Tarptautinis simpoziumas „Baltijos susitikimai“ ir Baltijos rašytojų tarybos generalinė asamblėja

2014 metų kovo 25–27 dienomis Visbyje (Švedija) vyko tarptautinis simpoziumas „Baltijos susitikimai“, kas antrus metus rengiamas Baltijos rašytojų tarybos (BWC). Šį kartą simpoziumo tema buvo „Dvejopa Europos tapatybė“. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungai atstovavo Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė.

Simpoziumas prasidėjo rašytojo Dmitri Plax (Švedija) pranešimu, kuriame jis samprotavo, kaip kalba veikia visuomenės ir asmens tapatybę.


 

Vėliau buvo diskutuojama apie literatūros vertimą ir literatūros vertėjų tapatybę įvairiose Baltijos jūros regiono šalyse; diskusijoje dalyvavo literatūros vertėjai Stefan Ingvarsson ir Janina Orlov (Švedija), Jaana Nikula (Suomija), Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė (Lietuva), Mudite Treimane (Latvija).

 

Baltarusijos atstovės Hanna Butyrchyk ir Yulya Tsimofeyeva skaitė pranešimus apie dvejopą Baltarusijos rašytojų ir vertėjų tapatybę dabartinės politinės situacijos sąlygomis.

 

Žymi suomių rašytoja Sofi Oksanen kalbėjo apie europiečių tapatybės pokyčius pakilus geležinei uždangai.

 

Suomių vaikų rašytoja Tittamari Marttinen kalbėjo apie vidinę laisvę rašyti vaikų literatūrą.

 

Lietuvių rašytojas Liutauras Degėsys aptarė įvairiopus rašytojo vaidmenis.

 

Simpoziumas baigėsi diskusija apie tai, kokią įtaką Rusijos intervencija į Ukrainą gali padaryti Baltijos jūros regiono kultūrai, literatūrai, visuomenei. Diskusijoje dalyvavo: Stefan Ingvarsson ir Janina Orlov (Švedija), Sofi Oksanen (Suomija), Ingrid Velbaum-Staub (Estija), Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė (Lietuva), Yulya Tsimafeyeva (Baltarusija), Dmitri Plax (Švedija).

Po simpoziumo, kovo 28–29 dienomis, Baltijos rašytojų ir vertėjų centre vyko kasmetinė Baltijos rašytojų tarybos generalinė asamblėja. Šiemet asamblėjoje dalyvavo Švedijos rašytojų sąjungos, Baltarusijos rašytojų sąjungos, Estijos rašytojų sąjungos, Latvijos rašytojų sąjungos, Suomijos rašytojų sąjungos, Suomijos literatūros ir negrožinių tekstų vertėjų sąjungos, Norvegijos literatūros vertėjų sąjungos, Suomijos negrožinės literatūros rašytojų sąjungos, Lenkijos rašytojų sąjungos, Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos atstovai.

Išklausius BWC pirmininkės Janinos Orlov ataskaitos ir šalių atstovų pranešimų, asamblėjos metu daugiausia dėmesio buvo skirta Baltijos rašytojų tarybos veiklos atnaujinimui. Šalių atstovai buvo prašomi dalintis nuomonėmis: kuo jų organizacijoms naudinga būti šios tarybos narėmis, kokią dar veiklą galima būtų vystyti, ko trūksta, kas galėtų būti kitaip. Apibendrinus galima pasakyti, kad dauguma kaip teigiamą dalyką įvardijo galimybę keistis idėjomis ir žiniomis, užmegzti naujus kontaktus, dalintis patirtimi. Labiausiai buvo pasigendama konkrečių bendrų projektų.

Buvo iškelta idėja, kad Švedijos rašytojų sąjunga (vienijanti rašytojus ir literatūros vertėjus) galėtų surengti seminarą ir pasidalinti gerąja darbo patirtimi, susijusia su autorių teise, elektronine leidyba, sutartimis. Ši organizacija dirba kaip stipri profsąjunga, todėl buvo nuspręsta, kad Lietuvos literatūros vertėjų sąjungai, Lietuvos rašytojų sąjungai ir Baltarusijos rašytojų sąjungai būtų labai naudinga daugiau sužinoti apie jų darbo principus.

Tarptautinį simpoziumą „Baltijos susitikimai“ nuo šiol nuspręsta rengti kas trejus metus, taigi jis turėtų įvykti 2017 metais, kaip planuojama, Vilniuje, numatyta tema – „Žodžio laisvė“.

Kita Baltijos rašytojų tarybos generalinė asamblėja įvyks 2015 metų balandžio 17–18 dienomis.

Informaciją parengė Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba

Nariams

Naujienlaiškis