Klioštoraitytė, Rasa

Klioštoraitytė, Rasa

Verčia iš italų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į italų kalbą.

Žanrai: proza, poezija, vaikų literatūra, humanitarinė literatūra.

El. p. rasadp@gmail.com

Gimiau 1977 12 21 Jurbarke. Didžioji dalis vaikystės prabėgo nuostabiame Dzūkijos vienkiemyje. Ten atradau skaitymo malonumą. Namuose dažnai skambėdavo populiariausios to meto italų dainos. Dainuodavau jas nesuprasdama nė žodelio. Pradėjusi lankyti muzikos mokyklą susižavėjau paslaptingais itališkais muzikos terminais allegro, andante, piano, forte... Pamažu sužinojau, ką jie reiškia. Studijuodama Vilniaus universitete antrame lietuvių filologijos kurse pradėjau mokytis italų kalbos. Ji mane taip pakerėjo, kad tapo mano gyvenimo dalimi. Jos mokiausi ir Lietuvoje, ir Italijoje. Jos mokausi iki šiol. Mane sužavėjo ne tik italų kalba, bet ir kultūra, literatūra... Studijuodama neišsemiamus italų literatūros aruodus pasinėriau ir į beribį vertimų pasaulį.
Meilę italų kalbai ir meniniam vertimui visuomet stengiuosi perteikti ir savo studentams, ir seminarų pradedantiesiems grožinės literatūros vertėjams iš italų kalbos dalyviams.
Grožinės literatūros vertimas man yra atgaiva sielai ir manieji namai.
Šiuo metu esu laisvai samdoma vertėja raštu ir žodžiu.
Pirmoji vertimo publikacija 2004 m.

 

VERTIMAI

Iš italų kalbos

Giacomo Devoto. Baltistikos raštai. Scritti baltistici. (Su kitais vertėjais.) Tyto alba, 2004.

Giuliano Bonfante. Baltistikos raštai. Scritti baltistici. (Su kitais vertėjais.) Vilniaus universiteto leidykla, 2008.

Pietro Umberto Dini. Baltų filologijos studijos. (Su kitais vertėjais.) Lietuvių kalbos institutas, 2010.

Antonio Pascale. Jausmus lengvinančios aplinkybės. Romanas. Alma littera, 2015.

Leonardo da Vinci. Sparnuotosios raidės. Pasakos. Verslas ar menas, 2015.

Luca DʼAndrea. Blogio esmė. Romanas. Alma littera, 2017.

Marco Balzano. Lieku čia. Romanas. Alma littera, 2019.

Christian Hill. Žemyn. Romanas. Alma littera, 2020.

Rosella Postorino. Ragautojos. Romanas. Alma littera, 2020.

Laura Imai Messina. Tai, ką patikime vėjui. Romanas. Alma littera, 2020.

Paolo Giordano. Užgrobti dangų. Romanas. Alma littera, 2021.
 

Eilėraščių ir prozos ištraukų vertimai, skaityti per renginius

Corrado Calabrò eilėraščiai (Italų kultūros instituto Vilniuje projektas, 2011).

Gabriellos Valeros Gruber eilėraščiai (Italų kultūros instituto Vilniuje projektas, 2013).

Iš Antonio Pascale romanų Išsiblaškęs miestas ir Jausmų puoselėjimas (Italų kultūros instituto Vilniuje projektas, 2013).

Iš Antonellos Cilento romano Lizarija, arba Moteriško malonumo paslaptys (Italų kultūros instituto Vilniuje projektas, 2014).

Iš Francesco Piccolo romano Noras būti tokiam, kaip visi (Italų kultūros instituto Vilniuje projektas, 2014).

Iš Francesco Pecoraro romano Gyvenimas taikos metu (Italų kultūros instituto Vilniuje projektas, 2014).

Iš italų mokslininko ir mokslo populiarintojo Amedeo Balbi knygos Stebuklų ieškotojai (Italų kultūros instituto Vilniuje projektas, 2015).
 

Į italų kalbą

Tra ansia e finitudine. La nuova Europa dei poeti. (Rimvydo Stankevičiaus, Kornelijaus Platelio ir Eugenijaus Ališankos eilių vertimas.) Istituto Italiano di Cultura di Budapest, 2005.

Venti libri per l’infanzia e l’adolescenza. (Kartu su P. U. Diniu; rašytojų biografijos ir knygų anotacijos.) Vilnius: Lietuviškos knygos, 2006.

Aurelija Čeredaitė. La strega pigrona e le altre fiabe. (Pasakos.) Livorno, Books&Company, 2007.
 

Vertimų į italų kalbą konsultantė (consulenza madrelingua)

Altre voci. Nove narratori lituani del secondo Novecento. Livorno, B&C, 2006 (traduzione di P.U. Dini).

Algirdas Sabaliauskas. Noi balti. Livorno, B&C, 2007 (traduzione di P.U. Dini).

Kornelijus Platelis. Invito a posporre il viaggio. Salerno, Heimat, 2007 (traduzione di P.U. Dini).

Gintaras Grajauskas. Barricate quotidiane. Novi Ligure, Joker, 2008 (traduzione di P.U. Dini).

Vladas Braziūnas. E ramosa ci accerchierà la sera. Novi Ligure, Joker, 2013 (traduzione di P.U. Dini).

Vytautas Mačernis. Corte consonanze. Novi Ligure, Joker, 2013 (traduzione di P.U. Dini).

Antanas A. Jonynas. Camera poetica. Novi Ligure, Joker, 2016 (traduzione di P.U. Dini).

Saulius Tomas Kondrotas. Il collezionista dei tramonti e altri racconti. Livorno, B&C, 2016 (traduzione di P.U. Dini).

Eugenijus Ališanka. Nel corsivo della notte. Novi Ligure, Joker, 2018 (traduzione di P.U. Dini).

Entra nei miei versi. Diciannove poeti lituani contemporanei. Novi Ligure, Joker, 2020 (cura, note e traduzione di P.U. Dini).
 

Publikacijos apie vertimą ir vertėjus

Vertėjo amatas. Su Pietru U. Dini’u kalbasi Rasa Klioštoraitytė. Kultūros barai. 2006. Nr. 1.

P. P. Pasolinio poezijos vertimo problematika. Vertimo studijos. 2008. Nr. 1.

Italų literatūra Lietuvoje ir lietuvių literatūra Italijoje: vertimų bibliografija (kartu su P.U. Diniu). Vertimo studijos. 2009. Nr. 2.

Apie grožinio teksto vertimo kokybę. A. Baricco romano „Šilkas vertimas į lietuvių kalbą“ (kartu su I. Mažeikaite). Vertimo studijos. 2009. Nr. 2.

Apie keiksmažodžių vertimą iš italų kalbos į lietuvių kalbą: I. Calvino romano „Vorų lizdų takais“ keiksmažodžių vertimo analizė (kartu su L. Spurgevičiūte). Vertimo studijos. 2010. Nr. 3.

Vertėjo uždavinys pagal U. Eco. Vertimo studijos. 2011. Nr. 4.

Realijų perteikimas C. Collodi „Pinokio nuotykių vertime“ į lietuvių kalbą (kartu su E. Deltuvaite). Vertimo studijos. 2013. Nr. 6.

Žvilgsnis į italų literatūros ir italų literatūros vertimų į lietuvių kalbą aruodus. Hieronymus. 2017. Nr. 4.

Svetimžodžių perteikimas vertime. Atvejo analizė. Vertimo studijos. 2017. Nr. 10.

„Versti reiškia kalbėtis su verčiamos knygos autorium, su savim ir su būsimais skaitytojais“: [pokalbis su Inga Tuliševskaite]. Hieronymus. 2018. Nr. 6.

Note del traduttore. Pomaния: языковое и культурное наследие, Материалы I Международной научно-практической конференции. МИНСК БГУ, 2019.

Vardų perteikimas verčiant Carlo Collodi’io „Le Avventure di Pinocchio“ (kartu su B. Lukančenko). Vertimo studijos. 2020. Nr. 13.
 

Pranešimai apie vertimą

P. P. Pasolinio poezijos vertimo problematika (Tarptautinė konferencija „Vertimas dvidešimt pirmajame amžiuje – uždaviniai ir iššūkiai“, Vilniaus universitetas, Vertimo studijų katedra, 2007 m. rugsėjo 27−28 d.).

Dante in Lituania e in lituano („Settembre Dantesco. La Divina Commedia nel Mondo“, Italija, Ravena, 2010 m. rugsėjo 17 d.).

Autoriaus pozicija mokslinio stiliaus tekstuose italų ir lietuvių kalbose (Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai“, Vilniaus universitetas, Lituanistinių studijų katedra, 2010 m. rugsėjo 23–24 d).

Vertėjo uždavinys pagal U. Eco (Tarptautinė konferencija „Europos kalba – vertimas“, Vilniaus universitetas, Vertimo studijų katedra, 2011 m. spalio 6−7 d.).

Apie keiksmažodžių vertimą iš italų k. į lietuvių k.: keiksmažodžių perteikimas A. Camilleri romanų vertimuose (Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: erdvė, laikas, tapatybė“, Vilniaus universitetas, Lituanistinių studijų katedra, 2013 m. spalio 3−4 d.).

Svetimžodžių perteikimas vertime. Atvejo analizė (Tarptautinė mokslinė konferencija „Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė“, Vilniaus universitetas, Vertimo studijų katedra, 2017 m. spalio 5−6 d.).

Ekstratekstiniai vertėjo komentarai (Mokslinė konferencija „Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai: vertimo patirtys ir dirbtuvės“ (Vytauto Didžiojo universitetas, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra, 2018 m. balandžio 26 d.).

Note del traduttore (Tarptautinė mokslinė konferencija „Pomaния: языковое и культурное наследие“, Baltarusijos valstybinis universitetas, Filologijos fakultetas, Romanistikos katedra, 2019 m. gegužės 16‒17 d.).

La letteratura italiana in Lituania e in lituano: storia delle traduzioni (Tarptautinė mokslinė konferencija „La cultura italiana nel baltico: storie, relazioni, approcci“, Latvijos universitetas Rygoje, 2019 m. birželio 5 d.).

Traduzione e qualità (Tobulinimosi kursai italų kalbos dėstytojams „Stati generali della lingua lituana in Estonia, Lettonia e Lituania“, Italų kultūros institute Vilniuje, 2019 m. kovo 1−2 d.).

Meninių filmų vertimo kokybės link (Seminaras kino vertėjams, organizavo Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga ir Kino pavasaris, 2020 m. sausio 28 d.).
 

Pokalbiai apie italų literatūrą ir vertimus

Pokalbis LRT „Ryto allegro“ laidoje su Italijos Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje Stefano Taliani de Marchio, Italų kultūros instituto direktore Paola Cioni ir vertėja Rasa Klioštoraityte:

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013665425/ryto_allegro_2017_03_23_08_10#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=6135000
 

Apdovanojimai

2015 m. Italijos Žvaigždės ordinas (Ordine della Stella d’Italia) už italų kalbos ir kultūros sklaidą Lietuvoje ir italų literatūros vertimus.

Nariams

Naujienlaiškis