Jonušys, Laimantas

Jonušys, Laimantas
Vlado Braziūno nuotr.

Verčia iš anglų, vokiečių, rusų, lenkų, latvių kalbų.

Žanrai: proza, esė, drama.

Dalykinės sritys: filosofija, kultūrologija, literatūros teorija ir kritika.

El. p. jonusys@yahoo.com

 

Gimė 1957 06 18 Kupiškyje.
Vertėjas ir literatūros kritikas. 1980 m. baigė anglų kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete. 1981–1990 m. dirbo Užsienio literatūros knygyne Vilniuje, 1990–1998 m. savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“, 1998–2000 m. „Laisvosios Europos radijuje“ Prahoje. Šiuo metu – laisvai samdomas vertėjas. 2002 m. gavo Lietuvių PEN centro premiją - Metų vertėjo krėslą – už John Banville romano „Parodymų knyga“ vertimą. 2009 m. LLVS jam skyrė Šv. Jeronimo premiją. 2012 m. jam buvo skirta Vyriausybės kultūros ir meno premija.
Pirmoji vertimo publikacija 1984 m.

 

VERTIMAI

Tennesse Williams. Puikus sekmadienis piknikui. Pastatyta Klaipėdos dramos teatre 1989 m. ir kitur.
Michael Walzer. Kritikų draugija. Pradai, 1992.
Amerikiečių apysakos (sudarytojas, dalį išvertė). Vaga, 1993.
Robert Nisbet. Konservatizmas. Pradai, 1993.
Ernest Gellner. Postmodernizmas, protas ir religija. Pradai, 1993.
George Steiner. Heideggeris. Aidai, 1995.
Truman Capote. Kiti balsai, kiti kambariai. Alma littera, 1996.
Robert Wuthnow. Šventybės atgavimas. Aidai, 1996.
George Steiner. Tikrosios esatys. Aidai, 1998.
Salman Rushdie. Paskutinis Mauro atodūsis. Alma littera, 1998.
John Banville. Parodymų knyga. Tyto alba, 200.
Wolfgang Iser. Fiktyvumas ir įsivaizdavimas. Aidai, 2002.
John Updike. Poros. Tyto alba, 2003.
Michael Ferber. Literatūros simbolių žodynas. Mintis, 2004.
Leonidas Donskis. Tapatybė ir laisvė. Versus aureus, 2005.
Robert Irwin. Arabiškasis košmaras. Tyto alba, 2005.
Paul Auster. Niujorko trilogija. Tyto alba, 2006.
Leonidas Donskis. Neapykantos formos. Versus aureus, 2007.
Edward Carey. Alva ir Irva. Versus aureus, 2007.
Vladimir Nabokov. Tikrasis Sebastiano Naito gyvenimas. LRS leidykla, 2008.
James Patrick Donleavy. Patrakėlis. LRS leidykla, 2008.
Swift, Graham. Vandenų žemė. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Juri Slezkine. Žydų šimtmetis. Tyto alba, 2010.
Virginia Woolf. Į švyturį. Vaga, 2011.
John Irving. Kaip išgelbėti Paršelį Snidą. Alma littera, 2011.
Simon Sebag Montefiore. Jeruzalė. Tyto alba, 2013.
David Mitchell. Debesų atlasas. Tyto alba, 2014.
Aldous Huxley. Neregys Gazoje. Kitos knygos, 2015.
Boris Johnson. Churchillio veiksnys. Tyto alba, 2015.
David Mitchell. Sleido namas. Tyto alba, 2016.
Tomas Venclova. Nelyginant šiaurė magnetą: pašnekesiai su Ellen Hinsey. Apostrofa, 2017.
Joseph Campbell. Mitai, kuriais gyvename. Tyto alba, 2018.
W. Kirk McNulty. Laisvoji mūrininkija. Flavija, 2018.
James Salter. Žaidimas ir pramoga. Kitos knygos, 2019.
Edward St Aubyn. Patrikas Melrouzas. Baltos lankos, 2019.
Philip Roth. Kiekvienas žmogus. Vaga, 2019.
 

Vertimų taip pat publikuota antologijose, žurnaluose, savaitraščiuose. Įvairiuose periodiniuose leidiniuose paskelbta straipsnių apie literatūrą, esė, knygų recenzijų.

 Kai kurios publikacijos apie vertimą:

Jonušys, Laimantas. Vertimo mįslė – leidybos mįslė. Literatūra ir menas 2006-07-07
Jonušys, Laimantas. Stambulo paslaptys. Šiaurės Atėnai 2005-09-24
Jonušys, Laimantas. Antroji "Lolita" ne geresnė. Šiaurės Atėnai 2005-06-11
Jonušys, Laimantas. Amerikos aspektai [Jonathano Franzeno "Pataisos"]. Šiaurės Atėnai 2003-12-27
Jonušys, Laimantas. Faustas, velnias ir seirėnės. Keletas pastabų dėl J.W. Goethe`s "Fausto" antros dalies vertimų. Literatūra ir menas 2003-04-11

Taip pat žr.

Musteikis, Audrius. "Visko iki galo niekada neišmoksiu" [interviu su L.Jonušiu]. Lietuvos žinios 2009-09-30

Šetikaitė, Rūta. Literatūra atveria žmogui pažinimo erdves. Atgimimas 2012-03-02

Nariams

Naujienlaiškis