Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslininkai sukūrė anglų-lietuvių kalbų mašininio vertimo sistemą http://vertimas.vdu.lt

Plačiau galima paskaityti Delfi >>

Projektas pagirtinas, nors literatūros vertėjams jis tikriausiai retai kada padės, nebent praskaidrins nuotaiką. Pavyzdžiui, žodžių žaismą iš Lewiso Carrollio knygos “Alisa stebuklų šalyje“ internetinė vertyklė verčia taip:

„Mine is a long and a sad tale!“ said the Mouse, turning to Alice, and sighing.
„It is a long tail, certainly“, said Alice, looking down with wonder at the Mouse‘s tail; „but why do you call it sad?“

„Mano yra ilgas ir liūdnas pasakojimas!“ pasakė Pelė, pasisukdama į Alice, ir atsidusimą. „Tai yra ilga uodega, tikrai“, pasakė Alice, žiūrėdama žemyn su stebuklu Pelės uodegoje; „bet kodėl jūs vadinate tai liūdnu?“

Nariams

Naujienlaiškis