Klioštoraitytė, Rasa

Klioštoraitytė, Rasa

Verčia iš italų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į italų kalbą.

Verčia prozą, poeziją, vaikų literatūrą, meninius filmus, humanitarinę literatūrą.

 

     Gimė 1977 m.

     2000 m. baigė lietuvių filologijos bakalauro studijas Vilniaus universitete. 2000 m. studijavo Perudžos universitete užsieniečiams (aukščiausio lygio italų kalbos ir kultūros diplomas su pagyrimu). 2002 m. baigė visuotinės literatūros magistrantūros studijas Vilniaus universitete. 2001−2002 m. studijavo Pizos universitete (antrieji magistrantūros studijų metai). 2009 m. Italijoje apgynė daktaro disertaciją.

     Dėstė Pizos universitete (nuo 2005 m. vasario mėn. iki 2006 m. birželio mėn.), Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto Romanų kalbų katedroje ir Kalbų mokykloje (nuo 2002 m. iki 2005 m.), Kauno Technologijos universiteto Užsienio kalbų centre (nuo 2002 m. iki 2004 m.).

     Nuo 2006 m. dirba Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedroje, dėsto Įvadą į vertimo studijas, Teksto stilistiką, Vertimą raštu IT→LT ir LT→IT, Literatūrinį vertimą IT→LT, Nuoseklųjį vertimą IT→LT ir LT→IT, Sinchroninį vertimą IT→LT ir LT→IT, Italijos šalityrą, italų kalbą, vadovauja bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams, yra vertimo studijų programų komiteto narė, BA ir MA baigiamųjų darbų gynimo komisijos narė, rengia tarptautinius projektus, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, organizuoja mokslines konferencijas, studentų mokomąsias konferencijas, seminarus italų kalbos ir vertimo dėstytojams bei vertėjams.

     Stažavosi Pizos universitete (2004 m. ir 2013 m.), Sienos universitete užsieniečiams (2004 m.), Triesto universitete (2012 m.), Luspio universitete Romoje (2013 m.), ES institucijoje Briuselyje (2012 m.) ir Liuksemburge (2014 m.). Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedroje dalyvavo tobulinimosi kursuose vertėjams iš italų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į italų kalbą (2007 m., 2010 m., 2012 m. ir 2013 m.). Taip pat Vertimo studijų katedroje dalyvavo ne kartą tobulinimosi kursuose vertimo dėstytojams. Italų kultūros institute Vilniuje dalyvavo ne vieną kartą tobulinimosi kursuose italų kalbos dėstytojams.

     Vedė menines vertimo iš italų kalbos dirbtuves (2009 m.), meninio vertimo pradedantiesiems vertėjams iš italų kalbos seminarus (2011 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m.), teksto rašymo kursus (2013 m. ir 2014 m.), vertimų iš italų kalbos recenzijų seminarą (2017 m.), seminarą apie vertėjo profesiją (2017 m.), buvo meninio vertimo konkurso „Noriu versti“ ekspertė (2009 m., 2010 m., 2011 m., 2017 m., 2018 m.), Šv. Jeronimo premijos (2017 m., 2019 m.), Dominyko Urbo premijos (2019 m.) ir konkurso Kino pavasario vertėjams (2019 m.) komisijos narė. 2017 metais kuravo italų literatūrai skirtus metus (LLVS projektas).

     Pirmoji vertimo publikacija 2004 m.

                       

            VERTIMAI

Devoto G. 2004. Baltistikos raštai. Scritti baltistici (parengė P. U. Dini, B. Stundžia), Vilnius: Tyto alba:

            1. Latvių kilmė ir kalba (65−81).

            2. Kvietimas į baltų filologiją (82−93).

Tra ansia e finitudine. La nuova Europa dei poeti. Istituto Italiano di Cultura di Budapest, 2005 (R. Stankevičiaus, K. Platelio, E. Ališankos eilių vertimas į italų kalbą, 109−119).

Genuja ir mes. Italų autorinė daina. Genova per noi. La canzone d’autore italiana (Italų kultūros institutas Vilniuje projektas). Vilnius: Sapnų sala, 2005.

Venti libri per l’infanzia e l’adolescenza (kartu su P.U. Diniu), Vilnius: Lietuviškos knygos, 2006.

Šv. Petro bazilika (Italų kultūros instituto projektas. Vilnius, 2006).

Paroda „Langas į šviesą“ (European Union Marie Curie Chair action, Italijos Švietimo ministerija, 2007).

Čeredaitė A. La strega pigrona e le altre fiabe (Tinginė ragana). Livorno: Books&Company, 2007.

Landsbergis Vytautas V. Le fiabe dei pigroni (Tinginių pasakos). 2007 m. „Lietuviškų knygų“ projektas.

Bonfante G. 2008. Baltistikos raštai. Scritti baltistici. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla:

            1. Č fonosimbolizmas lietuvių kalboje (109−110).

            2. Ch. H. Pedersen, Études lituaniennes (129−131).

            3. W. P. Schmid, Alteuropäisch und Indogermanisch (132–133).

Dini P.U. 2010. Baltų filologijos studijos. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas:

          1. Apie netiesioginę lenkų kalbos įtaką senosios lietuvių kalbos išvestiniams būdvardžiams (71−83).

            2. Leksiniai slavizmai ir germanizmai lietuviškame Lysiaus 1917 m. katekizme (84−99).

            3. Čekų ir vokiečių eretikai baltų kraštuose XV amžiuje (126−141).

            4. Onomastinė nuoroda apie prūsų studentus Ferraroje XVI a. (146−151).

            5. Prūsų Peccore (E 329) ir Tuckoris (E 454) (175−178).

            6. Prūsų E 708 ir lietuvių Baubis (184−188).

         7. Baltų kalbos ir kultūros Renesanso laikais. Menami prūsizmai P. F. Giambullariʼo „Europos istorijoje“ (203−210).

Italų poeto C. Calabrò eilėraščių vertimas (2011 m., Italų kultūros instituto projektas).

Italų poetės G. V. Gruber eilėraščių vertimas (2013 m., Italų kultūros instituto projektas).

Pascale A., Jausmus lengvinančios aplinkybės (Le attenuanti sentimentali), Vilnius: Alma Littera, 2015.

Da Vinci L., Sparnuotosios raidės. Vilnius: Verslas ar menas, 2015.

DʼAndrea L., Blogio esmė (La sostanza del male), Vilnius: Alma littera, 2017.

Balzano M., Lieku čia (Resto qui), Vilnius: Alma littera, 2019.

Hill Ch., Žemyn (Il ladro dei cieli), Vilnius: Alma littera, 2019.

 

            Ištraukų vertimai

Ištraukų iš rašytojo A. Pascale romanų Išsiblaškęs miestas (La città distratta) ir Jausmų puoselėjimas (La manutensione degli affetti) vertimas (2013 m., Italų kultūros instituto projektas).

Ištraukų iš italų rašytojos A. Cilento romano Lizarija, arba moteriško malonumo paslaptys (Lisario, o il piacere infinito delle donne) vertimas (2014 m., Italų kultūros instituto projektas).

Ištraukų iš italų rašytojo F. Piccolo romano Noras būti tokiam, kaip visi (Il desiderio di essere come tutti) vertimas (2014 m., Italų kultūros instituto projektas).

Ištraukų iš italų rašytojo F. Pecoraro romano Gyvenimas taikos metu (La vita in tempo di pace) vertimas (2014 m., Italų kultūros instituto projektas).

Ištraukų iš italų mokslo populiarintojo ir rašytojo A. Balbi knygos Stebuklų ieškotojai (Cercatori di meraviglia) vertimas (2015 m., Italų kultūros instituto projektas).

 

            Menininių filmų vertimai

Gražiausi jaunystės metai (La meglio gioventù,  M. T. Giordana), Italų kultūros instituto projektas.

Vakarai (Occidente, C. Salani), Italų kultūros instituto projektas.

Italian Sud Est (Fluid Video Crew), Italų kultūros instituto projektas.

Neapolietiški burtai (Incantesimo napoletano, P. Genovese, L. Miniero), Italų kultūros instituto projektas.

Chemijos alkis (Fame chimica, A. Bocola, P. Vari), Italų kultūros instituto projektas.

Lėtas darbas (Lavorare con lentezza, G. Chiesa), Italų kultūros instituto projektas.

Meilės pasekmės (Conseguenze dell’amore, P. Sorrentino), Italų kultūros instituto projektas.

Kur tu bebūtum (Ovunque sei, M. Placido), Italų kultūros instituto projektas.

Dievų žlugimas (La caduta degli dei, L. Visconti), Italų kultūros instituto projektas.

Baltosios naktys (Le notti bianche, L. Visconti), Italų kultūros instituto projektas.

Karštis (Febbre, A. DʼAlatri), Italų kultūros instituto projektas.

Nejudėk (Non ti muovere, S. Castellitto), Italų kultūros instituto projektas.

Trys Čeziros tiesos (Tre verità di Cesira, M. Santanelli), Italų kultūros instituto projektas.

Nuotykis (L’avventura, M. Antonioni).

Draugės (Le amiche, M. Antonioni).

Užtemimas (L’Eclisse, M. Antonioni).

Moters identifikacija (Indentificazione di una donna, M. Antonioni).

 

            VERTIMŲ Į ITALŲ KALBĄ SPECIALIOJI REDAKTORĖ (consulenza madrelingua)

Altre voci. Nove narratori lituani del secondo Novecento, Livorno: B&C, 2006 (traduzione di P.U. Dini, consulenza madrelingua: Rasa Klioštoraitytė).

Algirdas Sabaliauskas. Noi balti. Livorno: B&C, 2007 (traduzione di P.U. Dini, consulenza madrelingua: Rasa Klioštoraitytė).

Kornelijus Platelis. Invito a posporre il viaggio, Salerno: Heimat, 2007 (traduzione di P.U. Dini, consulenza madrelingua: Rasa Klioštoraitytė).

Gintaras Grajauskas. Barricate quotidiane. Novi Ligure: Joker, 2008 (traduzione di P.U. Dini, consulenza madrelingua: Rasa Klioštoraitytė).

Vladas Braziūnas. E ramosa ci accerchierà la sera. Novi Ligure: Joker, 2013 (traduzione di P.U. Dini, consulenza madrelingua: Rasa Klioštoraitytė).

Vytautas Mačernis. Corte consonanze. Novi Ligure: Joker, 2013 (traduzione di P.U. Dini, consulenza madrelingua: Rasa Klioštoraitytė).

Antanas A. Jonynas, Camera poetica, Novi |Ligure, Joker, 2016 (traduzione di P.U. Dini, consulenza madrelingua: Rasa Klioštoraitytė).

Saulius Tomas Kondrotas, Il collezionista dei tramonti e altri racconti, Livorno: B&C, 2016 (traduzione di P.U. Dini, consulenza madrelingua: Rasa Klioštoraitytė).

Eugenijus Ališanka, Nel corsivo della notte, Novi ligure, Joker, 2018 (traduzione di P.U. Dini, consulenza mandre lingua: Rasa Klioštoraitytė).

 

            MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

            Mokymo priemonės

Klioštoraitytė R. 2013. Italų kalbos tekstų tipai. Vilnius: Lodvila.

            Žodynai

Pažūsis L., Maskaliūnienė N., Darbutaitė R., Klioštoraitytė R., Mankauskienė D., Miškinienė I., Paura M. 2014. Vertimo studijų žodynas. Vilnius: Lodvila.

            Moksliniai straipsniai

Klioštoraitytė R. 2004. Pier Paolo Pasolinio poetika. Kūryba kaip veiksmas. Literatūra. Mokslo darbai. 46 (4), 68–76.

Klioštoraitytė R., Koženiauskienė R. 2005. Oratoria forense lituana: unità di morale e sentimento. Res Balticae. Nr. 10, 2005, 231–241.

Klioštoraitytė R. 2006. Dialogų tipai Pier Paolo Pasolinio Teoremoje. Literatūra. Mokslo darbai. 48 (4), 92–100.

Klioštoraitytė R. 2007. S. Parulskis. Tre secondi di cielo. La Porta dell’Oriente. Rivista di studi sugli Orienti. Firenze, Pagine, 2007, 148–149.

 Klioštoraitytė R. 2007. „Noi Balti“ (traduzione dal lituano di P.U.Dini). La Porta dell’Oriente. Rivista di studi sugli Orienti. Firenze, Pagine, 2007, 143.

Klioštoraitytė R. 2008. P. P. Pasolinio poezijos vertimo problematika. Vertimo studijos. 2008, 1, 104–112.

Klioštoraitytė R. 2008. Tarptautinis mokslinis baltistikos žurnalas Res Balticae. Lietuvių kalbos institutas ir baltistikos centras. Bendradarbiavimo kronika. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2008, 30–33.

Dini P., Klioštoraitytė R. 2009. Italų literatūra Lietuvoje ir lietuvių literatūra Italijoje: vertimų bibliografija. Vertimo studijos. Nr. 2, 2009, 185–194.

Klioštoraitytė R., Mažeikaitė I. 2009. Apie grožinio teksto vertimo kokybę. A. Baricco romano Šilkas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo studijos. Nr. 2, 2009, 104–116.

Klioštoraitytė R. 2009. Su Pasolini. Interviste a Gianni Scalia, Sivana Mauri Ottieri e Laura Betti. In limine. Quaderni di Letterature, viaggi, teatri, a cura di Roberto Mosena e Fabio Pierangeli, n. 4, 2009, Edizioni Nuova Cultura, Roma.

Klioštoraitytė R., Spurgevičiūtė L. 2010. Apie keiksmažodžių vertimą iš italų kalbos į lietuvių kalbą: I. Calvino romano Vorų lizdų takais keiksmažodžių vertimo analizė. Vertimo studijos. Nr. 3, 2010, 84–92.

Klioštoraitytė R. 2011. Vertėjo uždavinys pagal U. Eco. Vertimo studijos. Nr. 4, 2011, 152–158.

Deltuvaitė E., Klioštoraitytė R. 2013. Realijų perteikimas C. Collodi Pinokio nuotykių vertime į lietuvių kalbą. Vertimo studijos. Nr. 6, 2013, 115–129.

Klioštoraitytė R. 2017. Svetimžodžių perteikimas vertime. Atvejo analizė. Vertimo studijos. Nr. 10, 175−191.

Klioštoraitytė R. 2019. „Note del traduttore“, Pomaния: языковое и культурное наследие, Материалы I Международной научно-практической конференции, МИНСК БГУ, 182‒188.

 

            REDAKCINĖS KOMISIJOS

V. Stumbrienė, L. Vilkienė, 365 lietuvių kalbos veiksmažodžiai / verbi lituani, Vilnius: Eugrimas, 2015 (specialioji redaktorė).

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos žurnalo „Hieronymus“ 2017 m. nr. 4 (redakcinės komisijos narė).

 

            PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

Tarptautinė konferencija „Vertimas dvidešimt pirmajame amžiuje – uždaviniai ir iššūkiai“, Vilniaus universitetas, Vertimo studijų katedra (Vilnius, 2007 m. rugsėjo 27−28 d.): pranešimas „P. P. Pasolinio poezijos vertimo problematika“.

Kasmetinė tarptautinė konferencija „Dantės rugsėjis. Dantė pasaulyje“, Italija, Ravena, 2010 m. rugsėjo 17 d., pranešimas „Dantė Lietuvoje ir lietuvių kalba“ (italų kalba).

Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai“, Vilniaus universitetas, Lituanistinių studijų katedra, 2010 m. rugsėjo 23–24 d.: pranešimas „Autoriaus pozicija mokslinio stiliaus tekstuose italų ir lietuvių kalbose“.

Tarptautinė konferencija „Europos kalba – vertimas“, Vilniaus universitetas, Vertimo studijų katedra, 2011 m. spalio 6−7 d., pranešimas: „Vertėjo uždavinys pagal U. Eco“.

Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: erdvė, laikas, tapatybė“, 2013 m. spalio 3−4 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, pranešimas: „Apie keiksmažodžių vertimą iš italų k. į lietuvių k.: keiksmažodžių perteikimas A. Camilleri romanų vertimuose“.

Tarptautinė mokslinė konferencija „Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė“ (organizavo Vilniaus universiteto Vertimo studijų katedra), 2017 m. spalio 5−6 d. Vilniaus universitete, pranešimas „Svetimžodžių perteikimas vertime. Atvejo analizė“.

Mokslinė konferencija „Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai: vertimo patirtys ir dirbtuvės“ (organizavo VDU Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra), 2018 m. balandžio 26 d. Vytauto Didžioje universitete, pranešimas „Ekstratekstiniai vertėjo komentarai“.

Tarptautinė mokslinė konferencija „Pomaния: языковое и культурное наследие“ Baltarusijos valstybiniame universitete Minske, 2019 m. gegužės 16-17 d. (konferenciją organizavo Baltarusijos valstybinio universiteto Filologijos fakulteto Romanistikos katedra), pranešimas „Note del traduttore“ (italų kalba).

Tarptautinė mokslinė konferencija „La cultura italiana nel baltico: storie, relazioni, approcci“ Latvijos universitete Rygoje, 2019 m. birželio 5 d. (konferenciją organizavo Latvijos universitetas ir Italijos Respublikos ambasada Rygoje), pranešimas „La letteratura italiana in Lituania e in lituano: storia delle traduzioni“ (italų kalba).

 

            PRANEŠIMAI TOBULINIMOSI KURSUOSE

Tobulinimosi kursai italų kalbos dėstytojams „Stati generali della lingua lituana in Estonia, Lettonia e Lituania“, 2019 m. kovo 1−2 d. Italų kultūros institute Vilniuje, pranešimas „Traduzione e qualità“.

Taip pat šių kursų metu per apskritojo stalo diskusiją pristatytas italų kalbos ir kultūros bei vertimo iš italų kalbą ir į italų kalbą dėstymas VSK.

 

            STRAIPSNIAI

Klioštoraitytė R. 2004. IV−oji Pasaulinė italų kalbos savaitė Lietuvoje. Literatūra ir menas. 2004.11.12.

Blažienė G., Klioštoraitytė R. 2004. Susitikimai. Lietuvių studentai Italijoje. Vilniaus dailės akademijos laikraštis. 2004 m. gegužė

Klioštoraitytė R. 2004. Rašyti eiles galima tik gimtąją kalba. Knygos šventė Bolonijoje. Pašnekesys su poetu T. Venclova. Kultūros barai, 2004 m. lapkritis

Klioštoraitytė R. 2005. Iš Italijos į Baltijos šalis. Literatūra ir menas. 2005.04.08.

Klioštoraitytė R. 2005. Universitetų draugystė: baltų filologija ir lietuvių kalba Pizos universitete. VU laikraštis Universitas Vilnensis. 2005 m. lapkritis

Klioštoraitytė R. 2006. Italija kviečia keliauti po Baltijos šalis. Kultūros barai. 2006 m. kovas

Klioštoraitytė R. 2006. Susitikimai literatūros pasaulyje: tarptautinė Turino knygų mugė. Kultūros barai. 2006 m. gegužė

Klioštoraitytė R. 2006. Poezija iš periferijos. Literatūra ir Menas. 2006.12.01.

Klioštoraitytė R. 2006. Vertėjo amatas. Pokalbis su prof. P. U. Dini. Kultūros barai. 2006 m. sausis.

Klioštoraitytė R. 2017. Žvilgsnis į italų literatūros ir italų literatūros vertimų į lietuvių kalbą aruodus. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos žurnalas Hieronymus, nr. 4, 7‒22.

 

            INTERVIU

„Versti reiškia kalbėtis su verčiamos knygos autorium, su savim ir su būsimais skaitytojais“: vertėją Ingą Tuliševskaitę kalbina Rasa Klioštoraitytė. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos žurnalas „Hieronymus“, nr. 6., 271‒280.

 

            APDOVANOJIMAI

2015 m. už italų kalbos dėstymą Vilniaus universitete, italų kalbos ir kultūros sklaidą Lietuvoje ir už vertingą vertimo veiklą verčiant italų literatūrą apdovanota Italijos žvaigždės kavalieriaus ordinu (onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della “Stella d’Italia”).