Aušra Kaikarytė

Recenzija: Catherine Sanderson. Mažoji anglė Paryžiuje. Iš anglų kalbos vertė Ema Bernotaitė. Vilnius: Vaga, 2009, 424 p.

Publikuota: Gimtoji kalba, 2010 m. Nr. 10, p. 20–23

 

 

„Mažoji anglė Paryžiuje“, kaip dažniausiai rašoma apie šią knygą, – tikras pasakojimas apie spalvingus per trisdešimt persiritusios dirbančios motinos Katerinos Sanderson vienus gyvenimo metus. Tai knyga virtęs realus britiškas asmeninis interneto dienoraštis, skaitomas tūkstančių ištikimų gerbėjų ir nominuotas daugybei apdovanojimų kaip geriausias interneto dienoraštis. Tiesa, pradėtas rašyti 2004 m., nuo 2009 m. pabaigos interneto dienoraštis, regis, jau nebepildomas, bet tai, kas buvo rašyta iki tol, vis dar galima perskaityti užsukus adresu: http://petiteanglaise.com/

 

Knygos turinį taikliai ir glaustai apibūdina angliškame originale ir lietuviškame vertime esanti priešlapio informacija: „Gyvendama Paryžiuje su savo partneriu darboholiku ponu Varliumi ir jųdviejų nuostabiąja dukrele Buožgalvėle, Katerina nusprendžia prisidengusi Petite Anglaise slapyvardžiu savo nuobodžią metro (=métro – tiek angliškame originale, tiek lietuviškame vertime kursyvu originalia rašyba pateikiami prancūziški žodžiai, žodžių junginiai ir sakiniai)-boulot-dodo kasdienybę paįvairinti rašydama dienoraštį internete. Liedama širdį apie išsikvėpusius santykius su ponu Varliumi, pasakodama Paryžiaus realijas, kalbėdama apie tai, koks stebuklas ir skausmas būti motina, ji vėl atranda prasmę iš ryto pakilti iš lovos. Tapusi Petite Ang­laise Katerina atgauna pasitikėjimą savimi, susiranda virtualių draugų, tarp jų ir charizmatišką Bretanėje gyvenantį vienišių ang­lą Džeimsą.“

Iš šio aprašymo galintis kilti įtarimas, kad knyga lengvo žanro ir banaloko turinio, vos pradėjus skaityti išsisklaido. Įtarimų taip pat nekelia ir net pagrįstu vadintinas lietuviško vertimo anotacijos teiginys, kad tai jautrus ir šmaikštus romanas apie užsienietės gyvenimą svetimoje šalyje, kuriame subtiliai atskleistas kasdienybės grožis ir virtualios pažinties padariniai.

Būtent dėl šmaikštaus stiliaus, gausybės aliuzijų ir asociacijų, britiškosios ir prancūziškosios kultūrų reiškinių bei kalbų supynimo į vieną tekstą šią knygą versti į lietuvių kalbą, galima numanyti, buvo nelengva. Tačiau, regis, knygos vertėja susidorojo su šia užduotimi gerai.

Pirmiausia į akis krinta žaviai išversti pagrindinių veikėjų personifikuoti vardai: prancūzas tėtis – ponas Varlius (Mr Frog) ir jo bei knygos autorės ir kartu svarbiausios knygos veikėjos Katerinos dukrelė – Buožgalvėlė (Tadpole).

Būtų neatleistina nepaminėti ir puikiai išverstos sudėtingos atkarpos su franglais (franglais – anglų ir prancūzų kalbų mišinys): Mudu sukūrėme savo slaptą kalbą, pagardintą franglais žodžiais ir gausiai knibždančią tyčinių riebių gramatikos klaidų. „Aš tokia pagiriuota“, – aimanuodavau po sunkios nakties. „Man net plaukus gelia“, – švelniai tyčiodavosi ponas Varlius iš mano, jo žodžiais tariant, pragaištingo angliško rengimosi stiliaus 37; plg. angl.: We developed our own secret language, peppered with franglais and riddled with intentional grammatical blunders. “I’m so hanged over,” I would groan after a heavy night. “My hair hurts.” Mr Frog gently mocked what he called my “disastrous English dress sense”.

Stengiamasi adekvačiai perteikti dvikalbėje šeimoje augančio vaiko kalbėseną: Diū, tries, ... keturi [...] Keturi, penki, sesi, septyni... [...] Atoni... devyni, DESIMT! 73; plg. angl.: Toe, free, four... [...] Four, five, six, sefen... [...] Ett... nine, TEN! (vertime, kaip ir originale, atspindimas prancūziškas akcentas).

Kūrybingai pritaikyta lietuviška vaikų skaičiuotė Bitė ritė baltaragė, oras voras be ragų vietoj angliško eilėraštuko Incy Wincey spider climbing up the spout ir kartu išrutuliota visa situacija:

 

Ant raityto metalinio parko turėklo spindėjo ryto rasos lašeliais papuoštas voratinklis ir nors jo kūrėjo niekur nebuvo matyti, sudainavau šiuo metu mėgstamą „...oras voras be ragų“, o Buožgalvėlė man pritardama lankstė pirštelius.

 

 

„Bitė ritė baltaragė, oras voras be ragų...“.

 

Mano dėmesį atitraukė pro šalį skuodžiančio bėgiko figūra aptemptais elastano šortais, per kuriuos visi „ragai“ buvo matyti kuo aiškiausiai, ir daina nutilo 51.

 

Plg. angl.: A spider’s web glistened with morning dew on the wrought iron park railings and, although its architect was nowhere to be seen, I launched into a current favourite, “Incy Wincy Spider”, while Tadpole mimed the actions with her fingers.

 

 

“Incy Wincey spider climbing up the spout...”.

 

Distracted by the sight of a jogger in figure-hugging Lycra shorts, “spout” clearly visible as he hobbed past, my song died in my throat.

Siekiant sukurti adekvačią situaciją kitos ang­liškos vaikų dainelės pavadinimas verstas ne tiksliai, bet parinktas funkcinis ekvivalentas: Du gaideliai? – maldavo Buožgalvėlė 72; plg. angl.: “Knees ’n toes?” pleaded Tadpole (frag­mentas iš dainelės Head and shoulders, knees and toes).

 

Dažnoje knygos pastraipoje kelia pasigėrėjimą vertėjos parinkti vaizdingi lietuvių kalbos veiksmažodžiai, vaizdingi posakiai ir aiškiai bei šmaikščiai – išlaikant originalo toną – perteikiama mintis. Peržvelkime keletą pavyzdžių. Dizainerių kurtais drabužiais apsikarsčiusios į penktą dešimtį persiritusios ponios su šuneliais, aprengtais Chanel paltukais, mūsų rajone pasirodydavo itin retai 40; plg. angl.: Designer forty-something women and dogs in Chanel coats (originale prekės ženklo pavadinimas šriftu neišskirtas – A. K.) tended to be few and far between in our neighbourhood.

 

Nepamanytum, kad visą savaitgalį praleidau devintame danguje, – ironiškai pagalvojau žvelgdama į išblyškusį veidą ir blizgančias, karščiuojančias akis 198; plg. angl.: You’d never guess I’d spent most of the weekend on cloud nine, I thought wryly, looking at my pale face, and my glassy, feverish eyes.

Mažoji jau knapsėjo iš nuovargio, bet vis tiek iš visų jėgų spyriojosi, kad neužmigtų, todėl netapo mudviejų bend­rakeleivių numylėtine 268; plg. angl.: Wilting visibly by the second, but hell bent on fighting the urge to sleep, Tadpole did not endear herself to our fellow passengers.

Mano santykiai staiga priminė man pono Varliaus veliūro džemperį: išblukę, nuskalbti, bet retkarčiais teikiantys paguodą, išsitampę ir beveik pamiršti spintos gilumoje 99; plg. angl.: My relationship suddenly reminded me of Mr Frog’s velour top: faded, washed out, but occasionally comforting; languishing, half-forgotten at the back of the cupboard.

Nujaučiau, kad atvykus man prireiks taurelės, o gal ir dviejų, stipraus gėrimo, kad atgaučiau pasitikėjimą savimi ir šaltakraujiškumą, kurio manasis alter ego (originale šis žodžių junginys šriftu neišskirtas – A. K.) turėjo nors vežimu vežk88–89; plg. angl.: I suspected I’d need a stiff drink – or two – on arrival to give me the confidence and poise which my alter ego seemed to have in spadefuls.

Akimis rijau vaizdus: į abi puses išilgai upės sutūpusius tiltus, Dievo Motinos katedros smailes man iš kairės, kiek akys užmato galingais pastatais nustatytas krantines 89; plg. angl.: My eyes drank in the view: the series of floodlit bridges visible in both directions, the spires of Notre Dame to my left, the riverbanks lined with majestic buildings as far as the eye could see (šio sakinio vertime niekaip neperteiktą originalo floodlit „apšviestas“ kompensuoja kito sakinio pradžia: Jas apšviečiančių lempų vėrinys dvejinosi atsispindėdamas drumzliuose tamsiuose upės vandenyse).

Vertimas nuo originalo skiriasi dviem svarbiais dalykais: lietuviškoji „Mažoji anglė Paryžiuje“ yra su išnašomis, kuriose aiškinamos kai kurios britiškosios ar prancūziškosios realijos, o gale turi prancūzų kalbos žodžių, žodžių junginių, frazių žodynėlį. Tai labai padidina knygos vertę, padeda geriau suvokti tekstą ir rodo, kad lietuviškojo vertimo leidėjai į knygos rengimą žiūrėjo rimtai ir atsakingai. Knygos išnašos – daugiausia su Pary­žiaus gyvenimu susijusi informacija, kuri turėtų būti įdomi net ir jau šį miestą kiek pažįstančiam skaitytojui (nagi, ar dažnas galėtų pasakyti kas yra Portaloo ar „bobo“ stiliaus teritorija? Atsakymai atitinkamai p. 42 ir 105). Puiku, kad knygos tekste filmų pavadinimai pateikiami išversti, o išnašose – originalo kalba. Su prancūziškais intarpais, tiesa, knygos rengėjai elgiasi laisviau. Nors, kaip minėta, gale esama žodynėlio, kartais išverčiama ir išnašose (pvz.: parenthèse enchantée 196, petite ecossaise 31).

Deja, prancūziškuose intarpuose turbūt daugiausia klaidų, pvz.: pull camioneur (=pull camionneur) 20; petite anglais (=petite anglaise) 25, 27, 38; Fermê (=Fermé) 418; Derecteur (=Directeur) 420; Crèpes (=Crêpes) 421. Ne ta reikšme išverstas žodis pression. Žodynėlyje nurodoma jo pagrindinė reikšmė – „įtampa, spaudimas“. Tačiau knygos tekste jis akivaizdžiai pavartotas visai kita – „pilstomo alaus“ – reikšme (įprasčiau bière à la pression – gal tai ir suklaidino vertėją):

 

– Gal galiu pavaišinti tave gėrimu? – pasisiūliau. – Noriu atsidėkoti, kad atlėkei taip greitai iš anksto neperspėtas.

 

– Gerai, kodėl gi ne? Man gresia pression (=Išgerčiau pression), – atsakė jis. – Nedažnai išeinu iš darbo tokiu laiku, kad suspėčiau apéro 294.

 

Plg. angl.: “Can I buy you a drink?” I offered. “To thank you for coming all this way at such short notice?”

 

“Okay, why not? I’ll have a pression,” he replied. “It’s not often I get out of work in time for an apéro.”

Pasitaiko nelogiškumų verčiant ir iš anglų kalbos: Vienas iš geriausių dalykų buržua stiliaus bute (=name) Simono Bolivaro alėjoje [...] buvo krautuvėlė pirmame namo (=namo) aukšte 39; plg. angl.: One of the best things about the bourgeois apart­ment building on the avenue Simon Bolivar [...], was the shop downstairs; pajutau, kaip atsipalaiduoja mano žandikaulių (=skruostų) raumenys 222; plg. angl.: I felt the clenched muscles in my jaw relaxing.

Visai būtų tikę kai kur atsisakyti veiksmažodinių daiktavardžių, pvz.: šią temą paskatino pokalbis su Eime, kuri pasakojo turėjusi siurrealistišką pasiplepėjimą (–siurrealistiškai pasiplepėjusi) su vieno iš savo vaikinų pamote  65; Išgirdusi ant laiptų savo boso žingsnius greitai baigiau susirašinėjimą (–baigiau susirašinėti) – pačiu laiku mikliai spustelėjau ALT ir TAB klavišus 102. Kitur būtų buvę galima parinkti konkretesnį veiksmažodį, pvz.: Nežinau, ar siekdama atsikratyti kaltės jausmo, ar dėl duk­relės, bet norėjau padaryti ką nors ponui Varliui (=kuo nors nustebinti poną Varlių) gimimo dienos proga 274; plg. angl.: Whether out of a sense of guilt, or just for her sake, I wanted to do something to make Mr Frog’s birthday special.

Sena tiesa: kaip nebūna tobulai išverstų, taip nebūna ir tobulai suredaguotų knygų. „Mažoji anglė Paryžiuje“ – ne išimtis. Smulkių įvairių kalbos lygmenų ir korektūros klaidelių iš jos prirankioti taip pat įmanoma. Pvz.: Kelioms minutėms (=Kelias minutes) apsimečiau, kad mano gyvenimas toks pat nerūpestingas kaip Eimės, o sprendimas, kurį priėmiau, – be jokių pasekmių (–padarinių), kaip ir jos 190; Buožgalvėlės pasirinktas laikas negalėjo būti dar labiau netinkamas (–netinkamesnis), o jos pastangos mus sutaikyti – dar labiau bergždžios (–bergždesnės) 178; Laimei, pastebėjęs mano abejones Džeimsas leidosi išsamiai pasakoti [,] o aš palengvėle gurkšnojau savo gėrimą, slapčia stebėdama Džeinę, nes norėjau pamatyti, kaip ji reaguos 321; Šv. Deniso (=Sen Deni) metro stoties 179 (bažnyčia būtų Šv. Dionizo, žr. Dia­nos Bučiūtės parengtą Paryžiaus vietovardžių sąrašą www.llvs.lt).

Bet visi suminėti trūkumėliai gero vertimo įspūdžio tikrai negadina. Galima spėti, ir vieno lietuviško interneto dienoraščio autorė buvo taip sužavėta lietuviškai prakalbusios Mažosios anglės, kad panoro rašyti lygiai taip pat kaip ji: „Aš dar turiu vilties, kad rašysiu kitaip, ne taip smulkmeniškai, ne taip neapgalvotai, o kažkaip kitaip, gal kaip ji, Petite Anglaise...“ (http://friendsandchoco.blogspot.com).

 


Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos projektą remia LR kultūros rėmimo fondas

 

Nariams

Naujienlaiškis