Butkuvienė, Karolina. Generalization and concretization in the context of translation transformations (Translating from English into Lithuanian). Jaunųjų mokslininkų darbai  2004 Nr. 2, p. 6-13.

Straipsnis įvardija ir analizuoja konkrečių vertimo transformacijų raišką, akcentuojant generalizaciją ir konkretizaciją. Pabrėžiama, kad generalizacijos ir konkretizacijos atvejų skaičius labai nežymiai skiriasi mokslinėje literatūroje. Tuo tarpu grožinėje literatūroje konkretizacijos atvejų yra dvigubai daugiau nei generalizacijos. Straipsnyje pateikta teorinė medžiaga apie vertimo transformacijas, pabrėžiama jų svarba. Vertimo transformacijos išsamiai nagrinėjamos ir skirstomos į gramatines ir leksines. Pateikta grožinės ir mokslinės literatūros pavyzdžių.

Nariams

Naujienlaiškis