LIETUVOS MENO KŪRĖJŲ ASOCIACIJOS KONFERENCIJOS
REZOLIUCIJA

Dėl Lietuvos kultūros žlugdymo


2009 m. balandžio 21 d.
Vilnius


Lietuvos meno kūrėjų asociacijos konferencija konstatuoja, kad kultūra ir menas atsidūrė ant žlugimo ribos:
- dirbantiems pagal autorines sutartis menininkams mokesčiai šiemet padidėjo 16% ir numatomi didinti ateityje, tad mažiausiai tokia dalimi sumažėjo ir jų autoriniai atlyginimai;
- pridėtinės vertės mokestis knygų leidybai ir spaudai nuo liepos 1 d. bus padidėjęs beveik keturis kartus;
- vietoj valdžios žadėtų kompensacijų planuojama dar mažinti kultūrai skirtą biudžetą, kuris karpomas pagal vien valdantiesiems suprantamus prioritetus;
- šiuo metu įšaldytas visas Kultūros ministerijos patvirtintas kultūros programų finansavimas;
- nesilaikoma įstatymais nustatytų kultūros savivaldos principų;
- finansiškai žlugdomos kūrybinės sąjungos, iki šio negavusios nė cento joms dar vasario 21 d. paskirto finansavimo;
LMKA konferencija reiškia susirūpinimą kultūros bei meno padėtimi ir reikalauja, kad Seimas, tikslindamas šalies biudžetą, neatimtų jau paskirtų lėšų kultūros programoms, įskaitant Kultūros rėmimo fondą ir Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą, arba Vyriausybė patvirtintų kultūros gaivinimo planą, panašų į verslo, su konkrečiais finansiniais įsipareigojimais. Reikšdama nepasitenkinimą susidariusia padėtimi Lietuvos meno kūrėjų asociacija gegužės 5 d. prie LR Seimo rūmų numato surengti įspėjamąją protesto akciją: „Sudie, kultūra?“.
 

Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos dizainerių sąjunga, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga, Lietuvos muzikų sąjunga, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija, Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija.
 

LMKA konferencijos vardu –
LMKA prezidentas Kornelijus Platelis

Nariams

Naujienlaiškis