Meninio vertimo konkurso „Noriu versti 2014“ rezultatai

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga septintą kartą iš eilės skelbė meninio vertimo konkursą „Noriu versti“. Šiemet pirmą kartą konkurso dalyviams buvo pateikti versti POETINIAI TEKSTAI.

Konkurso tikslai: suteikti galimybę svajojantiems apie literatūros vertėjo profesiją pasitikrinti gebėjimus; ieškoti naujų talentų, skatinti diskusijas apie meninį vertimą, ugdyti vertimo kokybės sampratą.
Konkurse buvo kviečiami dalyvauti norintieji tapti literatūros vertėjais, besidomintieji poezija ir jos vertimu ar tiesiog tie, kurie nori išmėginti jėgas versdami poetinį tekstą.

Prieš konkursą, rugsėjo 23 d., Vilniaus universitete įvyko paskaita apie poetinio teksto vertimą „Žodžio virsmai“. Paskaitą skaitė literatūros vertėjas Linas Rybelis. 

Buvo galima rinktis 10 kalbų tekstus, iš viso užregistruotas 91 vertimas: anglų (42), prancūzų (6), vokiečių (9), italų (8), ispanų (14), lenkų (4), rusų (5), ukrainiečių (0), naujosios graikų (3), senosios graikų (0).

Konkurso dalyviai galėjo rinktis mažiausiai vieną iš kelių pateiktų tekstų pasirinkta kalba. Vertimus konkursui el. paštu buvo galima siųsti nuo rugsėjo 29 d. iki spalio 15 d. 18 val. Atsiųsti vertimai nuo spalio 20 d. iki lapkričio 10 d. buvo publikuojami greta originalo LLVS tinklalapyje www.llvs.lt, tad visi norintys galėjo diskutuoti, gauti savo vertimo įvertinimą, vertinti kitus, rinkti geriausius vertimus. Dalyvių vardai ir pavardės nėra žinomi nei publikai, nei ekspertams, tik organizatoriui; vertimai pažymėti skaičiais.

Vertimus vertino ir ekspertai – patyrę vertėjai, poetai. Jų išvados paskelbtos LLVS tinklalapyje virš vertimų.

Laureatais skelbiame šiuos konkurso dalyvius:

PL1 – Jolanta Bylinska
FR5 – Rūta Burbaitė

Paskatinamųjų prizų nusipelnė:

PL4 – Evelina Bondar
EN37 – Ada Laskauskienė
EN18 – Viktorija Bourassa
EN35 – Irma Šlekytė
FR3 – Donata Pleskevičienė
DE7 – Agnė Ulytė

SVEIKINAME!
Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami prizais, o geriausi vertimai – publikuojami kultūrinėje spaudoje (daugiau informacijos paskelbsime netrukus).

 

KONKURSO TEKSTAI, DALYVIŲ VERTIMAI IR EKSPERTŲ IŠVADOS

Anglų>
Prancūzų>
Italų>
Ispanų>
Vokiečių>
Rusų>
Lenkų>
Ukrainiečių>
Naujosios graikų>
Senosios graikų>

KONKURSO „Noriu versti 2014“ TAISYKLĖS
1. Konkurse gali dalyvauti asmenys, neišvertę ir nepaskelbę nė vieno verstinio poetinio kūrinio (bet gali būti vertę prozos) ir nepasirašę sutarties su jokia leidykla. Konkurso dalyvių amžius – iki 35 metų.
2. Vertimai privalo būti atlikti savarankiškai ir neredaguoti kitų asmenų. Galima naudotis žodynais ir kitomis informacijos priemonėmis. Konkursas neskirtas užsienio kalbos žinioms tikrinti.
3. Vienas asmuo gali atsiųsti kelių kalbų tekstų vertimus, tačiau atskirais el. laiškais.
4. Organizatoriai gali atsisakyti priimti nebe pirmą kartą dalyvaujančiųjų šiame konkurse vertimus. Ankstesnių konkursų „Noriu versti“ laimėtojai, laimėję ir šį konkursą, prizais nebeapdovanojami.
5. Konkurso dalyvis, registruodamasis ir atsiųsdamas vertimą, automatiškai sutinka, kad jo vertimas būtų publikuojamas LLVS tinklalapyje.
6. Konkurso dalyviai, siųsdami vertimą organizatoriui, el. laišką turi pasirašyti tikrais vardu ir pavarde, taip pat nurodyti el. pašto adresą, telefono nr., miestą, kuriame šiuo metu gyvena, dalyvavimo konkurse tikslą, savo amžių. Taip prašome parašyti, jei jau yra tekę dalyvauti šiame konkurse anksčiau. El. laiške privaloma nurodyti, kurios kalbos teksto vertimas siunčiamas. Pageidautina, bet neprivaloma ir kita informacija apie dalyvį: specialybė, užsiėmimas (darbas/mokslas), kur mokėsi užsienio kalbos (-ų). Vertimas turi būti atsiųstas Word (doc.) dokumentu.
7. Organizatorius, el. paštu gavęs vertimą, jo autoriui nusiunčia patvirtinimą ir dalyvio numerį. Numeris suteikiamas chronologine tvarka.
8. Dalyvių vardai ir pavardės nebus žinomi nei publikai, nei ekspertams, tik organizatoriui.
9. Kol vertimai skelbiami ir vyksta jų aptarimas tinklalapyje, jų autoriai negali viešai atskleisti savo tapatybės.
10. Komentuoti vertimus gali kiekvienas. Nekultūringi, konkursui kenkiantys bei dalyvius klaidinantys komentarai trinami.
11. Vertimo kokybė vertinama lyginant jį su originalu ir tikrinant, ar vertimas atitinka originalo turinį bei formą ir ar tam suteikta tinkama lietuviška išraiška.
12. Dalyvis bet kada gali pasitraukti iš konkurso, kreipdamasis į organizatorių el. paštu llvs.konkursas.noriuversti@gmail.com. Tokiu atveju vertimas šalinamas iš konkurso tinklalapio.
13. Ekspertų išvados skelbiamos LLVS tinklalapyje. Individualių recenzijų kiekvienam dalyviui pateikti LLVS neįsipareigoja.
14. Jeigu keli tos pačios kalbos teksto vertimai bus vienodai geros kokybės, gali būti skelbiami daugiau nei vienas laureatas.
15. Jeigu nė vienas kurios nors kalbos teksto vertimas nebus pakankamai geros kokybės, laureatas renkamas nebus.
16. Konkurso laureatai niekuo neįpareigojami.
17. Į konkursą neįtraukiami vertimai, kuriuose šiurkščiai pažeidžiamos lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos taisyklės, kalbos kultūros normos.
18. Jeigu paaiškės, kad geriausio vertimo autorius jau yra išvertęs ir paskelbęs bent vieną poetinį kūrinį arba konkurso tekstą išvertė padedamas kitų asmenų, jis neteks laureato vardo.
19. Organizatorių sprendimai yra galutiniai ir neginčijami.
20. LLVS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti taisykles. Apie pakeitimus bus skelbiama LLVS svetainėje, pakeitimai įsigalios nuo paskelbimo dienos.
21. Kopijuoti ir kitur skelbti ar kitaip panaudoti konkurso tekstus – tiek originalus, tiek vertimus – draudžiama.

Vienintelis tikras informacijos apie konkursą šaltinis – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos tinklalapis www.llvs.lt

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba

Anksčiau įvykę „Noriu versti“ konkursai:
2013 m. meninio vertimo konkursas „Noriu versti“ >>
2012 m. meninio vertimo konkursas „Noriu versti“ >>
2011 m. meninio vertimo konkursas „Noriu versti“ >>
2010 m. meninio vertimo konkursas „Noriu versti“ >>
2009 m. meninio vertimo konkursas „Noriu versti“ >>
2008 m. meninio vertimo konkursas „Noriu versti“ >>

 

Nariams

Naujienlaiškis