Lapinskas, Saulius. Phraseogesten und Kinegramme als Stilmittel zur Charakterisierung der Personen in narrativen Texten. Kalbotyra 54 (3), 2004.

SANTRAUKA

Straipsnyje apžvelgiami kai kurie atlikto tyrimo rezultatai, kurie buvo gauti stebint, kaip frazeologiniai gestai ir kinegramos, kurios yra šiuo metu kalbos tyrinėtojų dėmesio centre, naudojamos kaip stilistinė priemonė, siekiant skvarbiai ir įtaigiai nupiešti herojaus psichologinį paveikslą naratyviniuose tekstuose. Surinkti duomenys rodo, kad kinegramos dažnai neteisingai išverčiamos iš originalaus teksto į kitas kalbas. Būtina tiek frazeologinius gestus, tiek ir kinegramas tiksliai aprašyti, nurodant jų semantines reikšmes. Tikslinga būtų pasitelkti į pagalbą piešinius ar nuotraukas.
 

Analizė paremta pavyzdžiais iš Roger Martin du Gard romano „Tibo šeima“ vertimų į lietuvių ir vokiečių kalbas.

Skaityti visą straipsnį >>

Nariams

Naujienlaiškis