Irena Potašenko

Pagaliau „Užrašai iš pogrindžio“

Fiodoras Dostojevskis. Apysakos.
T. 1: apysakos „Antrininkas“, „Užrašai iš pogrindžio“ ir apybraiža „Žiemos pastabos apie vasaros įspūdžius“.
Sudarė, iš rusų k. vertė ir paaiškinimus parengė Ramutė Rybelienė. V.: Margi raštai, 2010. 405 p.
 

Pirmą kartą lietuvių kalba

Nejaugi išties nėra galimybės lietuviškai perskaityti „Užrašų iš pogrindžio“ – pirmą kartą 1864 m. žurnale „Эпоха“ publikuotos rusų literatūros klasiko Fiodoro Dostojevskio (1821–1881) apysakos, apie kurią Friedrichas Nietzsche sakė, kad šiame kūrinyje klykte klykia tiesa, o Jeanas-Paulis Sartre’as laikė egzistencializmo filosofijos versme? Su šiuo klausimu susidūriau 2010 m., rašydama straipsnį apie antiutopijos žanro pradininko Jevgenijaus Zamiatino romaną „Mes“, kuriame plėtojami šios Dostojevskio apysakos motyvai, kai norėjau pacituoti garsųjį pasvarstymą apie gyvenimo prasmę: „Gali būti, kad tikslas, į kurį veržiasi žmonija, yra kaip tik pats nenutrūkstamas jo siekimo procesas, kitaip tariant, pats gyvenimas, o ne tikslas kaip toks, nes šis, suprantama, turėtų būti ne kas kita kaip dukart du keturi, taigi formulė, bet juk dukart du keturi – tai jau ne gyvenimas, ponai, tai mirties pradžia.“ Drauge su redaktore Vitalija Pilipauskaite išnaršėme bibliotekas ir supratome, kad šis kūrinys, kurį įprasta vadinti savotiška Dostojevskio penkiaknygės (ją sudaro romanai „Nusikaltimas ir bausmė“ (1866), „Idiotas“ (1868), „Demonai“ (1872), „Jaunuolis“ (1875) ir „Broliai Karamazovai“ (1880), uvertiūra, į lietuvių kalbą dar neišverstas. Taigi labai džiugu, kad leidykla „Margi raštai“ ėmėsi šio svarbaus, atsakingo ir sunkaus darbo – lietuvių skaitytojai iš tiesų gali pasidžiaugti pirmąkart lietuviškai išleista klasika: apysaka „Antrininkas“ (1843) – vienu iš ankstyvųjų rašytojo kūrinių, apysaka „Užrašai iš pogrindžio“ (1864) ir apybraiža „Žiemos pastabos apie vasaros įspūdžius“ (1863), parašytomis Rusijos imperijoje vykusių reformų, susijusių su baudžiavos panaikinimu, fone. Beje, du pastaruosius kūrinius Dostojevskis parašė po 7 metų tremties ir 4 metų katorgos, kuria paskutinę minutę buvo pakeista 1849 m. rašytojui skirta mirties bausmė (kartu su Dostojevskiu nuteistas Grigorjevas neišlaikė ir pamišo, – plačiau su šiais įvykiais susijusius išgyvenimus rašytojas aprašė romane „Idiotas“)…

Dostojevskis blizgiu viršeliu

Papriekaištauti leidėjams galima gal tik dėl bibliografinių duomenų išdėstymo. Pavyzdžiui, informaciją, kad visos šiame tome publikuojamos apysakos yra išverstos iš „naujausiame ir pilniausiame akademiniame trisdešimties tomų Dostojevskio raštų rinkinyje (1972–1990) išspausdintų tekstų“, radau tik komentaruose knygos gale. Nežinau, kaip kam, bet man tai sukėlė nepatogumų… Juk egzistuoja susitarimas tokio pobūdžio informaciją spausdinti titulinio lapo antrajame puslapyje… Na ir dar tas blizgus viršelis, kurį jau minėjau… Blizgus kakučio spalvos viršelis… Kam šovė į galvą mintis taip įrišti Dostojevskį? Pasibaisėtina… Juo labiau kad rusams tokios sąvokos kaip глянцевый журнал, глянцевая обложка labiausiai asocijuojasi su glamūru, prabangiu kiču, grynų gryniausia komercija… Tai, manau, tikrų tikriausia kiaulystė.

Apie chtoniškąsias dvasios gelmes

Kita tikrų tikriausia kiaulystė, kalbant apie klasiką, – visokie adaptuoti jos variantai ir leidiniai, panašūs į „Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры“. Jų dabar – nors vežimu vežk. Kalbėdamas apie meno kūrinį visada jauti, kokios beviltiškos ir begėdiškos pastangos papasakoti, „apie ką“ knyga, paveikslas, simfonija… Informacijos ne per daugiausia. Emocijų – nulis. Katarsis… Vis dėlto pradėsiu kaip įprasta… Trumpai tariant, „Užrašai“ sudaryti iš 2 dalių – pirmoji dalis „Pogrindis“. Iš pirmo žvilgsnio tai – keturiasdešimtmečio atsiskyrėlio, vadinančio save pogrindžio pele, kuris esą ir yra tikrasis „Užrašų“ autorius, sniaukrojimai. Viršūnė, be abejo, yra jo samprotavimai apie neįmanomybę priešintis gamtos dėsniams, „nes dukart du – matematika. Pamėginkite paprieštarauti. […] Siena, vadinasi, ir yra siena“ (271). Toliau jis daro labai būdingą rusų literatūros veikėjams (visi tie vadinamieji „nereikalingi žmonės“: Aleksandro Puškino Oneginas, Michailo Lermontovo Pečiorinas, Ivano Gončiarovo Oblomovas) išvadą, kad „tiesioginis, dėsningas, betarpiškas sąmonės vaisius – tai inercija, tai sąmoningas sėdėjimas-sudėjus-rankas“ (275), nes svarbiausia – „kad žmonės vis dar žmonės, o ne fortepijono klavišai, kuriais nors ir groja savo rankomis patys gamtos dėsniai, tačiau grasina „prisigroti“ prie to, kad, išskyrus kalendorių, ir panorėti nieko nebus galima“ (288), „nes juk visą žmogiškumo esmę, regis, ir iš tikrųjų sudaro tik tai, jog žmogus be paliovos įrodinėtų sau, kad jis žmogus, o ne kaištukas“ (288). Todėl neįmanoma, kad žmogaus valia sutaptų su jo „normaliais interesais, su gamtos dėsniais ir su aritmetika“ (288), nes „dukart du ir be mano valios bus keturi“ (289). Pasak „Užrašų“ autoriaus, žmogus – tai kuriantis gyvūnas, kuriam „skirta sąmoningai siekti tikslo“, „amžinai ir nepaliaujamai tiesti sau kelią nesvarbu kur“ (289), nes „siekti žmogus mėgsta, o pasiekti jau ir nelabai“ (291). Polemizuodamas su tais laikais populiariomis pozityvizmo ir socializmo idėjomis, kuriomis pats žavėjosi jaunystėje, rašytojas šiuo kūriniu išreiškia abejonę dėl teiginio, kad žmogus mėgsta vien gerovę: „žmogus kartais baisiai mėgsta kentėti, net aistringai, ir tai faktas. […] Kančia – juk tai vienintelė sąmonės priežastis“ (291). Todėl toliau, matyt, norėdamas užplukdyti savo sąmonę ant rifų, jis nusprendžia paaitrinti seną žaizdą ir mintimis sugrįžta į tuos laikus, kai jam tebuvo dvidešimt ketveri, ir pateikia skaitytojui apysaką „Apie šlapią sniegą“. Taip vadinasi antroji kūrinio dalis. Šioje dalyje pasakojama apie vieną iš svarbiausių „Užrašų“ autoriaus gyvenimo epizodų – apie susidūrimą su Liza, prostitute, kuriai, pasinaudojęs už skolintus pinigus bordelyje ir norėdamas pasimėgauti galia, jis pradeda piešti niūrią vis labiau į dugną grimzti pasmerktos merginos ateitį, kaip kontrastą pateikdamas šviesių laimingos motinystės šeimoje vaizdų ir sužadindamas viltį. Sukėlęs isterišką raudą ir tuo pasitenkinęs, jis išeina, palikęs Lizai savo adresą. Po kelių dienų ši ateina, vildamasi atrasti meilę ir išsigelbėjimą. Pasakotojas, šlykštėdamasis skurdu ir purvu, kuriame gyvena, bodėdamasis pats savimi, nekęsdamas jos už tai, kad pamatė jį tokį, koks yra, dar kartą ja pasinaudoja („Kaip aš nekenčiau jos ir kaip mane traukė prie jos tą valandėlę! Vienas jausmas kurstė kitą. Tai buvo panašu vos ne į kerštą!..“, 376) ir įspraudžia į delną 5 rublius, kaip prostitutei. Išeidama ši nemačiomis palieka penkrublę ant stalo. Pasakotojas puola vytis, bet Lizos nebėra, tik krinta šlapias sniegas… Čia, kaip sakoma, tai, kas matyti plika akimi. Tačiau filosofas ir teologas Georgijus Florovskis (1893–1979) rašė: „Dostojevskis aprašė ir vaizdavo ne sielos, bet dvasios tikrovę. Jis atspindėjo žmogaus dvasios pirmavaizdį, jos chtoniškąsias gelmes, kuriose Dievas grumiasi su velniu, kuriose sprendžiamas žmogaus likimas.“

Žmogaus dvasios organas

Ar įdomus ir ar įkandamas šis gilusis kūrinio klodas šiuolaikiniam skaitytojui? Klausimas anaiptol nėra tuščias ir jį užduoda ne tik panelės mokytojos. Žmogaus dvasios organas yra kalba, – rašė mūsų literatūros klasikas Antanas Baranauskas. Taigi kalbos būklė bent iš dalies atspindi ir dvasios būklę. JAV filosofo ir filologo Michailo Epšteino (g. 1950) duomenimis, per pastaruosius pusantro šimto metų iš rusų kalbos sparčiai nyko etinius ir estetinius idealus atspindinti leksika, o svarbiausias etikos kategorijas išreiškiančios sąvokos neįtikėtinai susiaurėjo, jose nebeliko aiškios gėrio ir blogio skirties. Atlikęs statistinius skirtingų laikotarpių žodynų tyrimus, Epšteinas priėjo prie išvados, kad dorovinis rusų kalbos jautrumas (нравственная чуткость языка), jos gebėjimas skirti ir artikuliuoti pagrindines etikos sąvokas sumažėjo beveik šešis kartus. Pasak Epšteino, stulbina, kaip mažai naujų žodžių – vos apie 20 tūkstančių – atsirado rusų kalboje per minėtą laikotarpį, turint omeny visas revoliucijas, mokslo pažangą, karus ir krizes. Tačiau dar labiau stulbina tai, kaip susiaurėjo labiausiai su dorove susijusių žodžių „gėris“ ir „blogis“ šaknų darybos lizdai… Svarbiausias etikos sąvokas išreiškiančių žodžių, tokių kaip: целомудрие, смирение, терпение, грех, любовь, turinio nykimą fiksuoja ir… įtvirtina žodynai. Apie panašaus pobūdžio lietuvių kalbos tyrimus neteko girdėti. Tačiau nuojauta sako, kad panašūs procesai vyksta ir mūsų kalboje. „Žodis „nuodėmė“ dabar nedažnai vartojamas…“ – sveikindamas „Auksinės lupos“ apdovanojimą gavusį redaktorių Petrą Kimbrį atsiduso poetas ir vertėjas Antanas Gailius.

Tiesa yra ir tai, kad Mikalojaus Daukšos „Prakalbą į malonųjį skaitytoją“, jog kalba yra „pilietiškumo tėvas, valstybės sargas“, dažnai cituojame, o Baranausko mintį apie kalbą kaip apie žmogaus dvasios organą ir genties moralinių vertybių saugyklą lyg ir primiršome… Bet kam reikalingas kelias, jei jis neveda į šventovę?

Išpuoselėtas vertimas

„Užrašai iš pogrindžio“, kurių vertimą čia ir ketinu recenzuoti, – elitinė literatūra. Ir tikriausiai labiausiai sudomins studijuojančius literatūros ir filosofijos istoriją, tuos, kurie domisi Dostojevskio kūryba, jo idėjų geneze. Gal jais nuoširdžiai susidomės ir į sudėtingas dvasines paieškas įnikę paaugliai, kuriuos, kaip ir apysakos pasakotoją, slegia nepakeliamas „aš tai vienas, o jie taigi visi“? Juk ontogenezė atkartoja filogenezę?

Tuomet reikėtų pasidžiaugti, kad jie galės naudotis puikiu Ramutės Rybelienės vertimu. Lietuviški „Užrašai iš pogrindžio“ – su meile parengtas, išpuoselėtas tekstas. Vertėjos darbas nusipelno ir pagarbos, ir pagyros. Skaičiau grožėdamasi.

Svarbiausia – pagauta kūrinio visuma. Atkurta įtempta, nervinga, trūkčiojanti intonacija. Kalba žodinga. Istorinis koloritas itin skoningai perteiktas taupiomis ir stilingomis priemonėmis: ne barbariškai skambančiais archaizmais, – jų vertėjai beveik neprireikė, gal tik išskyrus „veršką“ (305 ir kt.) ir dar vieną kitą senesnį žodį, kuris neapsunkina skaitymo, – o dalyvine kalba (заклокотал – „buvau beimąs kunkuliuoti“ (319), в некоторой тоске – „maudžiančia širdimi“ (316); rečiau vartojamais prieveiksmiais ir dalelytėmis „andai“, „rasi“, sinonimais (как будто я уже давно выжил из всего этого – „tarytum aš jau seniai seniai visa tai nubuvau“ (341), „O ir vylius juk taip lengvai subūna su jausmu“ (347); taikliai pasirinktais frazeologinių junginių atitikmenimis (меня он постоянно держал ни во что – „mane jis visada laikė perniek“ (318); vaizdingais veiksmažodžiais (трусил в должность – „bidzenau į tarnybą“ (343) ir t. t. Kaip rusų daiktavardžio кутила atitikmuo labai šauniai pavartotas Jono Jablonskio taisytas, bet Kazio Būgos ir Prano Skardžiaus reabilituotas „ūžauninkas“ (359). Šauniai išsisukta: казарменно-поручичий успех – „jam puikiai sekėsi kareivinėse, kai tapo poručiku“ (317) ir kt.

Manau, labai teisinga ir tai, kad skyryba išlaikyta kaip originale: „Antra vertus, ką aš čia? – visi taip daro; ligomis juk ir giriasi, o aš, ko gero, užvis labiausiai. Nesiginčysim; mano prieštaravimas absurdiškas“ (266). Beje, Dostojevskis keistą skyrybą ir originalią rašybą – net rašybos klaidas – naudoja kaip stilistines priemones, pvz.: Раз поутру, хоть я и никогда не литературствовал, мне вдруг пришла мысль описать этого офицера в абличительном виде, в карикатуре, ввиде повести. Я с наслаждением писал эту повесть. Я абличил, даже поклеветал; фамилию я так подделал сначала, что можно было тотчас узнать, но потом, по зрелом рассуждении, изменил и отослал в «Отечественные записки». Но тогда еще не было абличений, и мою повесть не напечатали. Vertėja tikriausiai neatkreipė dėmesio į pastarąją detalę, o gaila, nes абличительный vietoj обличительный išreiškia ironišką požiūrį į vadinamąjį demaskavimą: „Sykį paryčiais, nors aš niekada nesitaikiau į rašytojus, man staiga šovė mintis pliekiamai, karikatūriškai aprašyti tą karininką apysakoje. Aš su pasimėgavimu rašiau tą apysaką. Aš išpliekiau, netgi apšmeižiau; pavardę iš pradžių sugalvojau tokią, kad iškart buvo galima atpažinti, bet paskui, nuodugniai apsvarstęs, pakeičiau ir nusiunčiau į „Otečestvenyje zapiski“. Bet tada dar nebuvo demaskavimų (= „dimaskavimų“) ir mano apysakos neišspausdino“ (306).

Dostojevskio naujadarai

Beje, Dostojevskis mėgdavo pasigirti pirmą kartą literatūroje pavartojęs vieną ar kitą žodį. Kai kurie iš jų vėliau tapo itin populiarūs, pvz., veiksmažodis стушеваться, kurio istoriją rašytojas aprašo publicistiniame veikale „Dnevnik pisatelia“ („Rašytojo dienoraštis“, 1873–1881). Jis teigia pirmą kartą pavartojęs šį žodį 1846 m. apysakoje „Antrininkas“. Rašytojas sakėsi sugalvojęs jį dar tėvo despoto liepimu studijuodamas Inžinerijos mokykloje, kur reikėdavę tušu daryti daug brėžinių. Šis žodis reiškiąs „nemačiomis pranykti be pėdsako“… Vertėja šiuo atveju vartoja tik neutralų veiksmažodį „pranykti, išnykti“: Но я раздумал и предпочел… озлобленно стушеваться – „Tačiau aš apsigalvojau ir nusprendžiau… įniršęs pranykti“ (305). Situacijos paradoksalumą – juk kalbama apie beprotiškų ambicijų protrūkį ir jų absoliučiai neadekvačią išraišką – šiuo atveju vertime geriausiai perteikia daugtaškis… Мне было больно; я спешил уйти, стушеваться – „Man buvo skaudu, aš skubėjau išeiti, išnykti“ (357). Turint omeny ypatingą rašytojo santykį su šiuo veiksmažodžiu ir tai, kad kūrinio parašymo laikotarpiu jis buvo suvokiamas kaip naujadaras, peršasi mintis, kad čia buvo galima pavartoti ir vaizdingesnės leksikos, gal net frazeologinių junginių… Pvz.: „Tačiau aš apsigalvojau ir nusprendžiau įniršęs… prašapti“, „Man buvo skaudu, aš skubėjau išeiti, kaip dūmas pranykti.“

Kitas Dostojevskio naujadaras покиватель. Vladimiro Dalio žodyne nurodyta, kad šis žodis sietinas su liaudies šnekamojoje kalboje vartotu киватель – taip būdavo vadinamas linkčiojantis galva, merkiantis akį ar kitaip kam duodantis slaptą ženklą žmogus. Я все это знаю, лучше всех этих опытных и премудрых советчиков и покивателей знаю – „Aš visa tai žinau, geriau už visus tuos patyrusius ir didžiai išmintingus linkčiotojus žinau“ (265). Ir nors LKŽ šio žodžio nėra, teko įsitikinti, kad interneto erdvėje jis plačiai vartojamas nemąstančio beveidžio – prisitaikėlio – reikšme. Ką reiškia žodžių junginys cандальный нос, be komentarų galėjo suprasti nebent Dostojevskio amžininkai. Šis būdvardis siejamas su veiksmažodžiu насандалить ir reiškia „išdažyti, ištepti santalo dažais“, – tokiais atvejais nederėtų tenkintis „girtuoklio nosimi“, bet paieškoti ekspresyvesnių priemonių, pvz., „mėlynanosis“ ir pan. Ekspresyvų pasakymą клубничка versti „erotika“ (317) – visiškai kito stilistinio registro žodžiu – taip pat negerai…

Kiek suabejojau ir tokios svarbios kategorijos kaip cамостоятельное хотенье vertimu į „savarankiškas noras“ (281). Savarankiškas – tai „veikiantis pats“, kalbant apie asmenį, arba nepriklausomai atliekamas, kalbant apie veiksmą… Tačiau kaip suktis šiuo atveju, neišmanau… Tikriausiai tai atvejis, kai tenka rinktis iš kelių blogybių… Tačiau dėl чувство собственного унижения vertimo būsiu kategoriškesnė: Ну разве можно, разве можно хоть сколько-нибудь уважать себя человеку, который даже в самом чувстве собственного унижения посягнул отыскать наслаждение? – „Na, argi gali, argi gali nors kiek save gerbti žmogus, kuris net pačiame nusižeminimo (= pažeminimo) jausme kėsinasi surasti malonumą?“ (274) „Nusižeminimas“ būtų смирение. Bet apie šią dorybę „Užrašų iš pogrindžio“ pasakotojas nekalba. Jį valdo puikybė. Paradoksas, kurį atskleidžia Dostojevskis, kaip tik ir yra tas, kad puikybė gyvena simbiozėje su pažeminimu, juo minta. Ir ta simbiozė dar labiau atskiria nuo kitų žmonių, uždaro į pogrindį. Norėtųsi patikslinti ir šio sakinio vertimą: Видел я его тоже один раз в театре, в третьем ярусе, уже в аксельбантах – „Sykį dar mačiau jį teatre, trečiame aukšte (= trečio aukšto balkone), jau su akselbantais“ (317).

Truputis apie nuodėmes

Kelia abejonių vieno labai svarbaus Dostojevskiui (svarbiausio, kaip minėjau pradžioje!) semantinio lauko, susijusio su Kristumi ir tikėjimu, leksemų vertimas, pvz.: psalmės giedamos, ne dainuojamos, todėl trikdo sakinys: „Pradės skaityti Psalmyną tyliu, ramiu balsu, prodainiu (= progiesmiu), nelyginant prie numirėlio“ (365). Воскреситель Dalio žodyne aiškinamas kaip prikeliantis iš mirusiųjų, suteikiantis išganymo viltį, padedantis atgimti: Господь мой – воскреситель – „Viešpats mano gaivintojas“. Mano galva, „prikėlėjas“ sakinyje „Prikėlėjas, buvęs didvyris… (374) šio turinio neatliepia. Gal čia geriau tiktų „Išganytojas“? Beje, jei jau pradėjome kalbą apie kintančias reikšmių sistemas, knieti pridurti, kad dabartinėje rusų kalboje žodis воскреситель labai plačiai vartojamas… kalbant apie kompiuterinius žaidimus, aparato, „atgaivinančio“ kritusius mūšyje karius, reikšme…

Kaip danguje, taip ir žemėje – vertimo tekste pasitaikė viena kita korektūros klaidelė, pvz.: „iki grabo lentos, ne (= nes) jie kvailiai“ (301). Mano ausiai per daug įkyrūs pasakymai su „vien tiktai“ (290, 291, 318, 291). Juo labiau kad universitete mane mokė, jog nei „vien tiktai“, „nei vien tik“ geriau nevartoti – visiškai pakanka „vien“ arba „tik“, kad nebūtų kaip toj dainoj: „Aš laukiu tavęs, juk žinai, esu vien tik tavo tiktai…“ Viena iš problemų, su kuriomis susidūrė vertėja, – Dostojevskio pleonazmai, tokie kaip: не разврат, а развратишко (262) – „ne ištvirkavimą, bet niekingą paleistuvystę“ (303); мученья и мученьица (269) – „visos tos kančios ir kankynės“ (312). Ką reiškia tos mažybinės priesagos, kokius stilistinius niuansus jos perteikia? Derėtų pridurti, kad deminutyvai – vienas iš būdingiausių Dostojevskio stiliaus bruožų. Jų vertimą komplikuoja tai, kad lietuvių kalboje, tautosakoje deminutyvai konotuojami teigiamai, todėl vertėjui perteikti tokius darinius kaip самый экономичный и жёлтенький вид (270) – „gana skurdžius ir pageltusius“ (314) išties nelengva.

Šiek tiek apie žemiškąją galybę

Visgi kai kurie dalykai vertėjai praslydo pro akis, pvz., производствo visur verčiama kaip „gamyba“: cпособный рассуждать об одном производстве verčiama „sugebantis postringauti vien tiktai apie gamybą“ (318, 314 ir kt.). Rusų производство reiškia ne tik gamybą, bet ir paaukštinimą (производство в капитаны); teiseną; reikalų tvarkymą apskritai; o rusų kanceliarinėje kalboje populiarūs posakiai, tokie kaip: производство следствия, производство выборов, производство съёмки, reiškia tik tiek, kad atliekamas veiksmas, pavadintas antruoju žodžiu, todėl verčiant pirmasis neretai gali būti praleidžiamas: производство съёмки – tiesiog „filmavimas“… Taigi su ta „gamyba“ reikėtų labai atsargiai… Buvo galima išvengti tautologijų ir verčiant sakinį Я и прежде жил в этом углу, теперь я поселился в этом углу – „Aš ir anksčiau gyvenau šitame kampe, bet dabar aš apsigyvenau (= įsikūriau) šitame kampe“ (265).

Paraginęs vežiką ir sudrožęs šiam per kuprą, pasakotojas, apie kurį, beje, pasakytina, kad jis vardo neturi, priešingai nei jo tarnas Apolonas (senovės graikų šviesos, saulės, pranašysčių dievas, meno globėjas, dievas kariautojas) ir mergina iš viešnamio Liza (hebrajiškos kilmės vardas, reiškiantis „šlovinančioji Dievą“, „prisiekianti Dievu“, „romioji“, „ištikimoji“), – derėtų nepamiršti, kad Dostojevskiui vardų semantika be galo svarbi! – pavadina šį земская сила. Vertimo tekste tai skamba kaip „žemiškoji galybė“ (338). Negaliu su tuo sutikti. Reikalas tas, kad zemstvos, kitaip žemietijos (rus. земства, земские учреждения), – tai renkami vietos savivaldos organai, įsteigti 1864 m. Taigi tai viena iš to meto Rusijos politinio gyvenimo aktualijų, neva pažangių. Tačiau tikrovėje, nustačius turto, išsimokslinimo ir kt. cenzą, zemstvų reforma labiausiai buvo siekiama kompensuoti dvarininkams valdžią, kurios šie neteko panaikinus baudžiavą. Taigi pavadindamas zemstvos pajėgomis vežiką, kuriam pats tranko kumščiu per sprandą, „Užrašų“ pogrindininkas išreiškia požiūrį į šalyje vykdomas reformas.

Gal tokių apsirikimų verčiant būtų mažiau, jei į Dostojevskį nebūtų žiūrima kaip į ikoną… Rašytojo amžininkai prisimena, kad jis turėjo puikų, labai savitą humoro jausmą. Vienaip ar kitaip tai galima užčiuopti ir visuose jo kūriniuose. Dostojevskis mokėsi iš Nikolajaus Gogolio, Charleso Dickenso, Michailo Saltykovo-Ščedrino ir jais sekė, jo kūryboje klesti visų rūšių komizmas – tai vienas iš būdingiausių rašytojo stiliaus bruožų. Thomas Mannas jį net vadino „didžiuoju humoristu“! Tačiau Dostojevskio komizmas labai paslaptingas, specifinis. Jį sunku aprašyti. Sunku perteikti.

Vienas iš didžiausių Dostojevskio stiliaus išmanytojų Michailas Bachtinas kalba apie „redukuotą juoką“: šis juokas „nulemia paveikslo struktūrą, bet pats nuslopinamas iki minimumo: mes tarsi matome juoko pėdsaką vaizduojamos tikrovės struktūroje, bet paties juoko nebegirdime“. Skaitant apysaką lietuviškai ne kartą aplankė mintis, kad vertimas puikus, bet jame trūksta juoko pėdsako…

Baigdama norėčiau dar kartą padėkoti leidinio iniciatoriams ir vertėjai Ramutei Rybelienei ir palinkėti sėkmės toliau pažindinant lietuvių skaitytojus su dar nežinomu Dostojevskiu.

LLVS projektą „Publikacijų apie vertimo teoriją ir praktiką skatinimas“ remia LR kultūros rėmimo fondas

Nariams

Naujienlaiškis