MENINIO VERTIMO KONKURSAS „Noriu versti“
2008-11-24

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2008 m. spalio 1-23 d. kvietė visus, dar neišvertusius nė vienos knygos, išmėginti jėgas meninio vertimo konkurse.
Konkurso tikslas – suteikti galimybę išversti nedidelį tekstą ir gauti savo vertimo įvertinimą, be to, vertinti kitų vertimus. Tai siūlėme tiek svajojantiems tapti vertėjais, tiek šiaip norintiems patikrinti savo sugebėjimus ir patirti vertimo malonumą.
 
Dalyviai (-ės) galėjo rinktis 24 kalbų tekstus. Užregistruoti iš viso 228 vertimai: 67 anglų, 1 baltarusių, 5 danų, 2 estų, 5 graikų, 0 hebrajų, 8 ispanų, 8 italų, 3 japonų, 9 kinų, 3 latvių, 7 lenkų, 2 lotynų, 7 norvegų, 6 olandų (nyderlandų), 16 prancūzų, 43 rusų, 0 slovėnų, 2 suomių, 3 švedų, 0 turkų, 1 ukrainų, 2 vengrų, 28 vokiečių k.
 
Nuo spalio 25 d. iki lapkričio 23 d. vertimai buvo publikuojami LLVS tinklalapyje ir visi galėjo apie juos diskutuoti, rinkti geriausius vertimus. Lapkričio 24 d. paskelbtos ir ekspertų išvados.
 

REZULTATAI

Šiuo konkursu tikėjomės atrasti naujų talentų, nes leidykloms labai trūksta gerų vertėjų. Labai džiaugiamės aktyviu dalyvavimu.
Laureatėmis paskelbėme JAP 2 ir KIN 1 vertimų autores
Jurgitą Polonskaitę
(japonų k.) ir Barborą Drąsutytę (kinų k.)
 
 
Kiekvienai jų atiteko leidyklos „Alma littera“ atminimo dovana – Stasio Krasausko knyga „Atspaudai“.
Taip pat „Alma littera“ žadėjo globoti laureates, jeigu jos pačios panorės tapti tikromis literatūros vertėjomis. 
 
Surinkę ekspertų išvadas turime konstatuoti, kad tikrai gerų vertimų buvo labai mažai, taigi kitų kalbų laureatų išrinkti negalėjome.
Apibendrinant galima pasakyti, kad daug kam pakišo koją nepakankamas užsienio kalbos mokėjimas, taip pat nekruopštumas, neatsakingumas, tingėjimas paieškoti reikšmių ir jų tikslių atitikmenų.
Tais atvejais, kai pateiktas tekstas buvo ištrauka, derėjo ne teoriškai svarstyti, ką kai kurie žodžiai ar sakiniai galėtų reikšti, o pirmiausia pasidomėti kontekstu, paskaityti jei ne visą knygą, tai bent susipažinti su ištraukos „aplinka“ kūrinyje. Vertėjas apskritai visada prieš pradėdamas versti bet kokį kūrinį turi pasidomėti rašytoju, jo kūryba, kūrinio interpretacijomis, epocha ir t.t. 
Nepaisant to, džiugino dalyvių noras pasimokyti ir sužinoti nuomonę apie savo vertimo sugebėjimus, gyvos diskusijos. Paliestas vienas iš esminių klausimų – kur riba tarp tikslumo ir laisvumo? Auksinė taisyklė – versti taip tiksliai kaip įmanoma ir taip laisvai kaip būtina. Tiek pažodiškumas, tiek pernelyg didelis laisvumas – vertimo ydos. Pirmiausia reikia ieškoti kuo tikslesnių atitikmenų – ne tik pavieniams žodžiams, bet ir visiems frazeologizmams bei tropams ir t.t., orientuojantis į autoriaus intencijas, kūrinio stilių, dvasią, nuotaiką. Originalo vertime negalima nei skurdinti, nei gražinti. Kaip žinome, kalbų gramatinės ir sintaksinės ypatybės skirtingos, tad versti reikia taip, kad skambėtų natūraliai, organiškai, visų pirma omeny turime žodžių tvarką sakinyje. Pvz., anglų ar vokiečių kalbose žodžių tvarką lemia gana griežtos taisyklės, o lietuvių kalboje - sintaksiniai ryšiai bei prasminiai santykiai ir aktualioji sakinio skaida. (Žinoma, kitas reikalas, kai rašytojas eksperimentuoja su kalba, laužo taisykles ir pan., tuomet ir vertėjui tenka elgtis kūrybiškai). Na, bet kalbėti apie gero vertimo principus būtų galima daug, apie įvairias dažnai pasitaikančias vertimo problemas ir metodus yra parašyta naudingų straipsnių, tik reikalas tas, kad gabus, talentingas vertėjas gerą sprendimą ras intuityviai.

Po kiekvienos kalbos vertimais pateikėme profesionalių vertėjų komentarus tinklalapyje, kad kiekvienas dalyvis galėtų susipažinti ir padaryti savo išvadas.
Tikimės, kad konkursas buvo naudingas – vienus paskatino tobulėti, mokytis, juk per vieną dieną tapti geru vertėju neįmanoma, tam reikia dėti daug pastangų. Kiti gal suprato, kad vertėjo profesija ne tokia jau lengva, o gal tiesiog ne jo ar jos būdui, ir drąsiai ieškos kitų iššūkių.

Šis konkursas buvo tik galimybė apsidairyti vertėjo profesijos baruose, o tikri mokslai vyksta praktikoje, ne internetu. Tuos, kurie svajoja apie vertėjo profesiją, raginame paskaityti straipsnį "Pradedantiesiems" >>, skaityti publikacijas "Vertimo kritikos archyve" >>, dalyvauti seminaruose, kurių LLVS rengia tikrai nemažai (apie juos būna skelbiama "Naujienose").

 
2008 m. KONKURSO TAISYKLĖS
Konkurso tikslai - ieškoti naujų talentų, suteikti galimybę svajojantiems apie literatūros profesiją išmėginti jėgas ir sužinoti apie savo sugebėjimus; skatinti diskusijas apie meninį vertimą, ugdyti vertimo kokybės sampratą.
1. Konkurse gali dalyvauti dar nė vienos grožinės ir humanitarinės literatūros knygos neišvertę ir sutarties su jokia leidykla nepasirašę asmenys. Konkurso dalyvių amžius neribojamas.
2. Vertimai privalo būti atlikti savarankiškai ir neredaguoti kitų asmenų. Galima naudotis visais žodynais ir kitomis informacijos priemonėmis.
3. Vienas asmuo gali atsiųsti kelių kalbų tekstų vertimus, tačiau atskirais el. laiškais.
4. Konkurso dalyvis, registruodamasis ir atsiųsdamas vertimą, automatiškai sutinka, kad jo vertimas LLVS nurodytą laiko tarpą būtų anonimiškai (t.y. pažymėtas tik numeriu) publikuojamas LLVS tinklalapyje.
5. Konkurso dalyviai, siųsdami vertimą organizatoriui, el. laišką turi pasirašyti tikrais vardu ir pavarde, taip pat nurodyti el. pašto adresą, telefono Nr., miestą, kuriame gyvena, dalyvavimo konkurse tikslą. El. laiške privaloma parašyti, kurios kalbos teksto vertimas siunčiamas. Pageidautina, bet neprivaloma ir kita informacija apie dalyvį: jo amžius, specialybė, užsiėmimas (darbas/ mokslas), kur mokėsi užsienio kalbos (-ų).
6. Organizatorius, el. paštu gavęs vertimą, jo autoriui nusiunčia patvirtinimą ir dalyvio numerį. Numeris suteikiamas chronologine tvarka.
7. Dalyvių vardai ir pavardės nebus žinomi nei publikai, nei ekspertams, tik organizatoriui.
8. Kol vertimai skelbiami ir vyksta jų aptarimas tinklalapyje, jų autoriai negali viešai atskleisti savo tapatybės.
9. Komentuoti vertimus gali kiekvienas. Nekultūringi ir konkursui kenkiantys komentarai trinami.
10. Vertimo kokybė vertinama lyginant jį su originalu ir tikrinant, ar vertimas atitinka originalo turinį bei formą ir ar tam suteikta tinkama lietuviška išraiška.
Vertinimo kriterijai >>.
11. Dalyvis bet kada gali pasitraukti iš konkurso, kreipdamasis į organizatorių el. paštu llvskonkursas@gmail.com. Tokiu atveju vertimas šalinamas iš konkurso tinklalapio.
12. Ekspertų išvados skelbiamos LLVS tinklalapyje. Individualių recenzijų kiekvienam dalyviui pateikti LLVS neįsipareigoja.
13. Jeigu keli tos pačios kalbos teksto vertimai bus vienodai geros kokybės, gali būti skelbiami daugiau nei vienas laureatas.
Itin dažna konkursantų (-čių) problema – prastas lietuvių kalbos mokėjimas. Vertėjo darbo įrankis – kalba, tad negalima sau leisti kalbos kultūros, skyrybos, rašybos ir panašių (gana banalių) klaidų. Daugeliui pritrūko kalbos jausmo, stilistinės pajautos.
14. Jeigu nė vienas kurios nors kalbos teksto vertimas nebus pakankamai geros kokybės, prizas skiriamas nebus.
15. Konkurso laureatai niekuo neįpareigojami.
16. Itin prasti vertimai į konkursą neįtraukiami.
17. Jeigu paaiškės, kad geriausių vertimų autoriai jau yra išvertę bent knygą arba konkurso tekstą išvertė padedami kitų asmenų, prizai jiems skiriami nebus.
18. Organizatorių sprendimai yra galutiniai ir neginčijami.
19. LLVS ir „Alma littera“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti taisykles ir apdovanojimus. Apie pakeitimus bus skelbiama LLVS svetainėje, pakeitimai įsigalios nuo paskelbimo dienos.
20. Kopijuoti ir kitur skelbti ar kitaip panaudoti konkurso tekstus – tiek originalus, tiek vertimus – draudžiama. 
 
Vienintelis tikras informacijos apie konkursą šaltinis – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos tinklalapis
www.llvs.lt

Nariams

Naujienlaiškis