JOSÉ ORTEGA Y GASSET

Vertimo skurdas ir spindesys

Iš ispanų kalbos vertė Linas Rybelis

Publikuota: Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštyje „Metai“, 2012 Nr.10 (spalis)

Nariams

Naujienlaiškis