Baltijos rašytojų tarybos generalinė asamblėja 2013 m. Visbyje

2013 m. kovo 1–2 d. Visbyje (Švedija) įvyko kasmetinė Baltijos rašytojų tarybos (BWC – Baltic Writers‘ Council) generalinė asamblėja. Dalyvavo: Piret Viires, Karl Martin Sinijärv (Estijos rašytojų sąjunga), Janina Orlov, Brita Osafo, Stefan Ingvarsson (Švedijos rašytojų sąjunga), Mudite Treimane (Latvijos rašytojų sąjunga), Suvi Oinonen, Tittamari Marttinen, Hannu Niklander (Suomijos rašytojų sąjunga), Mari Wallgren (Suomijos negrožinės literatūros rašytojų sąjunga), Heidi von Wright (Suomijos švediškai rašančių rašytojų sąjunga), Tor Tveite (Norvegijos literatūros vertėjų sąjunga), Liutauras Degesys (Lietuvos rašytojų sąjunga), Klaus-Jürgen Liedtke (Vokietijos rašytojų sąjunga), Julija Tsimofejeva (Baltarusijos rašytojų sąjunga), Lena Pasternak (Baltijos rašytojų ir vertėjų centro Visbyje direktorė). Lietuvos literatūros vertėjų sąjungai atstovavo Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė.

Pirmoji asamblėjos diena prasidėjo nuo BWC pirmininkės Janinos Orlov pranešimo, kuriame buvo aptarti pernai metais iškelti tikslai: atnaujinti interneto svetainę ir nuolat skelbti organizacijos naujienas facebook.com profilyje. Dar kartą buvo įvardyta, kad BWC, kaip organizacijos, aktyvumas tiesiogiai priklauso jos narių aktyvumo, nuo jų atsiunčiamų naujienų. Sekretorė Tittamari Marttinen pastebėjo, kad Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga buvo viena iš aktyviausiai naujienas siuntusių narių. Buvo aptarta naujo tinklalapio koncepcija ir sudaryta tinklalapio atnaujinimo darbo grupė, į ją įeina Tittamari Marttinen, Julija Tsimofejeva ir Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė. Toliau sekė Lenos Pasternak, Baltijos rašytojų ir vertėjų centro Visbyje direktorės, pranešimas, jame daugiausia dėmesio skirta artėjančiam Centro dvidešimties metų jubiliejui. Ta proga buvo nuspręsta surengti seminarą ir iškilmes, preliminariai renginys turėtų įvykti šiemet, gegužės 30–birželio 2 dienomis. Vokietijos rašytojų sąjungos atstovas Klaus-Jürgen Liedtke kalbėjo apie projekto „Virtuali Baltijos jūros biblioteka“ tolesnį likimą. Nors projektas baigėsi 2012 metais, interneto svetainė www.balticsealibrary.info ir toliau bus palaikoma, planuojama ją papildyti naujais tekstais.
 
Antrąją asamblėjos dieną klausėmės BWC narių pranešimų. Atkreipiau dėmesį, kad bemaž kiekviena iš kalbėjusių organizacijų minėjo ir elektroninių knygų klausimą. Skandinavų šalyse pastebima tendencija, kad skaitmeninės knygos nėra populiarios, skaitmeninimas neįgauna platesnio masto. Viena vertus, veikiausiai tai lemia visuomenės teikiama pirmenybė popierinėms knygoms, kita vertus, skaitmeninamų knygų autoriai gauna solidžius honorarus: maždaug 20 proc. nuo knygos pardavimų. Latvijoje ir Estijoje kol kas panaši padėtis, kaip Lietuvoje: kyla skaitmeninio vajus, bet daugelis klausimų, tokių kaip honorarai autoriams arba skaitmeninių knygų saugumas, dar neišspręsti. Kilo mintis, kad Lietuva, Latvija ir Estija turėtų sukurti tam tiktą bendrą skaitmeninių knygų apmokestinimo modelį.
 
Vokietijos rašytojų sąjungos atstovas pranešime paminėjo neseniai Vokietijoje atliktą socialinį tyrimą: rašytojų ir literatūros vertėjų vidutinės pajamos buvo palygintos su kitų profesijų atstovų pajamomis. Rezultatai buvo gana įdomūs: daugiausia Vokietijoje uždirba medikai, o literatai priklauso mažiausiai uždirbančiai kategorijai. Daug ką iš asamblėjos dalyvių šie skaičiai nustebino, buvo pradėta kalbėti apie tai, kad Skandinavų šalyse, kuriose vertėjų ir rašytojų padėtis yra palyginti gera, taip pat yra susidariusi labai panaši situacija. Latvijos, Estijos ir Lietuvos atstovai tuo tarpu kukliai tylėjo... Toliau kalba pasisuko apie tai, kad vienintelis būdas gerinti literatų finansinę padėtį – tai meno kūrėjų organizacijoms dirbti kaip profsąjungoms, ieškoti būdų bendradarbiauti su autorinės teisės specialistais ir viešinti neteisėtus leidėjų veiksmus. 
 
Toliau buvo aptarta šiais metais vyksiančio simpoziumo „Baltijos susitikimai“ (Baltic Meetings) koncepcija. Šių metų simpoziumo pavadinimas – „Dvejopa Europos tapatybė“ („Double Core of Europe“), jis vyks rugsėjo 5–8 d. Vilniuje ir Minske. Renginiai Vilniuje numatyti rugsėjo 5–6 dienomis, vėliau traukiniu vykstama į Minską. „Baltic Meetings“ organizavimui buvo sudaryta darbo grupė, į ją įeina Janina Orlov, Julija Tsimofejeva, Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė, Liutauras Degėsys ir Klaus-Jürgen Liedtke. Buvo aptartas preliminarus darbų planas, kuris bus toliau tikslinamas. Asamblėja baigėsi BWC valdybos narių rinkimais. Naująją BWC valdybą sudaro: pirmininkė Janina Orlov, pirmininkės pavaduotojas Karl Martin Sinijärv, iždininkė Mudite Treimane, sekretorė Tittamari Martinen, Liutauras Degėsys.
 
Kitų metų generalinės asamblėjos data: kovo 28–29 dienos.
 
Informaciją parengė Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė
 
Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas 

Vyksta apklausa

Balsuokite už vertingiausią 2018 m. verstinę knygą!

Dalyvauti apklausoje

Apklausų sąrašas

Nariams

Naujienlaiškis