Smilgių vidurinės mokyklos mokinių vertimo dirbtuvės

Projekte „Vertėjų pamokos jaunimui“ dalyvaujanti Panevėžio rajono Smilgių vidurinė mokykla pasikvietė literatūros vertėją iš lenkų kalbos Ireną Aleksaitę dalyvauti mokinių vertimo dirbtuvėse, kurios vyko 2013 m. sausio 14  d. Irena pasakoja apie apsilankymą mokykloje: „Pirmiausia apžiūrėjau mokyklos bibliotekininkės lituanistės Zitos Lazdauskaitės parengtą esamų bibliotekoje D. Urbo verstų knygų parodėlę „4 metrai“ – D. Urba yra sakęs, kad sustačius jo verstas ir redaguotas knygas keturi metrai tikrai susidarytų. Paskui žiūrėjau 6-os klasės mokinių vaidinamą D. Urbo verstos pasakos „Katinėlis ir gaidelis“ inscenizaciją. Beje, per kalėdinį karnavalą 1–8 klasės mokiniai suvaidino net 10 pasakų, D. Urbo verstų iš įvairių kalbų. Svarbiausioji dienos dalis – susitikimas su vaikais, jame dalyvavo ne tik vyresniųjų klasių mokiniai, bet ir mokytojai, Smilgių parapijos klebonas kan. Bronislavas Antanaitis, Smilgių kultūros centro  direktorė Lina Narkevičienė, Puziniškio dvarelio muziejininkė Irena Lesvinčiūnienė, Smilgių bendruomenės „Bitė“ pirmininkas Antanas Dabužinskas, miestelio gyventojai. Parapijos klebonas kan. B. Antanaitis, buvęs D. Urbo auklėtinis Panevėžio gimnazijoje, pasidalijo savo įspūdžiais, prisiminimais, parodė nuotraukų iš asmeninio albumo. Antroji tos dienos dalis buvo skirta vertimui. Aš papasakojau apie vertimo istoriją, vertimų rūšis, vertimo ypatybes, o po vertimo dirbtuvių aptarėme aštuonių mokinių išverstas ištraukas iš įvairių F. Dostojevskio kūrinių – jaunieji vertėjai padarė išvadą, kad, norint tapti geru vertėju, reikia ne tik mokėti užsienio kalbą, bet, kaip yra sakęs D. Urbas, pirmiausia reikia puikiai mokėti savo gimtąją. Toje mokykloje buvo jauku ir gera, mokytojai kupini entuziazmo, trokštantys duoti vaikams šį tą daugiau nei mokyklinė programa.“

Vertimo dirbtuvių fotografijos:

 

      Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyksta apklausa

Balsuokite už vertingiausią 2018 m. verstinę knygą!

Dalyvauti apklausoje

Apklausų sąrašas

Nariams

Naujienlaiškis