2017 m. Baltijos rašytojų tarybos generalinė asamblėja Visbyje

 

2017 m. balandžio 28–29 d. Visbyje, Baltijos rašytojų ir vertėjų centre, įvyko kasmetinė Baltijos rašytojų tarybos (BWC) generalinė asamblėja.

Asamblėjoje dalyvavo: Viveka Sjögren (Švedijos rašytojų sąjunga), Jyrki Vainonen, Hannu Niklander (Suomijos rašytojų sąjunga), Malin Kivelä (Švedijos rašytojų sąjunga Suomijoje), Jukka-Pekka Pietiäinen (Suomijos negrožinės literatūros rašytojų sąjunga) Kazimiera Astratovienė (Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga), Marius Burokas (Lietuvos rašytojų sąjunga), Tiit Aleksejev, Piret Viires (Estijos rašytojų sąjunga), Mudite Treimane (Latvijos rašytojų sąjunga), Bogdan Baran (Lenkijos rašytojų sąjunga), Justyna Czechowska (Lenkijos literatūros vertėjų sąjunga), Aliaksandra Dvaretskaya (Baltarusijos rašytojų sąjunga), Lena Pasternak (Baltijos rašytojų ir vertėjų centro direktorė).

Asamblėja patvirtino Baltijos rašytojų tarybos pirmininkės Kazimieros Astratovienės metinės veiklos ataskaitą, 2016 m. finansinę ataskaitą ir 2017 m. biudžetą. Nario mokestį buvo nuspręsta palikti tokį, koks buvo – 150 eurų. Kaip ir kasmet, pranešimą skaitė Lena Pasternak ir skirtingų BWC organizacijų atstovai.

Įvyko rinkimai į BWC valdybą. Kazimiera Astratovienė (Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga) buvo perrinkta pirmininke, Piret Viires (Estijos rašytojų sąjunga) – sekretore, Viveka Sjögren (Švedijos rašytojų sąjunga) – valdybos nare, Jukka-Pekka Pietiäinen (Suomijos negrožinės literatūros rašytojų sąjunga) – pirmininko pavaduotoju, Mudite Treimane (Latvijos rašytojų sąjunga) – iždininke.

Taip pat buvo nuspręsta skirti finansinę paramą tiems nariams, kurie negali atvykti į generalinę asamblėją dėl finansinių sunkumų. Vienam asmeniui gali būti skiriama ne daugiau kaip 200 eurų. Kreiptis dėl paramos reikia ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 dienos. Dėl paramos skyrimo sprendžia valdyba, sprendimas priimamas ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 15 d.

Kita generalinė asamblėja Visbyje bus surengta Visbyje 2018 m. balandžio 20–22 d. Prieš generalinę asamblėją įvyks literatūros skaitymai pavadinimu „Atviri Baltijos rašytojų ir vertėjų namai“, savo kūrybą (vertimus, grožinius ir negrožinius tekstus, poeziją) skaitys BWC organizacijas-nares atstovaujantys autoriai.

Informaciją parengė

Kazimiera Astratovienė

Nariams

Naujienlaiškis