / Žirgulys, Aleksandras

Žirgulys, Aleksandras. Kovose dėl žodžio. Pergalė 1974 m. Nr. 2, p. 144-157. Apie lietuvių kalbos ...

Garso prasmė eilėraštyje.

1974 m. Nr. 11, p. 136-142. / Pergalė / Vabalienė, Dalia Judita

Dalia Judita Vabalienė. Garso prasmė eilėraštyje. Pergalė 1974 m. Nr. 11, p. 136-142. Atsisiųsti straipsnį ...

Juozą Balčikonį prisimenant.

1974 m. Nr. 1, p. 40-45. / Mūsų kalba / Žirgulys, Aleksandras

Žirgulys, Aleksandras. Juozą Balčikonį prisimenant. Mūsų kalba 1974 m. Nr. 1, p. ...

S. Nėris A. Achmatovos lyrikos vertėja.

1974 / - Kn.: Lietuvių poetikos tyrinėjimai (Literatūra ir kalba, t. 13), Vaga, / Kuzmickas, Vincas

Kuzmickas, Vincas. S. Nėris A. Achmatovos lyrikos vertėja. - Kn.: Lietuvių poetikos tyrinėjimai, Vaga, 1974 (Literatūra ir kalba, t. ...

Kaip sekasi, jaunasis vertėjau?

1973-11- 24, p. 5. / Literatūra ir menas / Kunčinas, Jurgis

Kunčinas, Jurgis. Kaip sekasi, jaunasis vertėjau? Literatūra ir menas 1973-11- 24, p. ...

Poetinio vertimo pamokos.

1973-10- 27 / Literatūra ir menas / Matuzevičius, Eugenijus

Matuzevičius, Eugenijus. Poetinio vertimo pamokos. Literatūra ir menas 1973-10- 27, p. 5, 12. Taip pat publikuota: Meninio vertimo problemos: Straipsnių rinkinys / Sudarė Eugenijus Matuzevičius, Arvydas Valionis. Vilnius: Vaga, 1980. Atsisiųsti straipsnį ...

„Kalevalos“ prieangyje.

1973-05-26 / Literatūra ir menas / Masionis, Antanas

Masionis, Antanas. „Kalevalos“ prieangyje. Literatūra ir menas, ...

Šarlio Bodlero kelias į lietuvių literatūrą.

1973, psl. 63-76. / Literatūra XV (3) / Kubilius, Vytautas

Vytautas KUBILIUS ŠARLIO BODLERO KELIAS Į LIETUVIŲ LITERATŪRĄ Publikuota: LITERATŪRA XV (3), 1973, psl. 63-76. Taip pat kn.: Lietuvių literatūra ir pasaulinės literatūros procesas. Vaga, 1983. P. 256-273 (pavadinimu "Šarlio Bodlerio kelias į ...

Lietuvių lyrika vokiškai.

1973 m. Nr. 4 / Pergalė / Niparaitė, Virginija

Niparaitė, Virginija. Lietuvių lyrika vokiškai. Pergalė 1973 m. Nr. 4, p. 175-176 Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Šekspyro "Otelas" pro vertimų skliautus.

1973 m. Nr. 25, p. 118-142. / Metmenys / Valiukėnaitė, Delija

Valiukėnaitė, Delija. Šekspyro "Otelas" pro vertimų skliautus. Metmenys 1973 m. Nr. 25, p. ...

Išminties ir grožio poezija.

1973 m. Nr. 12 / Pergalė / Matuzevičius, Eugenijus

Eugenijus Matuzevičius. Išminties ir grožio poezija. Pergalė 1973 m. Nr. 12, p. 170-172.   Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Ginčytina, bet įdomu.

1973 m. Nr. 11, p. 169-173. / Pergalė / Judelevičius, Dovydas

Judelevičius, Dovydas. Ginčytina, bet įdomu. Pergalė 1973 m. Nr. 11, p. 169-173. Apie H. Ibseno "Peras Giuntas" ...

Dėl originalo savitumo ir vertimo kalbos.

1973 m. Nr. 10, p. 161-163. / Pergalė / Malcas, Eliazaras

Malcas, Eliazaras. Dėl originalo savitumo ir vertimo kalbos. Pergalė, 1973 m. Nr. 10, p. ...

Teoriniai vertimo principai.

1973 m. Nr. 10, p. 155-160. / Pergalė / Ambrasas-Sasnava, Kazimieras

Ambrasas-Sasnava, Kazimieras. Teoriniai vertimo principai. Pergalė 1973 m. Nr. 10, p. 155-160. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Draugystės žiedas (V.Reimerio poezijos rinkinio, išleisto anglų kalba Indijoje, recenzija).

1972 m. Nr. 9 / Pergalė / Pažūsis, Lionginas

Pažūsis, Lionginas. Draugystės žiedas. Pergalė 1972 m. Nr. 9 V.Reimerio poezijos rinkinio, išleisto anglų kalba Indijoje, recenzija Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Vertėjo žodis. [Pastabos apie austrų rašytojo J. Rotho romano "Radeckio maršas" vertimą].

1972 m. Nr. 2, p. 16-17. / Naujos knygos / Urbas, Dominykas

Urbas, Dominykas. Vertėjo žodis. [Pastabos apie austrų rašytojo J. Rotho romano "Radeckio maršas" vertimą. Su redakcijos prierašu]. Naujos knygos 1972 m. Nr. 2, p. ...

Šota Rustavelis lietuviškai.

1972 m. Nr. 10, p. 168-170. / Pergalė / Miškinis, Antanas

Antanas Miškinis. Šota Rustavelis lietuviškai. Pergalė 1972 m. Nr. 10, p. 168-170.   Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Vertimai į vokiečių kalbą.

1971 Nr. 7 (29), p. 75-84. / Mūsų kalba / Kilius, Jonas

Kilius, Jonas. Vertimai į vokiečių kalbą. Mūsų kalba Nr. 7 (29), 1971, p. 75-84. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

A. Čechovo raštų vertimai.

1971 m. Nr.9, p. 123-132. / Pergalė / Žirgulys, Aleksandras

Žirgulys, Aleksandras. A. Čechovo raštų vertimai. Pergalė 1971 m. Nr.9, p. 123-132.   Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Mūsų kalba

1971 m. Nr. 7 (29). / /

Mūsų kalba 1971 m. Nr. 7 (29). 1970 m. rugsėjo 21-22 d. suorganizuoto pirmojo Lietuvoje teorinio seminaro aktualiais vertimų kalbos klausimais medžiaga. Kalbininkai, redakcijų, leidyklų ir institutų darbuotojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ...

Kinų kalbos vardų transkripcija.

1971 m. Nr. 7 (29), p. 92-97 / Mūsų kalba / Prazauskas, Algimantas

Prazauskas, Algimantas. Kinų kalbos vardų transkripcija. Mūsų kalba 1971 m. Nr. 7 (29), p. ...

Viena skolinių žodžio galo lietuvinimo problema.

1971 m. Nr. 7 (29), p. 85-92 / Mūsų kalba / Būda, Vytautas

Būda, Vytautas. Viena skolinių žodžio galo lietuvinimo problema. Mūsų kalba 1971 m. Nr. 7 (29), p. ...

Vertimas ar išvirkščioji pusė?

1971 m. Nr. 7 (29), p. 70-75 / Mūsų kalba / Klimavičius, Jonas

Klimavičius, Jonas. Vertimas ar išvirkščioji pusė? Mūsų kalba 1971 m. Nr. 7 (29), p. 70-75. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Apie poezijos vertimų kalbą.

1971 m. Nr. 7 (29), p. 56-70. / Mūsų kalba / Savukynas, Bronys

Savukynas, Bronys. Apie poezijos vertimų kalbą. Mūsų kalba, 1971 m. Nr. 7 (29), p. 56-70. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

V. Lenino raštų frazeologinių junginių vertimas į lietuvių kalbą.

1971 m. Nr. 7 (29), p. 33-47 / Mūsų kalba / Galnaitytė, Elzė

Galnaitytė, Elzė. V. Lenino raštų frazeologinių junginių vertimas į lietuvių kalbą. Mūsų kalba 1971 m. Nr. 7 (29), p. 33-47. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Verstinės kalbos bėdos.

1971 m. Nr. 7 (29), p. 30-32. / Mūsų kalba / Urbas, Dominykas

Urbas, Domininkas. Verstinės kalbos bėdos. Mūsų kalba, 1971 m. Nr. 7 (29), p. 30-32. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Kalbų leksinių semantinių sistemų savitumas ir adekvataus vertimo problema.

1971 m. Nr. 7 (29), p. 20-30 / Mūsų kalba / Gudavičius, Aloyzas

Gudavičius, Aloyzas. Kalbų leksinių semantinių sistemų savitumas ir adekvataus vertimo problema. Mūsų kalba, 1971 m. Nr. 7 (29), p. 20-30. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Teorinės vertimo problemos.

1971 m. Nr. 7 (29) / Mūsų kalba / Ambrasas, Kazys

Ambrasas, Kazys. Teorinės vertimo problemos. Mūsų kalba, 1971, Nr. 7 (29), P. 7-19. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Naujosios amerikiečių literatūros žargono vertimo sunkumai.

1971 m. Nr. 7 (29) / Mūsų kalba / Balčiūnienė, Irena

Balčiūnienė, Irena. Naujosios amerikiečių literatūros žargono vertimo sunkumai. Mūsų kalba, 1971, Nr. 7 (29), p. 47-56. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Vertimo klausimu.

1971 m. Nr. 7 (29) / Mūsų kalba / Stašaitienė, Valentina

Stašaitienė, Valentina. Vertimo klausimu. Mūsų kalba 1971 m. Nr. 7 (29), p. 14-19. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Į šį pasaulį Dominykas Urbas atėjo 1908 m. balandžio 28 d.

1971 m. Nr. 5. P. 45-47. / Mūsų kalba / Dambrauskas, Antanas

Antanas Dambrauskas „Į šį pasaulį Dominykas Urbas atėjo 1908 m. balandžio 28 d.“ Ištraukos iš straipsnio, publikuoto žurnale "Mūsų kalba" 1971 m. Nr. 5. P. 45-47. „Į šį pasaulį Dominykas Urbas ...

Lietuviškoji „Eneida“.

1971 m. Nr. 8., p.173-177. / Pergalė / Dumčius, Jonas

Dumčius, Jonas. Lietuviškoji „Eneida“. Pergalė 1971 m.  Nr. 8., p.173-177. Apie: Vergilijus „Eneida“. Vertė A. Dambrauskas. Vaga, ...

Lietuvių literatūros kritikos užuomazgos [1547-1883].

1971 / - Kn. Lietuvių literatūros kritika. T. I. Vaga, / Vanagas, Vytautas

Vanagas, Vytautas. Lietuvių literatūros kritikos užuomazgos [1547-1883]. - Kn. Lietuvių literatūros kritika. T. I: (1547-1917). – Vilnius: Vaga, 1971. – P. ...

Nariams

Naujienlaiškis