IRENA POTAŠENKO

 

Paskutinio tremtinio sentimentai „Paskutiniam laisvės sūnui“

Michailas Lermontovas. Paskutinis laisvės sūnus. Sakmė. Vertė Gintautas Iešmantas. V.: Žuvėdra, 2009. 63 p.
 
 
2009 m. pasirodė paskutiniu Lietuvos politiniu tremtiniu vadinamo (1980 m. už pogrindinę veiklą suimto, nuteisto, kalėjusio Permės lageriuose, ištremto į Komiją, amnestuoto tik 1988 m.) Kovo 11-osios Akto signataro, poeto ir publicisto, Lietuvos rašytojų sąjungos nario Gintauto Iešmanto išversta Michailo Lermontovo sakmė „Paskutinis laisvės sūnus“. Knyga išleista vos 200 egzempliorių tiražu, iliustruota, papildyta komentarais, kurie jaukiai pavadinti „Kai kurių dalykų paaiškinimu“, ir 2008 m. vasario 16 d. išvakarėse pasirašytu vertėjo straipsniu, kuriame jis teisinasi antrą kartą ėmęsis versti šią poemą „ne vien dėl sentimentų“. Pasirodo, Iešmantas pirmą kartą poemą išvertė prieš 45 metus. Tačiau sovietmečiu šis jo darbas nebuvo išspausdintas, o vertimo rankraštis dingo „Pergalės“ žurnalo redakcijoje. Vertėjas spėja, jog taip nutiko dėl to, kad šis laisvės patosu ir tėvynės meile alsuojantis kūrinys tuo laikotarpiu galėjęs kelti „nepageidautinų“ asociacijų su Lietuvos pokario pasipriešinimo kovomis. Iešmantas teigia ryžęsis antrą kartą versti šį kūrinį todėl, kad „M. Lermontovas (1814–1841) yra toks poetas, kurio ir jaunatviški kūriniai verti poezijos mylėtojų dėmesio“ (57), nes „daro suprantamesnę visą vėlesnę M. Lermontovo kūrybą, taip pat tragišką gyvenimo baigtį“ (57). Visgi šios knygelės žavesys kaip tik ir kyla iš to, kad joje dera viskas – nuo nedidelio tiražo, kišeninio formato, įspūdingo viršelio (ačiū dailininkei Aušrai Čapskytei!), geros kokybės popieriaus ir vertimo iki knygos gale pateikiamos trumpos vertėjo išpažinties, be kurios šis leidinys būtų praradęs didelę dalį vertės, nes antrą kartą pasirinkęs versti šį kūrinį Iešmantas ne tik išreiškia ištikimybę laisvės ir tėvynės meilės idealams. Tikėtina, kad jis, po daugelio metų sugrįždamas prie pradėto, bet nebaigto darbo, užtikrina savo paties gyvenimo tęstinumą ir įprasmina jaunystės ieškojimus ir kertines viso gyvenimo vertybes.
Rusų poeto Lermontovo kūryba natūraliai skyla į du laikotarpius: mokymosi (1828–1832) ir kūrybinės brandos (1835–1841). Šiuos laikotarpius skiria treji metai, per kuriuos Lermontovas parašė vos kelis humoristinius eilėraščius ir pornografines poemas. Poema „Paskutinis laisvės sūnus“ parašyta pirmuoju, mokymosi, laikotarpiu. Pradėjęs rašyti 14 metų, Lermontovas pirmiausia ėmėsi poemos žanro: būtent šis žanras tuo laikotarpiu buvo itin ištobulintas ir labai populiarus. Žinomiausios ankstyvojo laikotarpio poemos: „Kaukazo belaisvis“ (1828), „Korsaras“ (1828), „Paskutinis laisvės sūnus“. Dėl pastarosios parašymo laiko ginčijamasi, tačiau spėjama, kad ji galėjo būti parašyta apie 1830–1831 m. Šis laikotarpis laikomas ankstyvosios Lermontovo kūrybos viršūne: jis dirbo itin intensyviai, per dvejus metus išbandė beveik visus poezijos žanrus. Kai kurie iš ankstyvojo laikotarpio kūrinių, pavyzdžiui, poema „Lietuvaitė“ (1830), išversti ir į lietuvių kalbą. Pastarąją 1964 m. išvertė Vytautas Bložė. Pasak poeto, tai labai patriotiškos, lietuviškos dvasios kūrinys.
Visgi jaunojo Lermontovo poemos labai eklektiškos. Tai puikiai jautė ir poeto amžininkai. Neretai jis skolinosi ir „klijavo“ gatavus pripažintų poetų (Konstantino Batiuškovo, Vasilijaus Žukovskio, Aleksandro Puškino ir kt.) kūrinių fragmentus (iki 8 ir daugiau eilučių), į poemas perkėlė savo paties eilėraščių fragmentus, todėl ankstyvosios poemos kartais panašios į lyrines arijas, atliekamas butaforija užgriozdintose operos scenose. Joms būdinga naftalinu šiek tiek dvelkianti estetika. Lermontovo eiliavimas rėmėsi Puškino ir jo kartos poetų, XVIII a. pab.–XIX a. pr. reformavusių rusų eilėdarą, poetinėmis priemonėmis. Poezijos metrinę sistemą ir intonacijas Lermontovas tobulino remdamasis Vakarų Europos rašytojų Byrono, Schillerio, Mickevičiaus patirtimi. Lermontovas taip pat domėjosi tautosaka ir bandė imituoti rusų liaudies poetinę kūrybą. Metrikos įvairovės požiūriu jis gerokai lenkia kitus žymiausius to meto poetus, tokius kaip Žukovskis ir Puškinas. Jo eiliuotos kalbos architektonikos įvairovė taip pat stulbina. Nors manoma, kad Lermontovas neskyrė per daug dėmesio fonikai, literatūrologai pažymi, kad jis vengia panašių garsų žodžių sandūroje ir siekia išgauti kirčiuotų balsių asonansą, kuriuo remiasi jo poezijos melodika.
Poema „Paskutinis laisvės sūnus“ parašyta tradiciniu penkiapėdžiu jambu. Rimai vyriški. Tai galėjo sukelti sunkumų vertėjui, nes lietuvių poezijoje tradiciškai vyrauja moteriški ir mišrūs rimai: vien vyriškai rimuoti eilėraščiai, mokslininkų duomenimis, sudaro vos 8,7 %. Originalo strofų architektonika labai įvairi… Visa tai įvardijus, galima konstatuoti, kad Iešmantui pavyko subtiliai perteikti svarbiausius poetinės architektonikos elementus: sutampa skiemenų skaičius eilutėje, metras, rimavimo schema, išlaikyti vyriški rimai, perteikta intonacija.
 
Бывало, для забавы я писал,
Тревожимый младенческой мечтой;
Бывало, я любовию страдал,
И, с бурною, пылающей душой,
Я в ветреных стихах изображал
Таинственных видений милый рой.
Но дни надежд ко мне не придут вновь,
Но изменила первая любовь!..
 
Kadais be tikslo žaisdamas rašiau,
Jaunų svajonių stumiamas keistai,
Kadaise meiles svaigdamas kenčiau
Ir dvasią traukė mėlyni skliautai,
O eilėse šviesius vaizdus piešiau
Ir širdžiai vėrės žavintys kraštai.
Bet nedūzgens daugiau vilčių būrys,
Bet pirmas jausmas sielon nebegrįš!.. (7)
 
Kiek sunkiau vertėjui sekėsi perteikti liaudies poetinio epo intonacijas Ingeloto dainoje:
 
Собралися люди мудрые
Вкруг постели Гостомысловой.
Смерть над ним летает коршуном!
Но, махнувши слабою рукой,
Говорит он речь друзьям своим:
«Ах вы люди новгородские!
Между вас змея-раздор шипит.
Призовите князя чуждого,
Чтоб владел он краем родины!» –
Так сказал и умер Гостомысл.
 
Išmintingi žmonės būrėsi
Apie Gostomislo patalą.
Sklandė vanagu virš jo mirtis!
Bet pamojęs silpstančia ranka
Jis bylojo liūdintiems draugams:
Ak, jūs Naugardo šlovingieji!
Skaldo jus nesantaikos angis.
Tad valdovą kvieskit iš svetur.
Tevaldys jis brangią tėviškę!“ –
Taip pataręs mirė Gostomislas. (17)
 
Vertimo tekstas stropiai sutvarkytas. Tiesa, kartais akis visgi užkliūva už vieno kito netikslumo, pavyzdžiui: Гостомысл derėtų transliteruoti kaip Gostomyslas, nes ы visais atvejais keičiama y, išskyrus galūnę -ый ir daugiskaitinių rusų kalbos vietovardžių galūnę .
Kūrybingai perteikti peizažai, kurių poemoje gausu. Vienu iš iššūkių vertėjui galėjo būti tai, kad šios Lermontovo poemos peizažai itin eklektiški, nenatūralūs: nors veiksmas vyksta prie Ilmenio ežero Didžiajame Naugarde, poetas nevengia kalbėti apie kalnų tarpeklius ir stūksančias uolas. Vertėjas tokiais atvejais pasitelkia „debesų gūbrius“ (11) arba „ir kalnus, ir laukus“ (26), „kalnus, jų gūbrius“ (38) – išvardijamoji intonacija tarsi padeda sušvelninti „reljefą“. Kartais Lermontovo mėgstami вершины гор, ущелия славянских гор ir pan. grožybės apskritai pradingsta iš vertėjo akiračio. Toks jo elgesys tikriausiai tam tikra prasme neišvengiamas. Jis paaiškina, kodėl sensta grožinės literatūros vertimai: iš dalies jie pasensta dėl to, kad keičiasi kūrinio estetinė recepcija.
Dar viena įdomi detalė – originalo patriotinį skambesį sustiprina net 11 kartų pavartoti žodžiai, giminiški žodžiui slavasslavai: tekste minimi славянские реки, боги, горы; taip pat сыны, душа, страна славян, o posakio „paskutinis laisvės sūnus“ teksto sinonimas –последний вольный славянин, t. y. „paskutinis laisvas slavas“:
 
Он пал в крови, и пал один –
Последний вольный славянин!
 
Už laisvę krito jis ramus,
Jis – paskutinis jos sūnus!
 
Vertime slavai paminėti vos 5 kartus. Tai galėtų būti vienas iš pavyzdžių (suprantama, su daugybe išlygų, nes poezijos vertimas – labai specifinė sritis), kaip vertimo tekstas priklauso nuo vertėjo pozicijos, įsisąmonintų ar neįsisąmonintų tikslų ir pan. Nors knygoje esančiame straipsnyje Iešmantas pabrėžia, kad šis kūrinys vertingas kaip literatūros istorijos paminklas, visgi akivaizdu, kad vertėją jis domina ne tik Lermontovo kūrybos raidos požiūriu.
 
Когда печальные луга
Покроют пестрые цветы,
Когда над озером кусты
Позеленеют, и струи
Заблещут пеной молодой,
И в роще Лады в час ночной
Затянут песню соловьи.
 
Kai liūdnos lankos pašiliuos
Gėlynų kuokštais pasidengs,
Prie ežerų tylaus vandens
Žilvičių krūmai sužaliuos,
Kai eglių ūgliai saulėn stybs
Ir Lados girioj per naktis
Guviai lakštingalos skardens. (30)
 
Visgi kartais siekdamas suvaldyti strofą vertėjas neišvengia banalybių:
 
Рука искусного льстеца
Играла глупою толпой.
И благородные сердца
Томились тайною тоской…
 
Klastūnas žaidė patiklia
Tauta gudriu kalbos menu
Ir širdys ilgesio valia
Nerimo, degdamos jausmu. (31)
 
Kartais pritrūksta tikslumo, pavyzdžiui, šiame epizode vaizduojama kvaila minia, kuria žaidžia patyręs manipuliatorius kunigaikštis Riurikas, vertime tampa patiklia tauta. Taškas atskiria pirmąjį originalo dvieilį nuo antrojo. Tai labai svarbu, nes čia – o tai viena iš tradicinių romantizmo skirčių – supriešinami minia ir individas, kitaip tariant, pavieniai kilniaširdžiai, kuriuos degina slapta gėla dėl pamintos tėvynės… Iš vertimo galima suprasti, kad kalbama apie tautos (minios) širdis, bet romantikų požiūriu minia – ne žmonės ir negali turėti širdies. Tai išreikšta vertėjo puikiai perteiktoje šio kūrinio dedikacijoje:
 
Pasaulin vienas blokštas aš buvau,
Geidžiau draugų, bet neradau žmonių…
 
Labai svarbu perteikti poemos, kaip epinio kūrinio (sakmės), įvaizdžius. Vertėjas – tai žmogus, nuolat priverstas rinktis iš kelių blogybių. Tačiau dirbant su šio žanro kūriniais vargu ar tikslinga aukoti įvaizdžius dėl darnesnio skambesio… Pavyzdžiui, šioje ištraukoje:
 
На младшем с стрелами колчан
И лук, и ржавчиной покрыт
Его шишак, и меч звенит
На нем; тяжелых мук бразды
И битв давнишние следы
Хранит его чело, но взгляд
И все движенья говорят,
Что не погас огонь святой
Под сей кольчугой боевой…
 
Jaunasis nešinas strėlių
Dėklu, dar lankas ant pečių,
Jo šalmas paliestas rūdžių,
Prie šono kardas, netektim
Ir praeities kovų liktim
Kakta žymėta, bet vyzdžiai
Kaskart byloja išdidžiai,
Kad po šarvais gyva ugnis,
Kuri atpirks ir išganys… (40)
 
išryškėja verčiamo kūrinio žanro, temos ir vaizduojamojo laikotarpio neatitinkantis motyvas: „Paskutinio laisvės sūnaus“ pagrindinis veikėjas Vadimas – tikras pagonių karžygys. Jo atributai: lankas, strėlės, surūdijęs šalmas, kardas. Jis sakosi kovojąs už dievus, prisiekia tėvų dievams: „Prisiekiu jums, tėvų dievai.“ (18) Originale ši eilutė (tai komentaruose aptaria ir vertėjas) skamba kitaip: Клянусь, великий Чернобог. Kitaip tariant, Vadimas meldžiasi ne kam kitam, o pačiam Černobogui – Juodajam vakarų slavų lužitėnų panteono dievui, kuriam, kaip teigia kai kurie šaltiniai, senovėje būdavo aukojami žmonės. Todėl krikščioniškos aliuzijos į Atpirkėją ir Išganytoją šiame kontekste niekuo nepateisinamos…
Vertėjas nusipelno pagarbos už vaizdingos, lietuvių literatūros klasikų – Vaižganto, Žemaitės, Vinco Mykolaičio-Putino – vartotos leksikos išmanymą. Tokie žodžiai kaip: kraupulys (11); gaila (12); alsa, aržus (13); atvangus (22); vienatis (24); vilkai atkropia (27); aidesiai (29); prakeiktisdangus  žaruoja (39); liktis (40); kaubrė (47); šiurpesys (51) – suteikia kūriniui archajišką koloritą. Vertimo tekste esama ir okazionalizmų – neįprastos darybos žodžių, kurių reikšmė suprantama iš konteksto, tai: švytesys (14); apleistis (36); kartesys (41). Bandyta pavartoti ir vieną kitą retesnę morfologinę formą, pavyzdžiui:akmenai (39); slavas tu esme (25). Tačiau žodynuose tokia veiksmažodžio būti vienaskaitos antrojo asmens forma neužfiksuota, LKŽ randame tik: esi, ėsi, esmi, esti, esči… Suprantama, pastarąją formą galima priskirti licentia poetica sričiai… Kelia abejonių prieveiksmių samplaikos kaip daug vartojimas: „Kaip daug, už laisvę, už savus, / Aš būčiau kritęs, jei ne tu.“ (41) Prieveiksmių kaip daug samplaika, vartojama „kad kiek, vos, be maža ko“ (žr. LKŽ: „Vilkui kartą ir nelaimė atsitiko: kad kiek, būtų kaulu užspringęs“) reikšme, laikytina svetimybe ir greičiausiai yra susijusi su rusų много ли, мало ли.
Finalinėje dalyje pavartotas žodis užmarša turi ne tik „užmiršimo, užmaršties“, bet ir kitą – „kas greitai užmiršta, užuomarša“ – reikšmę (žr. LKŽ: „Ot esu užmarša!“; „Mūs mergaitė tai tokia užmarša“). Šio daiktavardžio vardininkas skaitytojui kaip tik pirmiausia ir sukelia asociacijų su tokiais bendrosios giminės daiktavardžiais kaip: akiplėša, kūtvėla, valkata ir kt., todėl „Užklojo užmarša akis“ tikrai derėtų keisti į užmarštį arba užmirštį (plg. LKŽ: „Tauta, praradusi įkvėpimą kurti, žengia į užmirštį“).
 
Под ними спит последним сном,
С своим мечом, с своим щитом,
Забыт славянскою страной,
Свободы витязь молодой
 
Po jais palaidotas kartu
Su savo kardu, su skydu
Jaunasis laisvės karžygys,
Užklojo užmarša akis. (54)
 
Baigiant belieka palinkėti vertėjui – laisvės šaukliui ir tremtiniui – įkvėpimo ir kūrybinės sėkmės.
 
 
Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos projektą remia LR kultūros rėmimo fondas

 

Nariams

Naujienlaiškis