Ramių ir šiltų Šv. Kalėdų!

 

O Viešpatie, suteik man duonos kasdieninės,
Ko reikia, duok patsai, nuo perprekių atgynęs,
O kad nuo rūpesčių neplyštų man galva,
Laikyk mane vynu kaip dūmą apsvaiginęs.

                                                    O. Chajamas (vertė Linas Broga)

Linkime, kad Šv. Kalėdų dieną Viešpats jus išgirstų, suteiktų ištvermės, jėgų ir sveikatos, kūrybinės sėkmės. Teišsipildo visos jūsų viltys ir svajonės, net ir tos, kurių nedrįstate ištarti balsu ir laikote giliai širdyje.

2016 m.cleardot.gifŠv.Jeronimo premijos laureatė Stasė Banionytė ir LLVS valdyba

Nuotrauka Rasos Matulevičienės (Kristaus Gimimo bazilika, Betliejus, 2016 m.)

Nariams

Naujienlaiškis