IRENA POTAŠENKO
 
Eduardas Limonovas apie nesėkmę ir sėkmę

Eduard Limonov. Nevykėlio dienoraštis. Romanas. Iš rusų k. vertė Darius Pocevičius. K.: Kitos knygos, 2010. 160 p.

Publikuota: Šiaurės Atėnai 2010-12-03

Mano Limonovas liko tarp runkelių. Buvau apsiėmusi ravėti 0,5 ha. Iš dalgio pagamintas kauptukas, iki horizonto – vagos. Galulaukėj – kalvelė. Ant tos kalvelės kadaise būta sodybos: lyg ir puodų šukės, lyg ir ugniakuro liekanos, – pokariu numelioruotosios keramikos laikotarpis? Persiropšti per tą kalvelę mojuodama kauptuku, atsisėdi ant griovio krašto, perskaitai kelis puslapius ir atgal. Kedeni kedeni tą kultūrinį sluoksnį: „U nas byla Velikaja Epocha“…

Dešimtys knygų atmintyje nepaliko nė mažiausio pėdsako, o šita knyga man ir dabar brangi. Prisimenu daugybę detalių: štai proletarai švilpiant bomboms neįleidžia į slėptuvę motinos su kūdikiu ant rankų… Pasakotojui išsprūsta žiauroka replika: „Tikiuosi, jie mirė kentėdami baisiausias kančias…“ Šeimos albumas, kuriame nuotraukos klijuojamos taip, kad atitiktų vyraujančią ideologiją: viena meilė, viena tiesa, viena tėvynė. Pirmosios Liubkos, kurios sąmonė atsisako priimti brendimą ir su juo susijusius pokyčius, menstruacijos… Pagrindinis veikėjas, kentėdamas baisiausias fizines ir dvasines kančias, prideda į kelnes per vakarėlį, Kremliaus kurantams iškilmingai mušant Naujuosius metus… Kas yra ta Didžioji Epocha? Ir kur toji didybė? Žvelgiant vaiko akimis, visos epochos atrodo vienodai menkos… Beje, čia prisiminiau filosofės Nidos Vasiliauskaitės replikas apie vaikystėje stebėtus Sąjūdžio dėdes ir tetas…

„Slaptasis sąsiuvinis“ ar „Nevykėlio dienoraštis“?

Taigi kaip šiame kontekste atrodo „Nevykėlio dienoraštis“? Manęs – kaip ir anksčiau šią knygą recenzavusio Mariaus Plečkaičio („Š. A.“, III.19) – neįtikina tvirtinimai, kad ši knyga „laikoma aukščiausia E. Limonovo kūrybos viršūne“: ir „viršūne“, ir „aukščiausia“ – to tai jau tikrai per daug. O kalbant apie lietuvišką leidimą, tai šiuos teiginius diskredituoja ir kiti trūkumėliai: be jau minėto pleonazmo knygos viršelyje išspausdintoje anotacijoje, baltu ant juodo (sic!) užfiksuota šiurkšti gramatikos klaida: „jis ėmėsi rašyti dienoraštį, kuriame apmąstė savo nevykėliškumo priežastis ir priėjo radikalios išvados (= priėjo radikalią išvadą, priėjo prie radikalios išvados), kad šios civilizacijos neįmanoma reformuoti, ją reikia visiškai sugriauti…“ Esą tokia ir yra radikalioji šio kūrinio idėja… Tačiau ar tai tiesa? Pradėkime kad ir nuo pavadinimo. Nors rusiškai skamba kaip Дневник неудачника, или Секретная тетрадь – lietuviškas vertimas nežinia kieno valia pervadintas į „Nevykėlio dienoraštį“. Kitaip tariant, iš pavadinimo beliko vos pusė… Neperteikta labai svarbi informacija. Tai, ką autorius lokalizuoja Slaptajame sąsiuvinyje, – o tai yra sritis, kur glūdi stipresnis ar silpnesnis, rečiau ar dažniau, vienokiomis ar kitokiomis aplinkybėmis (pavyzdžiui, po ilgo priverstinio badavimo, kurį taip pat aprašo Limonovas) išlendantis kiekvieno žmogaus: „Na, dabar aš jums parodysiu!“, – paverčiama visa apimančiu dalyku.

Na, o apsišvietusi publika, žinoma, supras ir įvertins gera humoro doze užtaisytą granatą ant citrinos geltonumo knygos viršelio, už kurį reikėtų padėkoti dailininkei Marijai Mlinkauskaitei, – tiek granata, tiek spalva – aliuzija į autoriaus slapyvardį…

Turtuoliai irgi verkia

Taigi nors Dariaus Pocevičiaus vertimas turtingas žodyno požiūriu, stilingas, muzikalus, – ko vertas vien puikiai perteiktas kūrinio kompozicinį karkasą palaikantis mušamųjų – keiksmažodžių – ritmas, visgi susidarė įspūdis, kad šiaip jau ši knyga daugeliu požiūrių, taip pat ir stiliaus, yra įdomesnė, nei ją bandoma pateikti lietuviškai. Pavyzdžiui, Limonovas mėgsta elipses: Они воспитанны, прилежны, никогда не скажут, не нарушают. Be išleidimų šis sakinys galėtų skambėti taip: Они воспитанны, прилежны, никогда (плохого слово) не скажут, (правил) не нарушают. Rašytojas čia kalba apie tai, kad net labai turtingų žmonių (suprask, tai – kitos, pavykėlių, genties atstovai), dažniausiai moterų, akyse kartais įžvelgia klaikų liūdesį. Vienu sakiniu perteikiama tai, kad šių žmonių gyvenimas įspraustas į griežčiausius rėmus, ankštas ir sustabarėjusias formas, kurias kalbos lygmenyje atitinka klišės. Skaitytojas priverstas jas rekonstruoti, vadinasi – ir išgirsti. Taip sukuriama erdvė minčiai: tai ko visgi nepasakys, nepažeis? Kokia visų tų taisyklių ir tabu prasmė? Tačiau nekūrybiškas šio sakinio vertimas: „Jos išauklėtos, padorios, niekada nieko nepasakys, nieko nepažeis“ (12) – neperteikia, kokios sudėtingos moralinės ekvilibristikos sąlygomis gyvena ir ką priversti aukoti pavykėliai… Beje, dar norėtųsi pažymėti, kad rusų būdvardis прилежный – iš vaikams auklėti skirto žodyno ir reiškia „stropus, uolus, pastangus“. Pakeitus šį būdvardį žodžiu „padorios“ prarandama labai svarbi informacija, kuri susieja pavykėlius su stropaus mokinio, uolaus darbuotojo ir vykdytojo semantiniais laukais: „Jos išauklėtos, uolios, niekad nepasakys, nepažeis…“

Agurko sėklos iš…

Dar vienas pavyzdys: Утро. Взглянул в унитаз на свое говно. Огуречные зернышки торчат из. „Rytas. Žvilgtelėjau į savo išmatas unitaze. Kyšo agurko sėklos“ (56) – „Rytas. Žvilgtelėjau į savo išmatas unitaze. Agurko sėklos kyšo iš.“

Kartais nepastebėti praslysta tropai, pavyzdžiui, metonimija: Мычали коровы, грозил рогами бык, падали и вздымались пейзажи, вечерами за камышовым озером орала украинская песня, студентка Нина и тракторист, наверное, ненавидели меня в это лето. „Mūkė karvės, ragais grasino bulius, kilo ir leidosi peizažai, vakarais už meldų ežero girdėjosi rėksmingos ukrainiečių dainos (= plyšojo ukrainietiška daina), o studentė Nina su traktoristu (= traktorininku) tą vasarą turbūt manęs rimtai nekentė“ (107).

Klasikinis vyriškas riktas

Kai kurie netikslumai verčia dar kartą susimąstyti apie meninio vaizdo kūrimo principus ir tai, kad vertėjas, kaip ir autorius, turi nuolat vaizduotės akimis matyti tai, apie ką rašo: Была у меня Лысая певица. Я обнаружил, что у нее увеличилась грудь. Я спросил – не кажется ли мне. Она подтвердила без комментария – «нет, не кажется, увеличилась». „Apsilankė pas mane Plikagalvė dainininkė. Pastebėjau, jog jos krūtinė padidėjusi. Paklausiau, gal man tik taip pasirodė. Atsakė be jokių komentarų – „ne, nepasirodė, pasididinau“ (105). „Pasididinau“ – tai koketavimas. Jei ne koketavimas – tuomet išsamus atsakymas, o juk sakoma: „atsakė be jokių komentarų (= patvirtino be jokių komentarų)“. Tai akivaizdžiai disonuoja su bendra mizanscenos nuotaika, su kupina sutrikimo ir slepiamo liūdesio intonacija, – juk Plikagalvė Dainininkė (beje, tai dvinarė pravardė, todėl abu dėmenys turėtų būti rašomi didžiosiomis raidėmis) nėščia ir eis darytis aborto… Čia pritrūko įsiklausymo. Arba vertėjas, – iš anksto atsiprašau, jei klystu, – tiesiog nesuprato teksto: увеличилась грудь reiškia „krūtinė padidėjo“, bet ne „krūtinę pasididinau“… „Pasididinau krūtinę“ rusiškai būtų увеличила свою грудь.

Tarp šiukšlių ir dada

Bičiulio pakviestas į Hanso Arpo, vieno iš dadaizmo pradininkų, parodą, „Nevykėlio dienoraščio“ veikėjas pasiūlo kur kas rafinuotesnę pramogą: „Po kelių valandų mes patraukėme gatvėmis ir atidžiai stebeilijomės į viliojančias šiukšles (su kelnėm? su batais? su marškiniais? su auksu?), į viliojamai šnopuojančius juodus šiukšlių maišus – juos įsijautę apžiūrinėjome, uostinėjome – lūkuriuojantys atsitiktinumų medžiotojai. Kur kas įdomiau už Arpą“ (100). Vertėjas tik truputį pasavavaliavo, pakeitė konstrukciją, ir skaitantysis įstringa… Originalo sakinys sukonstruotas nepažeidžiant kalbos linijiškumo – taip, kad skaitytojas iš karto suprastų, jog kalbama apie viliojančius šiukšlių maišus, kuriuose gali būti skliaustuose išvardytų daiktų: Через два часа мы пошли по улицам, погружая взоры в заманчивые пакеты (с брюками? с туфлями? с рубашками? с золотом?), заманчиво отдувающиеся черные мешки – разглядывающие, вовлеченные, принюхивающиеся, – ожидающие охотники за случайностью. Dalyvis „šnopuojančius“ čia taip pat kelia abejonių, nes turi kartotinio veiksmo atspalvį, o šiukšlių maišas atsipučia (atsipučiančius, atsidūstančius, kvapčiojančius, atsišniokščiančius, atsišvokščiančius) tik kartą – tada, kai yra suspaudžiamas arba atlaisvinamas jį greitai atrišus: „Po kelių valandų mes patraukėme gatvėmis ir atidžiai stebeilijomės į viliojančius maišus (su kelnėm? su batais? su marškiniais? su auksu?), į viliojamai kvapčiojančius juodus šiukšlių ryšulius – juos įsijautę apžiūrinėjome, uostinėjome – lūkuriuojantys atsitiktinumų medžiotojai. Kur kas įdomiau už Arpą.“

Kaugė, gniūžtė ar stirta?

Anksčiau pateikti pavyzdžiai dar kartą įrodo, kaip svarbu, kad tekstą redaguotų ne teksto autorius: juk savo teksto žmogus nematai ir, kaip sakoma, negali matyti… Dėl to neretai į šipulius subyra kuriamas vaizdas, o skaitytojas apstulbęs klapsi blakstienomis: „Pamenu rugpjūčio šienapjūtę, jaučiais kinkytą vežimą su milžiniška, neaprėpiama šieno kauge, jaunus eržilus, lenktyniaujančius, kas vikresnis, ir metančius paskutines gniūžtes mums su Nina į viršų (= aukštyn)“ (107). Čia vertėjo be reikalo įterptas daiktavardis „kaugė“, reiškiantis, kaip nurodo DLKŽ, didelę javų ar šiaudų krūvą arba nedidelį kūgį, tačiau pastarasis visai be reikalo suteikia kontūrus ir prieštarauja tam, ką Limonovas išreiškia metonimija необъятное чудовищное сено(neaprėpiamas, siaubingas šienas). Na, o didžiausia šio sakinio bėda – gniūžtė. „Gniūžtė“, pasak DLKŽ, – tai sauja apimamas gniužulas. Todėl pavartojus šį žodį subyra sakinys, kuris turėtų alsuoti vitališkumu, jaunų raumenų jėga ir jaunyste. Tai trikdo kalbos jausmo nepraradusį skaitytoją. Čiumpu originalą: И помню августовский покос, и как мы ехали на волах, везя необъятное чудовищное сено, и парни-кобели изощрялись в ловкости, забрасывая последние скирды к нам – к Нине и мне наверх. Taigi vietoj „gniūžtės“ turėtų būti „stirta“ – „didelė šiaudų, javų ar šieno krūva“, – taip šį žodį apibūdina DLKŽ. Beje, šiuo atveju net ir išmonės, kuria neabejotinai pasižymi Pocevičius, nereikėjo, būtų pakakę žvilgtelėti į dvikalbį žodyną… Tame pat sakinyje pavartoto кобель tiesioginė reikšmė – šuo (patinas), perkeltinė – bobišius, gašlūnas, eržilas. Vertėjas pasirinko patį ekspresyviausią variantą – „eržilas“. Be to, šis atitikmuo zoomorfinis, kaip ir originale pavartotasis кобель. Puiku. Bėda tik ta, kad šiame kontekste vienas „eržilas“ irgi trikdo. Gal dėl kaimynystės su žodžiu „jautis“, kuris pavartotas tiesiogine reikšme? Kad ir kaip būtų, šiame kontekste Limonovas žodžio кобель vieno nepaliko, iš karto patikslino: парни-кобели ( = vaikiai eržilai).

Ar kada nors važiavote per grikių lauką

Pirmiau minėtos detalės rodo, kad „Nevykėlio dienoraščio“ autorius – didis žodžio meistras. Ir nors erzina jam būdingas maskuliniškas narciziškumas ir humoro jausmo stoka, nors jis ir užsižaidžia kalbomis apie „švino gabalėlį“ bei „kerštingąją kulkelę“, visgi, perfrazuojant Plečkaičio recenzijos „Prie kulkosvaidžio – Limonovas“ pavadinimą, norisi tarti, kad Limonovas – ne tik prie kulkosvaidžio. Jis – ir lyrikas, ir iki skausmo jaučia gamtą: „Ar kada nors važiavote per grikių lauką? – O, apie ką man su jums kalbėti, jei jūs nesikratėte vežimu per grikių lauką…“ (107)

Pagulėkim ant pilvų

Sunku būtų ginčytis su tuo, kad Pocevičius iš tikrųjų yra, kaip Plečkaitis rašo jau minėtoje recenzijoje, „geriausiai rusų rašytojų keiksmų leksikoną išmanantis barzdočius“. Tebūnie! Negalima nesutikti ir su Plečkaičio teiginiu, kad šiam vertėjui puikiai sekasi perteikti visus įmanomus „intymiosios čakros įsikūnijimus“. Visgi kartais velnias ir čia ima ir pakiša koją. Štai, pavyzdžiui, analinio, beveik prievartinio, sekso scena. „Malonu, kai ji raičiojasi ir maskatuoja kojomis…“ (115) – toliau nebecituosiu. Aprašymas lyg ir sklandus, tačiau kažkas trikdo. Ir aišku kodėl: „maskatuoti“ reiškia plaktis kabančiam, tabaluoti, plevėsuoti… O juk mizanscena prasideda replika: „Pagulėkim ant pilvų“ (115). Taigi veikiausiai: „Malonu, kai ji raičiojasi ir kojomis beldžia (plaka ar pan.)…“ Juolab kad ir originale: Приятно, что корчится и ногами стучит… Beje, kalbant apie „intymiosios čakros įsikūnijimus“ šiame Limonovo kūrinyje, derėtų pasakyti, kad pasakojimo subjektas deda išties titaniškas pastangas bandydamas įspausti savo įnagiu pėdsaką Visatos matricoje. Bet ir čia pritrūksta nuoseklumo: iš filosofinių „pisu, vadinasi, esu“ aukštumų nuolat nusiritama į vulgariai sociologizuotus pamąstymus, kad, deja, A klasės („labai gražių, labai talentingų, labai turtingų“ (145) pisti netenka…

Į mauzoliejų su ėriuko kepuraite, arba Interpretavimo subtilybės

«Знаю я тебя, знаю, Лимонов. Ты на мавзолее в смушковой шапке стоять хочешь», – говорил мне один проницательный мужик из Симферополя. Ой хочу, ой на мавзолей хочется, и именно в смушковой шапке, или точнее, я бы ее кавказской папахой заменил, чтоб подичее. „Žinau tave, žinau, Limonovai. Tau į mauzoliejų su ėriuko kepuraite norisi“, – sakė vienas įžvalgus žmogus iš Simferopolio. Oi noriu, oi noriu į mauzoliejų, ne kitaip, kaip su ėriuko kepuraite, o dar geriau būtų, jei kaukazietišką papachą užsimaukšlinčiau, dar laukiniškiau atrodyčiau“ (123). Čia tikriausiai apsirikta: Edička nori ne tiek į, kiek ant mauzoliejaus, – bent jau taip yra originale, – ant kurio švenčių proga stebėdami paradus stovėdavo buvusios SSRS vadai.

Ėriuko kepurė Limonovui simbolizuoja visas nerealias SSRS politinio biuro narių turėtas privilegijas, na, o kaukazietiška papacha – tradicinis kazokų ir Kaukazo tautų vyrų galvos apdangalas – šiame kontekste galbūt laikytina anarchijos simboliu. Deminutyvas „kepuraitė“ čia gal ir nelabai tinka. Ironiškai ar tautosakinei intonacijai sukurti geriau tiktų „kepurėlė“, – beje, tai patvirtina ir paties Pocevičiaus ieškojimai su „kulkele“ ir „švino gabalėliu“… Tik noriu atkreipti dėmesį, kad čia jau prasideda interpretavimo subtilybės… Mano galva, nei ironija, nei tautosakinės intonacijos Limonovui nėra būdingos…

Eliminuoji mirtį – atimi gyvenimą

Prisiminus mauzoliejų, būtų galima pridurti, kad „Nevykėlio dienoraštyje“ daug ir įdomiai kalbama apie mirtį: „Niujorke beveik nesimato numirėlių. Įsigudrino juos nepastebimai iš gyvenimo pašalinti. Namuose lavonų, regis, nelaiko, neišguldo jų atsisveikinti panorusiems draugams. Tarsi dalį gyvenimo atima“ (18). Veiksmažodis „išguldyti“ reiškia paguldyti daugelį; taip pat – išvartyti, išlaužyti. Visgi leksinis šio veiksmažodžio junglumas, regis, labai ribotas: „liga visus išguldė“, „kruša išguldė javus“ – lyg ir viskas. Be to, šis veiksmažodis labiau susijęs su stichijomis, gamta. O rusų veiksmažodis выставлять reiškia ko nors pateikimą oficialiai vertinti, viešą eksponavimą.

Мой руммейт вначале сбрил бороду, теперь он постригся. Очевидно, он начал другую жизнь. „Manasis roommate prieš tai (= pirmiausia) nusiskuto, o dabar nusikirpo. Akivaizdu, kad pradėjo kitą gyvenimą“ (96). Nebūkime tokie tikri. Очевидно šiame sakinyje yra įterpinys… Rusų įterpinio очевидно reikšmė – turbūt, matyt.
 
Myliu smurtą!

Kelia abejonių kai kurie vertime pavartoti veiksmažodžiai: человеку свойственно бояться, но и выглядывать на ужасное – „žmogui būdinga bijoti ir žvelgti siaubui į akis“ (95). Rusų выглядывать turi žiūrėjimo vogčiomis atspalvį, todėl geriau tiktų „dirsčioti, žvilgčioti“, „žvelgti į akis“ skamba per daug herojiškai… Kelia abejonių ir labai išplėstas veiksmažodžio „myliu“ vartojimas. Gal jis ir pateisinamas, kai kalbama apie kertinę naratoriaus gyvenimo idėją: „Myliu smurtą“ (17), – juk tai ir yra jo Didysis Atradimas, bet kurių galų reikėjo rašyti: „myliu juoduosius pipirus, kvepalus ir likerį…“ (70) ir t. t.

Vertimo blizgesys ir skurdas

Vertėjas vertas pagarbos ir pagyrimo už tai, kad meistriškai išlaviruoja tarp tokių vingrybių kaip шерочка с машерочкой: „zosė su antose“ (36) – gal tik reikėjo didžiosiomis? Puikiai naudojasi gimtosios kalbos lobiais: „Princesė… Angelas – ryja mėsą gabalais kaip smakas…“ (49); „…maudžia šuniui ant uodegos išmestas gyvenimas“ (76)… Tačiau kartais suklumpa lygioje vietoje: Писатель [...] был слаб на передок, – jis verčia „rašytojas [...] silpnai atsilaikydavo sijonams“ (147). „Silpnai atsilaikydavo“ skamba kaip Bulgakovo posakis apie nebešviežią žuvį. Gal lietuviškiau būtų „lakstydavo paskui kiekvieną sijoną“ (vaikydavosi kiekvieną sijoną, neatsispirdavo sijonams)… Kliūva ir „toliau nuo nuodėmės“, ir „miręs sezonas“ (145). Tai rusų idiomų от греха подальше ir мертвый сезонpažodinis vertimas. Lietuviškai būtų „toliau nuo pagundos“, „tuščias sezonas“…

Ir, be jokios abejonės, redaguojant knygą reikia skaityti tikrai ne vieną, o gal ir ne du kartus. Tuomet lieka kur kas mažiau tų įkyrių klaidelių, kurios gadina bendrą gerą įspūdį: „maldos gerai nežinau (= nemoku)“ (13); „jau esu metuose (= jau netrumpą gyvenimą nugyvenau)“ (62); „joje buvo ir kažkas tokio, kas mane padarydavo laimingu (= laimingą)“ (73); „audra nenuginčijamai paliudijo, kad net tokioje padėtyje (= dabar, tokiom sąlygom) jis laimingas“ (39); „tokie regėjimai aplanko tik baisioje bėdoje, tik kartą gyvenime, ir ta būsena tik mirčiai lygiavertė (= ir tą būseną galima prilyginti tik mirčiai)“ (90); „vyriausioji duktė devynerių (= devynių) vaikų šeimoje“ (118); „tokioje būsenoje (= apėmus tokiai būsenai) man kildavo didžiulis pavydas“ (128)… Gramatikos klaida neretai suardo ir intonacinį piešinį: „kad tik kitų rankas jausti, be pykčio drauge pabūti…“ (21) – „kad“, kaip žinome, su bendratimi nevartojamas…

Praslydo ir neteiktinų leksemų: skaitlingesnė (7), žingeidieji japonai (19)… Ir pažodiškumų: Жрет Эдвард курицу, как дерево твердую. [...] Горло ободрал и измазался, в жире весь. „Ėda Edvardas vištą, kietą lyg pliauska. [...] Kaklą apkramtė, išsiterliojo, visas taukuose (= visas taukais išsiterliojo)“ (110).

Įdomus, tačiau kelia abejonių kai kurių okazionalizmų vertimas: фальшивомонетничество – „nepinigdirbiaujate“ (69); носатенькие – „nosingos“ (108) – kažin ar šie darybos modeliai lietuviški? Čia turbūt derėtų pažymėti, kad nors Limonovas šiame kūrinyje itin daug keikiasi, nelaužo rusų bendrinės kalbos normų ir, galima sakyti, nevartoja slengo.

Eduardas Limonovas – Rusijos prezidentas

Skamba netikėtai? Nenustebkite! Pastaraisiais metais Limonovas, gyvenęs JAV ir turėjęs Prancūzijos pilietybę, vadovauja nacionalbolševikų judėjimui, leidžia laikraštį „Limonka“ ir skelbiasi kandidatuosiantis Rusijos prezidento rinkimuose… Kitaip tariant, daro viską, kad sukeltų aplink save kuo didesnį ažiotažą… Taip, nes tai, ko labiausiai bijo panašūs personažai, – išgirsti, kad jie niekuo neypatingi, – 1996 m. rašė laikraštis „Коммерсантъ-Daily“. Man rodos, karminį marginalumą šiam autoriui trumpam pavyko praplėšti vienintele 1981 m. Prancūzijoje parašyta knyga „U nas byla Velikaja Epocha“, kuri, deja, į lietuvių kalbą kol kas neišversta. 1989 m. „U nas byla Velikaja Epocha“ išėjo ir SSRS. Išspausdinta žurnale „Znamia“, – kaip tik tas žurnalas ir gulėjo tada tarp runkelių, kaip rašiau pradžioje. Tačiau prisiekiu: niekas nepajėgtų nuravėti savo runkelių, jei galulaukėj gulėtų „Nevykėlio dienoraštis“…

…beje, už du ravėjimus tada gavau 200 kažkokių pinigų. Neprisimenu kokių. Rubliai jau tikriausiai buvo nuvertėję. Gal meškučių? Kurį laiką slėpiau juos tualeto bakelyje. Galiausiai iškilmingai investavau į švediškus aulinius batus. Teisę į šią investiciją įgijau laimėjusi loterijoje: mes, trys miestelio mokytojos, stebint profsąjungos atstovei, turėjome traukti burtus. Kaip minėjau, fortūna man buvo palanki… Paskui nelaimėjusios kolegės lyg ir bandė įtikinti, kad tie batai per dideli mano kojai, visgi apsiavusi juos pirmą kartą išvykau už geležinės uždangos. O 1991 m. sausio 13-ąją, ankstų rytą, prieš išvažiuodama iš rajono centro į Vilnių vienu iš užsakytų autobusų, prikimšau batus laikraščių, supakavau į dėžę ir palikau spintoje: nesinorėjo, kad tokį brangų ir gerą daiktą kaip nors sugadintų tankų vikšrai… Mąsčiau, ką paliksiu dukrai. Tada jai buvo septyneri…

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos projektą „Publikacijų apie vertimo teoriją ir praktiką skatinimas“ remia LR kultūros ministerija

Nariams

Naujienlaiškis