Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga tapo Europos literatūros vertėjų asociacijų tarybos (CEATL - Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires) narė.

2005 m. birželio mėn. LLVS nusiuntė CEATL valdybai prašymą priimti į narius, netrukus LLVS atstovai buvo pakviesti dalyvauti CEATL generalinėje asamblėjoje. Ši įvyko spalio 14-15 d. Barselonoje. Asamblėjoje dalyvavo LLVS pirmininkė Jurgita Mikutytė ir valdybos narė Nijolė Chijenienė.

Teigiamai už priėmimą balsavę asamblėjos dalyviai pabrėžė, kad LLVS veiklos pristatymas jiems padarė įspūdį. Jų nuomone, LLVS, nepaisant jaunumo, daugeliu atžvilgių jau yra pažengusi toliau už ne vieną kitą, daug seniau įsikūrusią kolegę-asociaciją, ypač iš Pietų Europos šalių.

Europos literatūros vertėjų asociacijų taryba šiuo metu vienija 25 literatūros vertėjų organizacijas iš 21 Europos šalies. CEATL siekia gerinti socialinę, ekonominę, moralinę Europos vertėjų padėtį, palengvinti keitimąsi informacija, kelti literatūros vertėjų profesijos prestižą.

CEATL aktyviai bendradarbiauja su Europos vertėjų centrų susivienijimu (RECIT - Réseau Européen des Centres Internationaux de Traducteurs littéraires), kuris neseniai sukūrė bendrą informacinį tinklapį.

CEATL prezidentė yra Ros Schwartz (Didžioji Britanija), viceprezidentė – Jacqueline Csuss (Austrija), iždininkė – Giuliana Zeuli (Airija), generalinė sekretorė - Klety Sotiriadou (Graikija).

Daugiau apie CEATL galima pasiskaityti anglų ir prancūzų kalbomis tinklalapyje www.ceatl.org

J.Mikutytė, Ros Schwartz, N.Chijenienė, Giuliana Zeuli

Nariams

Naujienlaiškis