2005 m. rugsėjo 30-ąją Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (LLVS) Taikomosios dailės muziejuje surengė Šv. Jeronimo – Tarptautinės vertėjų dienos šventę. Laureatui įteikta Šv. Jeronimo premija, kurią šiemet įsteigė ir kasmet skirs LLVS. Koncertavo pianistas Daumantas Kirilauskas.

 

LLVS valdybos sudarytoje Šv. Jeronimo premijos vertinimo komisijoje buvo penki nariai:

vertėjai Diana Bučiūtė (išrinkta pirmininke),

Virgilijus Čepliejus,

Jonė Ramunytė,

kalbininkė dr. Rita Miliūnaitė ir

 literatūros kritikas, leidėjas, redaktorius Valentinas Sventickas.

 

Garbinga komisija premiją nusprendė skirti

Pranui Bieliauskui

„už reikšmingus pastarųjų trejų metų darbus – talentingai išverstus Céline’o, Kunderos, Ammaniti’o, Baricco, Prados, Perez-Reverte’s, Savaterio ir kt. kūrinius, už ilgametį geriausios prancūzų, italų ir ispanų literatūros skleidimą Lietuvoje, už nuoseklų atsidavimą vertėjo profesijai ir redaktoriaus paramą kitiems vertėjams“.

Komisijos pirmininkė Diana Bučiūtė perskaitė laudatio - giriamąją kalbą >> 

Laureatas Pranas Bieliauskas tarė padėkos žodį >> 

Prano Bieliausko biografija ir verstų knygų sąrašas ...

Jeronimo premija skiriama grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui už pastarųjų trejų metų profesionaliausiai, meniškiausiai į lietuvių kalbą išverstus kūrinius, taip pat atsižvelgiant į nuopelnus vertėjo profesijai, meniniam vertimui, meninio vertimo teorijai ir kritikai, vertėjų ugdymui. Premijos tikslas – pripažinti ir skatinti vertėjo kaip menininko darbą ir indėlį į Lietuvos kultūrą, literatūrą ir kalbą, kultūrų dialogą, pasaulio elitinės literatūros leidybą, kelti literatūros vertėjų profesijos prestižą.

Kandidatūras premijai gauti galėjo siūlyti LLVS nariai, kiti vertėjai, leidyklos, asociacijos, švietimo įstaigos, valstybinės institucijos, kiti juridiniai asmenys. Patys vertėjai taip pat galėjo siūlyti save į kandidatus.

Premijai buvo pristatyta 10 kandidatų: Irena Balčiūnienė, Pranas Bieliauskas, Nijolė Chijenienė, Jonas Čeponis, Eglė Išganaitytė, Laimantas Jonušys, Aida Krilavičienė, Jurgita Mikutytė, Regina Rudaitytė, Danguolė Žalytė.

Šv. Jeronimo premijos skyrimo nuostatai

Nariams

Naujienlaiškis