Prancūzijos kultūros ministerijos Nacionalinis knygos centras finansuoja vertėjų iš prancūzų kalbos viešnagę Prancūzijoje. Ši programa skirta visų sričių - grožinės literatūros, literatūros vaikams ir jaunimui, humanitarinių mokslų, filosofijos, meno, mokslo ir technikos vertėjams. Paraiškos priimamos iki 2016 metų gegužės 13 dienos. Paraiškos išnagrinėjamos ir apie rezultatus vertėjui bus pranešta 2016 m. spalio mėnesį.

Stipendijos dydis – 2 000 eurų per mėnesį, stipendija skiriama 1 – 3 mėnesiams (kelionės išlaidos į šią sumą neįtrauktos).

Dalyvavimo programoje sąlygos:

-    Konkurse gali dalyvauti vertėjai, išleidę bent vieną knygą.

-    Tarp paskutės šios programos suteiktos stipendijos ir naujo prašymo gauti stipendiją turi būti praėję trys metai. 

-    Paraiškas gali teikti vertėjai, turintys galiojančią vertimo sutartį su leidykla.

-    Kūrinio, dėl kurio prašoma stipendijos, vertimas neturi būti baigtas iki vertėjo atvykimo į Prancūziją, gavus stipendiją.

-    Mokyklinių vadovėlių, praktinių gidų, periodinių leidinių vertimo projektai nepriimami.

-    Verčiamos ir publikuojamos knygos tiražas turi būti ne mažesnis kaip 500 egzempliorių.

Reikalingi dokumentai :

  • Paraiškos forma (prašykite Prancūzų institute Lietuvoje).
  • Motyvacinis laiškas stipendijai gauti.
  • Išsamus knygos, dėl kurios prašoma stipendijos, aprašymas ir pasirinkto kūrinio motyvacija.
  • Kūrinio, dėl kurio prašoma stipendijos, vertimo pavyzdys (10% verčiamo kūrinio apimties) ir pasirinktos ištraukos kopija prancūzų (originalo) kalba.
  • Vienas vertėjo jau išverstos ir išleistos knygos egzempliorius.
  • Sutarties su leidykla dėl knygos vertimo kopija ir šios sutarties pagrindinių punktų vertimas: pavadinimas ir autorius, vertimo baigimo data, vertėjo honoraras, sutarties pasirašymo data.
  • Leidyklos veiklos aprašymas, pageidautina pridėti paskutiniųjų metų leidinių katalogą.
  • Leidyklos autorių teisių įsigijimo sutarties kopija.
  • Pažyma apie vertėjo paskutinių metų pajamas (eurais).
  • Jei vertėjui anksčiau buvo skirta parama: ataskaita apie viešnagę ir išverstas kūrinys, dėl kurio vertimo buvo skirta stipendija.

Kontaktinis asmuo Agnė Judžentytė-Žalguvienė
Tel.: +370 5 219 96 96, 8 610 61598
publications@institutfrancais-lituanie.com
Prancūzų institutas Lietuvoje
Didžioji g. 1,
LT-01128 Vilnius

Nariams

Naujienlaiškis