Nastopka, Kęstutis. Aleksandras Čakas lietuviškai. - Kn. Meninio vertimo problemos. Vaga, 1980. P. 252-256.

Nariams

Naujienlaiškis