2007 m. Lietuvos knygų statistika

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras kasmet publikuoja statistinės informacijos biuletenį. Jį rengia Rita Markevičienė ir Laima Tamulynienė, Spaudos statistikos grupė.
 
Čia pateikiame literatūros vertėjams įdomiausią informaciją, o visą biuletenį galima paskaityti LNB tinklalapyje >> 
 
 
Spaudos statistikos duomenimis knygų leidybos padėtis nesikeičia.
Iš viso 2007 m. užregistruota ir į apskaitą įtraukta 4567 (plg. 2006 m. – 4548) knygos ir brošiūros bendru 8 mln. egz. tiražu (2006 m. – 8,2 mln.). Taigi statistiškai vienam Lietuvos gyventojui teko 2,4 knygos.
 
TIRAŽAI
Knygų ir brošiūrų išleista tik 19 daugiau nei 2006 m., o vidutinis vienos knygos tiražas nuo 2003 m. beveik nesikeičia – laikosi apie 1,8 tūkst. egz. Lyginant su dar ankstesniais metais, šalies leidyboje ryški tiražų mažėjimo tendencija: prieš 10 metų vidutinis knygos tiražas buvo dukart, o 1990 m. – net šešiskart didesnis negu 2007 m.
 
LEIDYKLOS
2007 m. knygų ir brošiūrų vartotojams pateikė 455 (plg. 2006 m. – 484) leidėjai – leidyklos, poligrafijos įmonės, mokslo įstaigos, kitos organizacijos ir individualūs asmenys.
Leidykla „Alma littera“, pastaraisiais metais pirmaujanti tarp šalies leidėjų ir publikuojanti įvairiausios paskirties bei tematikos literatūrą, ir 2007-aisiais išleido daugiausia knygų – 431, nors palyginti su 2006 metais jos paskelbtų knygų skaičius 20 % (arba 112 knygų) sumažėjo. Nuo šios leidyklos beveik neatsiliko ir „Šviesa“, išleidusi 424 knygas – 2,3 karto daugiau negu 2006 m. Šių dviejų leidėjų publikacijų skaičius sudaro beveik penktadalį visų spaudos statistikos užregistruotų knygų kiekio. Daug daugiau knygų, lyginant su 2006 metais, išspausdino leidyklos „Svajonių knygos“ (net triskart daugiau), „Aktėja“ (beveik dukart daugiau), „Baltos lankos“, „Gimtasis žodis“, „Tyto alba“, „Versus aureus“. Aukštosios mokyklos skelbia daug mokomosios bei mokslinės literatūros, tačiau mažais tiražais. Tik penktadalis visų leidėjų publikavo daugiau nei po 10 knygų. Kitiems leidėjams (369 iš 455) knygų ir brošiūrų leidyba nėra pagrindinis darbas.
 
Tad daugiausiai knygų 2006 m. išleido šios leidyklos (verstinės grožinės literatūros neleidžiančios leidyklos čia neįtrauktos):
Alma littera (431), Šviesa (424), Žaltvykslė (98), Gimtasis žodis (90), Vaga (86), Versus aureus (81), Tyto alba (75), Baltos lankos (70), Svajonių knygos (69), Rašytojų sąjungos leidykla (52), Eridanas (44), Jotema (43), Mūsų knyga (40), Katalikų pasaulio leidiniai (31), Dajalita (28), Algarvė (27), Norekso valdos, Obuolys (po 26), Margi raštai (25), Garnelis (22), Nieko rimto (19), Luceo, Mintis, Egmont (po 18), Aidai, Kitos knygos (po 14), Žara (13), Pasviręs pasaulis (10), Apostrofa (9), Vaiga (8) ir t.t.
 
VERTIMAI
2007 m. dar didesnę literatūros lietuvių kalba dalį sudarė vertimai iš užsienio kalbų: buvo išverstos 1396 knygos – 98 daugiau negu 2006 m. Tai 36 % visų knygų lietuvių kalba. Net 60 % vertimų sudarė grožinės literatūros kūriniai 
 
GROŽINĖ LITERATŪRA
Statistinė tematikos analizė rodo, kad ir 2007 m. didžiausią leidinių dalį sudarė grožinės literatūros kūriniai. Jų buvo išleista 130 daugiau negu 2006 m. – iš viso 1675 knygos (arba 37 %). Lietuvių grožinė literatūra sudarė 48 % šios srities spaudinių, jos ir tiražai mažesni negu vertimų.
Iš visų 1675 grožinių knygų pagal žanrus 839 buvo proza (iš jų 155 – lietuvių, likusios – verstinės), 384 – poezija (iš jų 359 – lietuvių, likusios – verstinės), 23 – drama (iš jų 17 – lietuvių, likusios – verstinės), 429 – įvairūs žanrai (iš jų 270 – lietuvių, likusios – verstinės).
Spaudinių paskirties aspektu, be grožinės literatūros, populiarių knygų, skirtų plačiam skaitytojų ratui, išleista 839.
 
GROŽINĖ VERSTINĖ LITERATŪRA
2007 m. išleistos 874 verstinės grožinės literatūros knygos (plg. 2006 m. – 793, 2005 m. – 599, 2004 m. – 481).
Tai sudaro 52 % visos grožinės literatūros. Verstinė grožinė literatūra išleista bendru 1962,2 tūkst. egz. tiražu, vidutiniškas vienos knygos tiražas – apie 2,2 tūkst. egz. (Plg. lietuvių literatūra (801 knyga) išleista bendru 978,2 tūkst. egz. tiražu, vidutiniškas vienos knygos tiražas - 1,2 tūkst. egz.)
 
Pagal tautų grupes pirmauja JAV literatūra (190 kn.), toliau - anglų literatūra (167 kn.), vokiečių (95), prancūzų (80), rusų (44), italų (26), lenkų (21), švedų (19), australų (17), airių (16), norvegų (13), ispanų (12), japonų (11), suomių (10), latvių (7), kanadiečių, austrų (po 6), šveicarų, olandų/ flamandų (po 5), škotų (4), Naujosios Zelandijos, argentiniečių, kataloniečių, čekų, vengrų (po 3), Arabų, kolumbiečių, Čilės, portugalų, danų, belgų, kroatų, indų, šiuolaikinės graikų, Senovės Graikijos (po 2) ir t.t.
 

 Apžvalgą parengė Jurgita Mikutytė 
 2008 m. gegužė

Populiariausios verstinės knygos bibliotekose 2007 m.

2006 m. Lietuvos spaudos statistika

Populiariausios verstinės knygos bibliotekose 2006 m.

Nariams

Naujienlaiškis