LLVS įkūrimo istorija

 

2003 m. pavasarį vertėjos Jurgitos Mikutytės, anuomet dirbusios Lietuvos rašytojų sąjungos (LRS) tarptautinių programų direktore, kabinete ėmė burtis ir apie poreikį vienytis kalbėti Rūta Jonynaitė, Jonė Ramunytė, Irena Aleksaitė, veikiai prisidėjo Teodoras Četrauskas, Arvydas Sabonis, Diana Bučiūtė, Nijolė Chijenienė, Laimantas Jonušys ir kiti.

Svarstyta, kaip geriausia būtų organizuotis ir koordinuoti savo veiklą. Ilgai mąstyta tiek apie savarankišką sąjungą, tiek apie vertėjų sekciją po Rašytojų sąjungos sparnu. Kadangi neturėjo jokios savarankiškos materialinės bazės ir organizacijos steigimo bei valdymo patirties, 2003 m. rudenį iniciatyvinė grupė (J. Mikutytė, R. Jonynaitė, J. Ramunytė, I. Aleksaitė)  nusprendė pasivadinti Literatūros vertėjų centru (LVC) prie LRS. Buvo suformuluoti tikslai ir numatytos veiklos gairės. Pradėti kalbinti visi žinomesni vertėjai, rinkti jų duomenys. To meto iniciatyvinės grupės mintys, motyvacija, LVC ir apskritai vertėjų situacija puikiai dokumentuotos pokalbiuose su Liudviku Jakimavičiumi „Literatūroje ir mene“ (2003-09-26) bei su Petru Dirgėla „Metuose“ (2003 m. Nr. 12).

2003 m. rugsėjo 30 d. Literatūros vertėjų centras prisistatė visuomenei surengdamas Tarptautinę vertėjų – Šv. Jeronimo – dienos šventę Rašytojų klube. Dalyvavo ir kalbas sakė Lietuvos leidėjų asociacijos pirmininkas Arvydas Andrijauskas, vertėjas Teodoras Četrauskas, literatūrologas Vytautas Kubilius, LRS pirmininkas Jonas Liniauskas, Lietuvos kultūros ir meno tarybos pirmininkas Valentinas Sventickas. V.Sventickas ragino vertėjus drąsiau rašyti paraiškas valstybinėms edukacinėms stipendijoms gauti, dažniau pasižvalgyti tose šalyse, iš kurių kalbų verčiama. Pabrėžė, kad labai pasigendama ver­timų kritikos. „Darbo turėsite“ - užtikrino vertėjus A. Andrijauskas, taip pat kalbėjęs ir apie profesionalių vertėjų rengimą. Prof. V. Kubiliaus kalbą galima paskaityti čia >>.  Renginį praskaidrino Vilniaus Arkikatedros grigališkasis choras „Schola Gregoriana Vilnensis“ (vad. Živilė Stonytė).

2003 m. lapkričio 5 d. įvyko antrasis LVC renginys – LATGA-A’os nemokamai suteiktoje salėje susitikimas su LATGA-A juristu Arvydu Adomoniu apie autorines vertėjų teises. Aktyviai dalyvavo ne tik vertėjai, bet ir leidyklų atstovai. Vertėjai ir leidėjai sutarė ateityje sudaryti pavyzdinę autorinę sutartį.

2004 m. kovo 17 d. Mokytojų namuose organizuotas vertėjų seminaras „Šnekamoji kalba: svetimybės, slengas, keiksmažodžiai“. Pranešimus skaitė vertėjos Irena Balčiūnienė, Rasa Drazdauskienė, kalbininkas dr. Egidijus Zaikauskas. Seminarą vedė J. Mikutytė. Ši tema susilaukė didelio visuomenės dėmesio ir atgarsio spaudoje. Plačiau apie tai >>

Pamažu suvokta, kad sunku tikėtis iš Rašytojų sąjungos paramos besiplečiančiai veiklai, įžvelgta, jog niekas kitas geriau už pačius vertėjus jiems neatstovaus ir jų reikalų nespręs, be to, savarankiškai organizacijai lengviau gauti finansavimą savo projektams.

2004 m. gegužės 10 d. įvyko steigiamasis Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos susirinkimas. 2004 m. liepos 21 d. LLVS įregistruota Juridinių asmenų registre.

Nariams

Naujienlaiškis