KOKIAS PASLAPTIS ŠIAIS METAIS ATVERS

ROMANŲ KALBŲ TEKSTŲ VERTIMO KONFERENCIJA IR DIRBTUVĖS?

Šiuolaikinė Europa neįsivaizduojama be vertimo, nes, kaip rašė Umberto Eco, „Europos kalba – vertimas“. Svarstant vertimo klausimus, vis dažniau ieškoma atsakymų, kaip pasiekti efektyvios tarpkalbinės ir tarpkultūrinės komunikacijos, kaip užmegzti ir palaikyti kultūrų dialogą, rasti profesionalius vertimo sprendimus. Dirbdami vertimo teorijos, kritikos ir vertimo studijų baruose VDU Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros mokslininkai, šioje katedroje veikiančio „Tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo problematikos taikomųjų tyrimų“ mokslo klasterio nariai kartu su vertimą studijuojančiais studentais prisideda prie bendro Lietuvos vertimo mokslo vystymo ir praktinių įgūdžių tobulinimo. Ypač didelį dėmesį vertimui skiria „Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros“ ir „Italistikos ir romanų kalbų“ bakalauro studijų programos. Didėjantis susidomėjimas vertimu iš prancūzų ir italų kalbų atveria naujas galimybes VDU „Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros“ ir „Italistikos ir romanų kalbų“ bakalauro studijų programų studentams studijuoti Viduržemio jūros šalių kultūras, plėsti vertėjams būtiną kultūrinį pažinimą ir vykti studijuoti vieną ar du semestrus į prancūzakalbes šalis (Prancūziją, Kanadą, Belgiją ir kt.), Italiją ar Ispaniją.

Net ir kitose šalyse studijavusiam studentui neretai tenka pasukti galvą, kaip lietuviškai perteikti romanų kalbomis nusakytą Viduržemio jūros kraštų pasaulį, jiems būdingas kultūrines reikšmes. Kaip perteikti šių kraštų literatūrą? Kaip versti diplomatinius ar kitus dalykinius tekstus, kad tarptautinės politikos ar verslo derybos būtų sėkmingos? Ar visada dvikalbis žodynas yra patikimas draugas? Kokias italų, prancūzų ar ispanų kalbos formas rinktis, jei, tarkime, verti lietuvių literatūros kūrinius į šias kalbas? Pagaliau, kaip nusakyti įvairiausių garsų, paukščių klegesio ir kvapų kupiną A. Baranausko „Anykščių šilelį“ ispanų ar kita romanų kalba? Kokiais metodologiniais keliais eiti būsimam vertėjui, jei kiekviena kalba yra skirtinga ištarų ir nutylėjimų lygtis, kaip rašė žymus ispanų filosofas J. Ortega y Gassetas? Šiuos ir daug kitų klausimų Lietuvoje žinomi vertimo srities mokslininkai, studentai, vidurinio lavinimo mokyklų mokytojai ir moksleiviai nagrinės kasmetiniame renginyje „Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai: vertimo patirtys ir dirbtuvės“, kuris vyks šių metų balandžio 27 dieną, ketvirtadienį, Vytauto Didžiojo universitete (V. Putvinskio g. 23, 103 auditorijoje). Rytinėje renginio dalyje sveikinimo žodį tars Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Rūta Eidukevičienė, vėliau apie lietuvių literatūros vertimų į prancūzų kalbą sėkmes ir nesėkmes kalbės traduktologė prof. dr. Aurelija Leonavičienė; vertimo į ispanų kalbą iššūkius ir sprendimus aptars ką tik Ispanijoje išleisto A. Baranausko „Anykščių šilelio“ vertėja doc. dr. Carmen Caro Dugo; folklorinių lietuvių intertekstų vertimą į italų kalbą nagrinės dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda; „vadinamųjų“ terminų, itin svarbių verčiant Europos Sąjungos dokumentus, vaidmenį ir raišką aptars ir įvairius aktualius vertimo klausimus svarstys Europos Komisijos Vertimo raštu Generalinio Direktorato terminologas dr. Egidijus Zaikauskas. Tiesa, šių metų romanų kalbų tekstų vertimo konferencija pakvietė ir VDU germanų kalbų tekstų vertimo tyrėjus: prof. Sigita Barniškienė nagrinės lietuvių literatūros vertimų į vokiečių kalbą subtilybes, o doc. Dalia Masaitienė pasidalins patirtimi apie lietuvių kultūrinių realijų vertimą į anglų kalbą. Išties, daug žadanti ir viliojant galimybė išgirsti apie naujausius vertimo tyrimus iš pačių tyrėjų...

Pasibaigus vertimo konferencijai ir diskusijoms, vyks prancūzų, italų ir ispanų kalbų meninių tekstų vertimo į lietuvių kalbą dirbtuvės, kuriose dalyvaus šias kalbas studijuojantys studentai ir Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai. Kol moksleiviai vers, jų mokytojai dalyvaus Humanitarinių mokslų fakulteto dekanės doc. dr. Rūtos Eidukevičienės vedamame mokytojų seminare „Užsienio kalbos ir tarpkultūrinė komunikacija“ (V. Putvinskio g. 23, 101 a.). Renginio pabaigoje, kaip ir kiekvienais metais, nugalėtojų lauks siurprizai ir apdovanojimai.

Registruotis į renginį prašome el. paštu: d.kielaite@hmf.vdu.lt

Nariams

Naujienlaiškis