Klioštoraitytė, Rasa

Klioštoraitytė, Rasa

Verčia iš italų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į italų kalbą.

Verčia prozą, poeziją, vaikų literatūrą, meninius filmus, humanitarinę literatūrą.

 

Gimė 1977 m. 

2000 m. baigė lietuvių filologijos bakalauro studijas Vilniaus universitete. 2000 m. studijavo Perudžos universitete užsieniečiams (aukščiausio lygio italų kalbos ir kultūros diplomas su pagyrimu). 2002 m. baigė visuotinės literatūros magistrantūros studijas Vilniaus universitete. 2001−2002 m. studijavo Pizos universitete (antrieji magistrantūros studijų metai). 2009 m. Italijoje apgynė daktaro disertaciją.

Dėstė Pizos universitete (nuo 2005 m. vasario mėn. iki 2006 m. birželio mėn.), Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto Romanų kalbų katedroje ir Kalbų mokykloje (nuo 2002 m. iki 2005 m.), Kauno Technologijos universiteto Užsienio kalbų centre (nuo 2002 m. iki 2004 m.).

Nuo 2006 m. dirba Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedroje, dėsto įvadą į vertimo studijas, teksto stilistiką, italų kalbą, vertimą raštu IT→LT ir LT→IT, nuoseklųjį vertimą IT→LT ir LT→IT, sinchroninį vertimą IT→LT ir LT→IT), vadovauja bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams.

Stažavosi Pizos universitete (2004 m. ir 2013 m.), Sienos universitete užsieniečiams (2004 m.), Triesto universitete (2012 m.), Luspio universitete Romoje (2013 m.), ES institucijoje Briuselyje (2012 m.) ir Liuksemburge (2014 m.). Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedroje dalyvavo tobulinimosi kursuose vertėjams iš italų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į italų kalbą (2007 m., 2010 m., 2012 m. ir 2013 m.).

Vedė menines vertimo iš italų kalbos dirbtuves (2009 m.), pradedančiųjų vertėjų iš italų kalbos dirbtuves (2011 m.), teksto rašymo kursus (2013 m. ir 2014 m.), dalyvavo meninio vertimo konkurso „Noriu versti“ vertinimo komisijoje (2009 m., 2010 m., 2011 m.). 

Pirmoji vertimo publikacija 2004 m.

 

           VERTIMAI

Devoto G. 2004. Baltistikos raštai. Scritti baltistici (parengė P. U. Dini, B. Stundžia), Vilnius: Tyto alba:

           1. Latvių kilmė ir kalba (65−81).

           2. Kvietimas į baltų filologiją (82−93).

Tra ansia e finitudine. La nuova Europa dei poeti. Istituto Italiano di Cultura di Budapest, 2005 (R. Stankevičiaus, K. Platelio, E. Ališankos eilių vertimas į italų kalbą, 109−119).

Genuja ir mes. Italų autorinė daina. Genova per noi. La canzone d’autore italiana (Italų kultūros institutas Vilniuje projektas). Vilnius: Sapnų sala, 2005.

Venti libri per l’infanzia e l’adolescenza (kartu su P.U. Diniu), Vilnius: Lietuviškos knygos, 2006.

Šv. Petro bazilika (Italų kultūros instituto projektas. Vilnius, 2006).

Paroda „Langas į šviesą“ (European Union Marie Curie Chair action, Italijos Švietimo ministerija, 2007).

Čeredaitė A. La strega pigrona e le altre fiabe (Tinginė ragana). Livorno: Books&Company, 2007.

Landsbergis Vytautas V. Le fiabe dei pigroni (Tinginių pasakos). 2007 m. „Lietuviškų knygų“ projektas.

Bonfante G. 2008. Baltistikos raštai. Scritti baltistici. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla:

           1. Č fonosimbolizmas lietuvių kalboje (109−110).

           2. Ch. H. Pedersen, Études lituaniennes (129−131).

           3. W. P. Schmid, Alteuropäisch und Indogermanisch (132–133).

Dini P.U. 2010. Baltų filologijos studijos. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas:

           1. Apie netiesioginę lenkų kalbos įtaką senosios lietuvių kalbos išvestiniams būdvardžiams (71−83).

           2. Leksiniai slavizmai ir germanizmai lietuviškame Lysiaus 1917 m. katekizme (84−99).

           3. Čekų ir vokiečių eretikai baltų kraštuose XV amžiuje (126−141).

           4. Onomastinė nuoroda apie prūsų studentus Ferraroje XVI a. (146−151).

           5. Prūsų Peccore (E 329) ir Tuckoris (E 454) (175−178).

           6. Prūsų E 708 ir lietuvių Baubis (184−188).

        7. Baltų kalbos ir kultūros Renesanso laikais. Menami prūsizmai P. F. Giambullariʼo „Europos istorijoje“ (203−210).

Italų poeto C. Calabrò eilėraščių vertimas (2011 m., Italų kultūros instituto projektas).

Italų poetės G. V. Gruber eilėraščių vertimas (2013 m., Italų kultūros instituto projektas).

Pascale A. Jausmus lengvinančios aplinkybės (Le attenuanti sentimentali). Vilnius: Alma Littera, 2015.

Da Vinci L. Skraidančios raidės. Vilnius: Verslas ar menas, 2015.

          Ištraukų vertimai

Ištraukų iš rašytojo A. Pascale romanų Išsiblaškęs miestas (La città distratta) ir Jausmų puoselėjimas (La manutensione degli affetti) vertimas (2013 m., Italų kultūros instituto projektas).

Ištraukų iš italų rašytojos A. Cilento romano Lizarija, arba moteriško malonumo paslaptys (Lisario, o il piacere infinito delle donne) vertimas (2014 m., Italų kultūros instituto projektas).

Ištraukų iš italų rašytojo F. Piccolo romano Noras būti tokiam, kaip visi (Il desiderio di essere come tutti) vertimas (2014 m., Italų kultūros instituto projektas).

Ištraukų iš italų rašytojo F. Pecoraro romano Gyvenimas taikos metu (La vita in tempo di pace) vertimas (2014 m., Italų kultūros instituto projektas).

Ištraukų iš italų mokslo populiarintojo ir rašytojo A. Balbi knygos Stebuklų ieškotojai (Cercatori di meraviglia) vertimas (2015 m., Italų kultūros instituto projektas).

           Menininių filmų vertimai

Gražiausi jaunystės metai (La meglio gioventù,  M. T. Giordana), Italų kultūros instituto projektas.

Vakarai (Occidente, C. Salani), Italų kultūros instituto projektas.

Italian Sud Est (Fluid Video Crew), Italų kultūros instituto projektas.

Neapolietiški burtai (Incantesimo napoletano, P. Genovese, L. Miniero), Italų kultūros instituto projektas.

Chemijos alkis (Fame chimica, A. Bocola, P. Vari), Italų kultūros instituto projektas.

Lėtas darbas (Lavorare con lentezza, G. Chiesa), Italų kultūros instituto projektas.

Meilės pasekmės (Conseguenze dell’amore, P. Sorrentino), Italų kultūros instituto projektas.

Kur tu bebūtum (Ovunque sei, M. Placido), Italų kultūros instituto projektas.

Dievų žlugimas (La caduta degli dei, L. Visconti), Italų kultūros instituto projektas.

Baltosios naktys (Le notti bianche, L. Visconti), Italų kultūros instituto projektas.

Karštis (Febbre, A. D'Alatri), Italų kultūros instituto projektas.

Nejudėk (Non ti muovere, S. Castellitto), Italų kultūros instituto projektas.

Trys Čeziros tiesos (Tre verità di Cesira, M. Santanelli), Italų kultūros instituto projektas.

Nuotykis (L’avventura, M. Antonioni).

Draugės (Le amiche, M. Antonioni).

Užtemimas (L’Eclisse, M. Antonioni).

Moters identifikacija (Indentificazione di una donna, M. Antonioni).

           VERTIMŲ Į ITALŲ KALBĄ SPECIALIOJI REDAKTORĖ

Altre voci. Nove narratori lituani del secondo Novecento, Livorno: B&C, 2006 (traduzione di P.U. Dini, consulenza madrelingua di Rasa Klioštoraitytė)

Algirdas Sabaliauskas. Noi balti. Livorno: B&C, 2007 (traduzione di P.U. Dini, consulenza madrelingua di Rasa Klioštoraitytė).

Kornelijus Platelis. Invito a posporre il viaggio, Salerno: Heimat, 2007 (traduzione di P.U. Dini, consulenza madrelingua di Rasa Klioštoraitytė).

Gintaras Grajauskas. Barricate quotidiane. Novi Ligure: Joker, 2008 (traduzione di P.U. Dini, consulenza madrelingua di Rasa Klioštoraitytė).

Vladas Braziūnas. E ramosa ci accerchierà la sera. Novi Ligure: Joker, 2013 (traduzione di P.U. Dini, consulenza madrelingua di Rasa Klioštoraitytė).

Vytautas Mačernis. Corte consonanze. Novi Ligure: Joker, 2013 (traduzione di P.U. Dini, consulenza madrelingua di Rasa Klioštoraitytė).

Antanas A. Jonynas, Camera poetica, Novi |Ligure, Joker, 2016 (traduzione di P.U. Dini, consulenza madrelingua di Rasa Klioštoraitytė).

Saulius Tomas Kondrotas, Il collezionista dei tramonti e altri racconti, Livorno: B&C, 2016 (traduzione di P.U. Dini, consulenza madrelingua di Rasa Klioštoraitytė).

          MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

           Mokymo priemonės

Klioštoraitytė R. 2013. Italų kalbos tekstų tipai. Vilnius: Lodvila.

           Žodynai

Pažūsis L., Maskaliūnienė N., Darbutaitė R., Klioštoraitytė R., Mankauskienė D., Miškinienė I., Paura M. 2014. Vertimo studijų žodynas. Vilnius: Lodvila.

           Moksliniai straipsniai

Klioštoraitytė R. 2004. Pier Paolo Pasolinio poetika. Kūryba kaip veiksmas. Literatūra. Mokslo darbai. 46 (4), 68–76.

Klioštoraitytė R., Koženiauskienė R. 2005. Oratoria forense lituana: unità di morale e sentimento. Res Balticae. Nr. 10, 2005, 231–241.

Klioštoraitytė R. 2006. Dialogų tipai Pier Paolo Pasolinio Teoremoje. Literatūra. Mokslo darbai. 48 (4), 92–100.

Klioštoraitytė R. 2007. S. Parulskis. Tre secondi di cielo. La Porta dell’Oriente. Rivista di studi sugli Orienti. Firenze, Pagine, 2007, 148–149.

 Klioštoraitytė R. 2007. „Noi Balti“ (traduzione dal lituano di P.U.Dini). La Porta dell’Oriente. Rivista di studi sugli Orienti. Firenze, Pagine, 2007, 143.

Klioštoraitytė R. 2008. P. P. Pasolinio poezijos vertimo problematika. Vertimo studijos. 2008, 1, 104–112.

Klioštoraitytė R. 2008. Tarptautinis mokslinis baltistikos žurnalas Res Balticae. Lietuvių kalbos institutas ir baltistikos centras. Bendradarbiavimo kronika. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2008, 30–33.

Dini P., Klioštoraitytė R. 2009. Italų literatūra Lietuvoje ir lietuvių literatūra Italijoje: vertimų bibliografija. Vertimo studijos. Nr. 2, 2009, 185–194.

Klioštoraitytė R., Mažeikaitė I. 2009. Apie grožinio teksto vertimo kokybę. A. Baricco romano Šilkas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo studijos. Nr. 2, 2009, 104–116.

Klioštoraitytė R. 2009. Su Pasolini. Interviste a Gianni Scalia, Sivana Mauri Ottieri e Laura Betti. In limine. Quaderni di Letterature, viaggi, teatri, a cura di Roberto Mosena e Fabio Pierangeli, n. 4, 2009, Edizioni Nuova Cultura, Roma.

Klioštoraitytė R., Spurgevičiūtė L. 2010. Apie keiksmažodžių vertimą iš italų kalbos į lietuvių kalbą: I. Calvino romano Vorų lizdų takais keiksmažodžių vertimo analizė. Vertimo studijos. Nr. 3, 2010, 84–92.

Klioštoraitytė R. 2011. Vertėjo uždavinys pagal U. Eco. Vertimo studijos. Nr. 4, 2011, 152–158.

Deltuvaitė E., Klioštoraitytė R. 2013. Realijų perteikimas C. Collodi Pinokio nuotykių vertime į lietuvių kalbą. Vertimo studijos. Nr. 6, 2013, 115–129.

         REDAKCINĖS KOMISIJOS

V. Stumbrienė, L. Vilkienė, 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai / verbi lituani, Vilnius: Eugrimas, 2015 (recenzentė, specialioji redaktorė).

         PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

Tarptautinė konferencija „Vertimas dvidešimt pirmajame amžiuje – uždaviniai ir iššūkiai“, Vilniaus universitetas, Vertimo studijų katedra (Vilnius, 2007 m. rugsėjo 27−28 d.): pranešimas „P. P. Pasolinio poezijos vertimo problematika“.

Kasmetinė tarptautinė konferencija „Dantės rugsėjis. Dantė pasaulyje“, Italija, Ravena, 2010 m. rugsėjo 17 d., pranešimas „Dantė Lietuvoje ir lietuvių kalba“ (italų kalba).

Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai“, Vilniaus universitetas, Lituanistinių studijų katedra, 2010 m. rugsėjo 23–24 d.: pranešimas „Autoriaus pozicija mokslinio stiliaus tekstuose italų ir lietuvių kalbose“.

Tarptautinė konferencija „Europos kalba – vertimas“, Vilniaus universitetas, Vertimo studijų katedra, 2011 m. spalio 6−7 d., pranešimas: „Vertėjo uždavinys pagal U. Eco“.

Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: erdvė, laikas, tapatybė“, 2013 m. spalio 3−4 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, pranešimas: „Apie keiksmažodžių vertimą iš italų k. į lietuvių k.: keiksmažodžių perteikimas A. Camilleri romanų vertimuose“.

         STRAIPSNIAI

Klioštoraitytė R. 2004. IV oji Pasaulinė italų kalbos savaitė Lietuvoje. Literatūra ir menas. 2004.11.12.

Blažienė G., Klioštoraitytė R. 2004. Susitikimai. Lietuvių studentai Italijoje. Vilniaus dailės akademijos laikraštis. 2004 m. gegužė.

Klioštoraitytė R. 2004. Rašyti eiles galima tik gimtąją kalba. Knygos šventė Bolonijoje. Pašnekesys su poetu T. Venclova. Kultūros barai, 2004 m. lapkritis.

Klioštoraitytė R. 2005. Iš Italijos į Baltijos šalis. Literatūra ir menas. 2005.04.08.

Klioštoraitytė R. 2005. Universitetų draugystė: baltų filologija ir lietuvių kalba Pizos universitete. VU laikraštis Universitas Vilnensis. 2005 m. lapkritis.

Klioštoraitytė R. 2006. Italija kviečia keliauti po Baltijos šalis. Kultūros barai. 2006 m. kovas.

Klioštoraitytė R. 2006. Susitikimai literatūros pasaulyje: tarptautinė Turino knygų mugė. Kultūros barai. 2006 m. gegužė.

Klioštoraitytė R. 2006. Poezija iš periferijos. Literatūra ir Menas. 2006.12.01.

Klioštoraitytė R. 2006. Vertėjo amatas. Pokalbis su prof. P. U. Dini. Kultūros barai. 2006 m. sausis.

            APDOVANOJIMAI

2015 m.  už italų kalbos dėstymą Vilniaus universitete, italų kalbos ir kultūros sklaidą Lietuvoje ir už vertingą vertimo veiklą verčiant italų literatūrą apdovanota Italijos žvaigždės kavalieriaus ordinu (onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della “Stella d’Italia”).

           

Vyksta apklausa

Balsuokite už vertingiausią 2018 m. verstinę knygą!

Dalyvauti apklausoje

Apklausų sąrašas

Nariams

Naujienlaiškis