Petkevičaitė-Bitė, Gabrielė. „Červony kogut“. - Kn. Lietuvių literatūros kritika. T. I: (1547-1917). - Vilnius: Vaga, 1971. – P. 636-639. Perspausdinta iš: Lietuvos žinios 1914 m. Nr. 6

Recenzija apie: Czerwony kogut: novelle litewskie. – Warszawa: Gebethneri Wollf, [1913], 257 p. [liet.apsakymų rinkinys lenkų kalba]

Nariams

Naujienlaiškis