LIETUVOS LITERATŪROS VERTĖJŲ SĄJUNGA
2010 m. vasario 23 d. surengė

VERTIMO RECENZIJŲ RAŠYMO DIRBTUVES

Dirbtuves vedė
 
Laimantas Jonušys ir Rasa Drazdauskienė

Dalyviai turėjo parašyti po recenziją apie savo pasirinktos grožinės knygos vertimą ir atsiųsti ją el. paštu likus savaitei iki dirbtuvių. Recenzijos buvo persiųstos vedėjams ir kitiems dalyviams susipažinti, o per dirbtuves išsamiai aptariamos ir analizuojamos, kaip kiekvienam sekėsi iškelti ir suformuluoti vertimo problemas arba girti vertimą, koks pačios recenzijos stilius ir t.t. Patyrę recenzentai, literatūros kritikai R. Drazdauskienė ir L. Jonušys pasidalijo patirtimi, išdėstė galimus kūrinio ir jo vertimo vertinimo aspektus, padėjo pasirinkti tinkamą recenzijos toną, kad kritika būtų neįžeidi, bet veiksminga – taigi profesionali.

Dirbtuvių dėka gimė šios recenzijos:

Manelytė, Inga. Ovalioji rožių poezija [apie R.M. Rilke's ciklo "Rožės" vertimą]. Šiaurės Atėnai 2010-03-12

Kazijevaitė, Kazimiera. Sėkmę atnešusios žiurkės nesėkmės [apie S.Savage'o romaną "Firminas"]. Literatūra ir menas 2010-03-19

Martyna Bražiūnaitė. Žmogus ir istorija po padidinamuoju stiklu [apie Leena Lander romano " Įsakymas" vertimą]. Literatūra ir menas 2010-04-09

Irena Potašenko. Paskutiniojo tremtinio sentimentai „Paskutiniajam laisvės sūnui“ [apie M.Lermontovo "Paskutinis laisvės sūnus: sakmė". Vertė Gintautas Iešmantas]. Šiaurės Atėnai 2010-04-09

Diana Dunajevienė. Ramumos mokykla [apie S. Veronesi "Ramus chaosas" vertimą]. Literatūra ir menas 2010-04-16 

Irena Potašenko. Šopenhaueris tarp trumpulių [apie Viktoro Pelevino "Empire ‘V’: apysaka apie tikrąjį antžmogį". Iš rusų k. vertė Jurgis Gimberis. Jotema, 2009]. Knygų aidai 2010 m. Nr. 2

                                                                     

Pirmosios vertimo recenzijų rašymo dirbtuvės sėkmingai įvyko 2009 m. spalio 28 d. >>

 Rėmėjas: Kultūros rėmimo fondas

Nariams

Naujienlaiškis