LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
KULTŪROS KOMITETUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETUI

2017-03-13     Nr. 166

KREIPIMASIS

DĖL MOKESČIŲ PAKEITIMO DIRBANTIEMS PAGAL AUTORINES SUTARTIS

Kreipiamės į jus, gerbiami Seimo nariai, nes nuo 2017 metų priėmus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimą, susidarė grėsminga mokestinė padėtis Lietuvos Respublikos piliečiams, dirbantiems vien pagal autorines ir autorines licencines sutartis. Jau nuo 2009 metų vien tik iš savo kūrybos gyvenantys autoriai vengia pasirašinėti autorines sutartis dėl neteisingos mokesčių politikos autorių atžvilgiu ir socialinių garantijų nebuvimo praktikoje.

Dauguma mūsų sąjungos narių yra tiesiogiai priklausomi nuo jūsų sprendimų, nes sudaro tik autorines licencines sutartis, kurios yra jų pragyvenimo šaltinis. Mūsų nariams, kurie neturi darbo sutarčių, kilo grėsmė nebeišgyventi iš savo profesijos. Visos vertėjų bendruomenės ateitis lieka neapsaugota, o patys vertėjai – nežinomybėje.

Nuo 2017 m. sausio mėnesio mokestinė našta dirbantiesiems pagal autorines licencines sutartis drastiškai padidėjo. Autorinės licencinės buvo apmokestintos kaip ir autorinės sutartys. Dabartinė mokestinė „Sodros“ sistema, kuri autorinėms sutartims jau taikoma nuo 2009 metų, o nuo 2017 m. ir autorinėms licencinėms sutartims,  yra paini ir neteikia garantijų ligos atveju, pensiniame amžiuje ir kitų. Kad gautume pensiją, privalome mokėti įmokas kas mėnesį, kitu atveju bus neįmanoma sukaupti 35 metų darbo stažo, būtino gauti pensinėms išmokoms. Taip pat nesukurta sistema, kaip autoriams, prilyginus jų mokesčius darbo sutarčių mokesčiams, bus mokamos ligos pašalpos ir suteikiamos Darbo kodekso garantuojamos teisės. Atkreipiame dėmesį, kad darbdavys privalo pagal DK suteikti darbuotojui darbo vietą ir darbo priemones, išmokėti atostoginius, išeitines kompensacijas, apmokėti pirmas dvi ligos dienas ir t.t. Sudarant autorinę licencinę sutartį arba dirbant pagal autorinę, autorius neturi darbdavio, kas mėnesį mokančio įmokas, nes autorių su užsakovu sieja ne darbiniai, o verslo santykiai, ir honoraras mokamas už atliktą darbą tik pasirašius darbų priėmimo – perdavimo aktą, o ne autoriaus kūrybinio proceso metu, t.y. kas mėnesį.

Vertėjams ir autoriams netaikoma minimalaus darbo užmokesčio koncepcija, neskaičiuojamos darbo valandos, todėl dažnas vertėjas, intensyviai dirbdamas visą mėnesį, neuždirba net valstybės nustatyto minimumo.

Vertėjų honorarai, skaičiuojami už autorinį lanką (tai 40 000 spaudos ženklų –  jam išversti reikia ne mažiau 10 darbo dienų), yra maži: svyruoja nuo 100 iki 200 eurų (neatskaičius mokesčių). Dar prieš mokesčių pakėlimą išgyventi už tokį honorarą, per mėnesį uždirbant vidutiniškai 400 eurų (neatskaičius mokesčių), buvo sudėtinga. Leidyklų atlyginimai autoriams, rašantiems lietuviškai, – dar mažesni. Pagal dabartinę tvarką dar didesnė dalis autorių į rankas gautų mažiau negu 300 eurų (taigi, priartėtų prie spaudoje aprašyto „minimalių poreikių krepšelio“, bet neįgytų jokių socialinių garantijų, kurias turi dirbantieji pagal darbo sutartis). Bėda dar ir ta, kad į „minimalius poreikius“ neįtraukta vertėjams būtina sparčiai susidėvinti kompiuterinė technika, žodynai, žinynai ir kitos prekės, kurias dirbantiesiems pagal darbo sutartis garantuoja DK.

2017 m. sausio 11 d. vykusiame Kultūros komiteto posėdyje autorių mokesčių klausimai buvo aptariami, tą pačią dieną duotame interviu Komiteto pirmininkas R. Karbauskis tvirtino, kad autoriai turi būti socialiai apdrausti ir paskelbė, kad „bus sudaryta darbo grupė iš Kultūros, Finansų bei Socialinės apsaugos ir darbo komitetų atstovų, kuri turi pateikti variantus: ar reikia ką nors keisti, ar ne“.

2017 m. kovo 13 d., pristatydamas Vyriausybės programą,  premjeras Saulius Skvernelis teigė, kad vykdomos reformos skatins darbuotojus dirbti ir užsidirbti. Bet tokia autorinių sutarčių mokesčių politika neskatina autorių dirbti, juo labiau neleidžia užsidirbti, tik skatina keisti profesiją.

Mes reiškiame susirūpinimą šia padėtimi ir prašome Seimo komitetų surasti autoriams palankesnių sprendimų. Prašome darbo grupės apsvarstyti susidariusią kritinę autorių padėtį ir pasirūpinti, kad mokesčių našta autoriams būtų palengvinta, taip pat sudaryta aiški, autoriams pritaikyta socialinio draudimo sistema.

Prašome gelbėti Lietuvos autorius, kuriems gresia išnykimas.

 

Pirmininkė                                                                                                 

Rasa Matulevičienė

 

Nariams

Naujienlaiškis