Gruodžio 15 d. literatūros vertėja Vilija Gerulaitienė vedė vertimo pamoką Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokiniams. Tai jau trečias susitikimas su šios gimnazijos mokiniais. Jie atvyko į Vilnių mokyklos autobusu lydimi mokytojos Astos Abramikienės.
Pirmiausia mokiniai apsilankė Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, kur bibliotekos darbuotoja Sonata Šulcė vaizdingai papasakojo apie bibliotekos kūrimąsi, pastato istoriją ir parodė reikšmingus bibliotekoje saugomus dokumentus: Antano Smetonos laišką Augustinui Voldemarui, popiežiaus indulgenciją, XIX a. dailyraščio pratybų sąsiuvinį, spaudos draudimo metais ranka perrašytą lietuvišką matematikos vadovėlį, rusėnišką vienuolių perrašytą knygą ir dar daugiau įdomybių. Sužinojome, ką reiškia perskaityti knygą „nuo lentos iki lentos“.
Po ekskursijos patraukėme į Mokslų akademiją, kur didžiojoje posėdžių salėje mus pasveikino dr. Andrius Bernotas ir papasakojo pastato ir Lietuvos Mokslų akademijos istoriją.
Toliau nuvykome į Lietuvos istorijos institutą. Posėdžių salėje visus pasveikino instituto direktorius dr. Rimantas Miknys ir papasakojo apie instituto veiklą, vykdomus projektus ir tyrimų kryptis.
Paskui Vilija Gerulaitienė panagrinėjo mokinių išverstą pirmąją istoriją iš Janoscho knygos apie Šmurliuką, atkreipė dėmesį į būtinybę ieškoti gimtosios kalbos atitikmenų frazeologizmams, parinkti lietuvių kalbai būdingus žodžių junginius (vanagas ne ėda, o lesa, šuo ir katė ne geria ir ne valgo, o ėda ir laka), aptarė gerokai galvą verčiančius pasukti žodžių žaismo atvejus (Hut – behüten) pagyrė už kai kurių mokinių parinktus vaizdingesnius žodžius (gruzdinti ir pan.), parodė Rūtos Jonynaitės išverstą šią Janoscho knygelę ir perdavė nuo jos linkėjimus.


Projektą „Vertimo pamokos jaunimui“ remia Lietuvos kultūros taryba
 

Nariams

Naujienlaiškis