2016 m. Baltijos rašytojų tarybos generalinė asamblėja, seminaras ir skaitymai Visbyje 

2016 metų balandžio 22 dieną Visbyje (Švedija) įvyko Baltijos rašytojų tarybos (BWC) ir Baltijos rašytojų ir vertėjų centro (BWTC) organizuotas seminaras ir literatūros skaitymai, pavadinimu „Literatūriniai susitikimai: jie ir mes“.  

Renginį atidarė Baltijos rašytojų ir vertėjų centro direktorė Lena Pasternak ir Baltijos rašytojų tarybos pirmininkė Kazimiera Astratovienė.  

Vyko diskusija „Rusija ir kaimyninės šalys šiandien“. Ją vedė Suomijos negrožinės literatūros rašytojų asociacijos vadovas Jukka-Pekka Pietiäinenas. Diskusijoje dalyvavo: švedų žurnalistas ir negrožinės literatūros rašytojas Stigas Fredriksonas; rusų žurnalistas, muzikos kritikas ir akademikas Artemis Troitskis; švedų žurnalistas bei negrožinės literatūros rašytojas Kalle Kniivilä.  

Toliau pranešimą, pavadinimu „Ar kultūra gali mums padėti išvengti smurto?“, skaitė švedų teatro kritikė, režisierė, žurnalistė, garsi oratorė ir debatų dalyvė Stina Oscarson.

Vėliau vyko diskusija „Įvaizdis: kaip matome save ir kaip kiti mato mus“. Joje dalyvavo: literatūros vertėja, Lenkijos literatūros vertėjų sąjungos atstovė Justyna Czechowska; poetė, vertėja, Baltarusijos rašytojų sąjungos atstovė Yulya Tsimafeyeva; rusų-suomių rašytoja ir vertėja Zinaida Lindén, atstovavusi Sankt Peterburgo rašytojų sąjungai, lietuvių poetė ir žmogaus teisių aktyvistė Aušra Kaziliūnaitė; literatūros vertėja, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos atstovė Kazimiera Astratovienė. Diskusiją moderavo Lena Pasternak.

Po trumpos pertraukėlės renginio žiūrovai galėjo pasiklausyti literatūros skaitymų. Savo poeziją (originalo ir anglų kalba) skaitė:

suomių poetė ir dramaturgė Heidi von Wright;

baltarusių poetai Yulya Tsimafeyeva ir Alhierdas Bacharevičius;

lietuvių poetai Marius Burokas ir Aušra Kaziliūnaitė.

 

Ištrauką iš romano skaitė rašytoja Zinaida Lindén, negrožinius tekstus – Artemis Troitskis ir Kalle Kniivilä.

Renginys vyko „Almedalen“ bibliotekoje. Projekto rėmėjai ir partneriai: Suomijos negrožinės literatūros rėmimo centras, Upsalos universitetas, Suomijos meno rėmimo centras, Baltijos rašytojų taryba, Baltijos rašytojų ir vertėjų centras.

Balandžio 23–24 dienomis Baltijos rašytojų ir vertėjų centre įvyko kasmetinė Baltijos rašytojų tarybos generalinė asamblėja. 

Asamblėjoje dalyvavo: Mudite Treimane (Latvijos rašytojų sąjunga), Aleksandra Dvaretskaya, Yulya Tsimafeyeva (Baltarusijos rašytojų sąjunga), Hannu Niklander (Suomijos rašytojų sąjunga), Oona Timonen (Suomių grožinių ir negrožinių tekstų vertėjų asociacija), Piret Viires, Karl Martin Sinijärv (Estijos rašytojų sąjunga), Zinaida Lindén (Sankt Peterburgo rašytojų sąjunga), Justyna Czechowska (Lenkijos literatūros vertėjų sąjunga), Marius Burokas (Lietuvos rašytojų sąjunga), Jukka-Pekka Pietiäinen (Suomijos negrožinės literatūros rašytojų sąjunga), Lena Pasternak (Baltijos rašytojų ir vertėjų centro direktorė), Kazimiera Astratovienė (Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga), Heidi von Wright (Suomiškai rašančių autorių draugija Švedijoje).

Asamblėjos metu buvo aptartas ką tik įvykęs renginys „Literatūriniai susitikimai: jie ir mes“: kokie sunkumai kilo jį organizuojant naujai išrinktai valdybai ir kas pavyko geriausiai. Buvo vieningai nuspręsta, kad renginys nusisekė, tačiau kitą kartą (tai turėtų įvykti 2018 m.) panašų seminarą ir skaitymus siūlyta rengti pačiame Rašytojų ir vertėjų centre, mat bibliotekoje publika susirinko ne itin gausiai.

Toliau buvo pereita prie narystės organizacijoje klausimo. Pageidavimą įstoti į organizacija buvo pareiškusi Lenkijos literatūros vertėjų organizacija – jų narystei pritarta. Kita vertus, Ukrainos rašytojus, kurie norėtų prisijungti prie Baltijos rašytojų tarybos, buvo nuspręsta kitais metais pasikviesti į asamblėją ir gyvai aptarti šį klausimą: mat pagal įstatus, BWC nariais gali tapti tik rašytojus ar vertėjus vienijančios organizacijos, o Ukrainos rašytojus jungianti organizacija neturi šio statuso, todėl formaliai negali tapti nare.

Nario mokestis, 150 eurų, toliau lieka tas pats.

Vėliau buvo pereita prie atskirų organizacijų atstovų pranešimų apie jų organizacijų veiklą ir rašytojų bei vertėjų padėtį jų šalyse.

Kitą dieną buvo išrinktas naujas valdybos narys: Suomijos negrožinės literatūros rašytojų asociacijos vadovas Jukka-Pekka Pietiäinenas, pakeitęs Švedijos rašytojų sąjungos atstovą Stefaną Ingvarssoną. Nauja valdybos sudėtis: pirmininkė Kazimiera Astratovienė (Lietuva), pirmininko pavaduotojas Jukka-Pekka Pietiäinenas (Suomija), sekretorė Heidi von Wright (Suomija), iždininkė Mudite Treimane (Latvija), Yulya Tsimafeyeva (Baltarusija).

Lenkijos literatūros vertėjų sąjungos atstovė Justyna Czechowska pasiūlė kam nors iš BWC valdybos atstovauti BWC Gdansko literatūriniame festivalyje „Atrasta verčiant“. Pasiūlymui buvo pritarta ir nuspręsta, kad tai būtų viena iš svarbių BWC veiklos sričių – pristatyti pačią organizaciją ir jos tikslus tarptautinėse knygų mugėse ir festivaliuose.

Kitos generalinės asamblėjos data – 2017 m. balandžio 28–29 d.

Nariams

Naujienlaiškis